AgroMonitor giới thiệu BC thường niên ngành thủy sản 2010 và triển vọng 2011
 

AgroMonitor giới thiệu BC thường niên ngành thủy sản 2010 và triển vọng 2011

Công ty Phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AGROMONITOR xin trân trọng giới thiệu “Báo cáo thường niên ngành Thủy sản năm 2010 và triển vọng 2011”- báo cáo phân tích đầy đủ nhất những diễn biến Cung- Cầu- Giá Cả trên thị trường Thủy sản trong và ngoài nước đồng thời nêu lên tì

MỤC LỤC.

TỐNG LƯỢC.

         I. THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN

1.    Thị trường thế giới.

2.    Thị trường trong nước.

2.1.    Sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng.

2.1.1.    Sản xuất chung.

2.1.2.    Giá các loại TACN

2.2.    Thương mại.

2.2.1.    Diễn biến xuất khẩu chung.

2.2.2.    Top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất .

2.2.3.    Top 10 thị trường có tăng trưởng nhập khẩu lớn nhất.

2.2.4.    Các yếu tố ảnh hưởng tới thương mại thủy sản.

2.3.    Tình hình nhập khẩu nguyên liệu thủy sản.

2.4.    Các chỉ số quan trọng của ngành công nghiệp chế biến thủy sản.

I.    CÁ TRA, BASA.

1.    Thị trường thế giới.

1.1.    Thị trường Mĩ.

1.1.1.    Tình hình sản xuất nội địa.

1.1.2.    Nhập khẩu.

1.2.    Thị trường Châu Âu.

2.    Sản xuất và giá cả trong nước.

2.1.    Sản xuất.

2.2.    Giá cả.

2.2.1.    Giá trong nước.

2.2.2.    Đơn giá xuất khẩu theo thị trường.

2.2.3.    Tương quan giá xuất khẩu Việt Nam và giá cá da trơn tại thị trường Mĩ.

3.    Thương mại.

2.1.    Xuất khẩu chung.

2.2.    Xuất khẩu theo thị trường.

2.2.1.    Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra, basa lớn nhất.

2.2.2.Top 10 thị trường có tăng trưởng nhập khẩu cá tra, basa lớn nhất.

2.3.    Các yếu tố ảnh hưởng tới thương mại cá tra.

III.    TÔM.

1.    Thị trường thế giới.

1.1.    Thị trường Mĩ.

1.1.1.    Sản xuất nội địa.

1.1.2.    Nhập khẩu.

1.1.3.    Xu hướng tiêu dùng.

1.2.    Thị trường Nhật.

1.2.1.    Nhập khẩu.

1.2.2.    Xu hướng tiêu dùng.

1.3.    Tình hình sản xuất và thương mại tôm tại một số nước cung tôm lớn .

2.    Sản xuất và giá cả nội địa.

2.1.    Sản xuất.

2.2.    Giá cả .

2.2.1.    Giá trong nước.

2.2.2.    Đơn giá xuất khẩu theo thị trường.

3.    Thương mại.

3.1.    Xuất khẩu chung.

3.2.    Xuất khẩu theo thị trường.

3.2.1.    Top 10 thị trường nhập khẩu lớn nhất.

3.2.2.    Top 10 thị trường có tăng trưởng nhập khẩu lớn nhất.

3.3.    Các yếu tố ảnh hưởng tới thương mại tôm.

IV.    MỰC, BẠCH TUỘC.

1.    Xuất khẩu chung.

2.    Top 10 thị trường nhập khẩu lớn nhất.

3.    Top 10 thị trường có tăng trưởng nhập khẩu lớn nhất.

V.    DOANH NGHIỆP.

1.    Top 10 DN xuất khẩu thủy sản lớn nhất.

2.    Top 10 Dn có tăng trưởng xuất khẩu thủy sản lớn nhất.

3.    Bản đồ phân bố DN thủy sản.

VI.    TRIỂN VỌNG.

1.    Kế hoạch sản xuất ngành thủy sản 2011.

2. Triển vọng xuất khẩu.

DANH MỤC CÁC HÌNH.

Hình 1 : Cơ cấu sản lượng thủy sản Việt Nam 2000 – 2010 (%).

Hình 2 :  Giá cám gạo tại thị trường An Giang theo tuần, 2009-2010 (đồng/kg).

Hình 3 :  Giá thu mua sắn trong nước của doanh nghiệp theo tuần, 2009-2010 (đồng/kg).

Hình 4 : Kim ngạch và lượng xuất khẩu thủy sản Việt Nam theo tháng, T1/2009 – T11/2010 (nghìn tấn, triệu USD)    .

Hình 5 :  Kim ngạch và tăng trưởng kim ngạch của Top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất, T8 – T9/2010 (triệu USD, %).

Hình 6 : Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu thủy sản theo tháng T1/2009 – T12/2010 (triệu USD).

Hình 7 : Chỉ số sản xuất và tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (%).

Hình 8: Chỉ số sản xuất ngành nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (%).

Hình 9 : Chỉ số tiêu thụ các tiểu ngành công nghiệp chế biến thủy sản.

Hình 10 : Chỉ số tồn kho các tiểu ngành công nghiệp chế biến thủy sản(%).

Hình 11 : Lượng nhập khẩu cá da trơn Mĩ theo tháng (triệu pao).

Hình 12 : Diễn biến giá cá tra ao thịt trắng và ao thịt vàng tại An Giang (đồng/kg).

Hình 13 : Đơn giá xuất khẩu cá tra basa trung bình đến một số thị trường quan trọng, T9/2009 – T9/2010 (USD/tấn).

Hình 14 : Tương quan giá bán buôn cá tra ao thị trắng nội địa và giá xuất khẩu, T1/2009 – T11/2010 (T1/2009 = 100).

Hình 15 : Tương quan giá xuất khẩu cá tra, basa Việt Nam và giá bán cá da trơn tại thị trường Mĩ, T1/2009 – T11/2010 (T1/2009 = 100).

Hình 16 :  Xuất khẩu cá tra, basa Việt Nam theo tháng năm 2009/2010 (nghìn tấn, triệu USD).

Hình 17 :  Kim ngạch Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra, basa lớn nhất  của Việt Nam 11 tháng 2010 (triệu USD).

Hình 18 :  Kim ngạch và tăng trưởng kim ngạch Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra, basa có tăng trưởng lớn nhất của Việt Nam 11 tháng 2010 (triệu USD, %).

Hình 19 : Sản lượng khai thác tôm nội địa Mĩ theo tháng T1/2009 – T11/2010 (triệu pao).

Hình 20 : Các nhà cung cấp tôm chính cho thị trường Mĩ 11 tháng 2010.

Hình 21 :  Kim ngạch nhập khẩu tôm Nhật theo tháng 2009 – 2010.

Hình 22 :  Diễn biến giá tôm các loại tại Bạc Liêu (đồng/kg).

Hình 23 :  Diễn biến giá thu mua tôm sú loại 25 – 30 con/kg tại ĐBSCL (đồng/kg).

Hình 24 :  Giá thu mua tôm thẻ loại 90 – 100 con/kg tại ĐBSCL (đồng/kg).

Hình 25 :  Đơn giá xuất khẩu tôm trung bình đến một số thị trường quan trọng (USD/tấn).

Hình 26 :  Kim ngạch và lượng xuất khẩu tôm theo tháng T1/2009 – T11/2010 (nghìn tấn, triệu USD).

Hình 27 :  Kim ngạch Top 10 thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam 11 tháng 2010.

Hình 28 :  Xuất khẩu mực bạch tuộc Việt Nam theo tháng T1/2009 – T11/2010 (nghìn tấn, triệu USD).

Hình 29 : Top 10 thị trường nhập khẩu mực bạch tuộc lớn nhất 11 tháng 2010.

Hình 30 : Top 10 DN có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất 11 tháng 2010 (triệu USD,%).

Hình 31 : Top 10 DN có tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu lớn nhất 11 tháng 2010 (triệu USD,%).


Thông tin về ấn phẩm:

Ngày phát hành: Tháng 1/2011 (bản tiếng Việt) 

Đơn giá (chưa bao gồm 10% VAT): 1.500.000VND/bản tiếng Việt và 150USD/bản tiếng Anh

Để có thêm các thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng:

Tại Hà Nội: Nguyễn Kim Phượng 

Email: agromonitor.hn@gmail.com / Mobile: 0943 411 411