AgroMonitor giới thiệu BC thường niên ngành TACN 2010 và triển vọng 2011
 

AgroMonitor giới thiệu BC thường niên ngành TACN 2010 và triển vọng 2011

Công ty Phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AGROMONITOR xin trân trọng giới thiệu “Báo cáo thường niên ngành Thức ăn chăn nuôi năm 2010 và triển vọng 2011”- báo cáo phân tích đầy đủ nhất những diễn biến Cung- Cầu- Giá Cả trên thị trường Thức ăn chăn nuôi trong và ngoài nước đồng thời

Chúng tôi gửi kèm theo đây là Mục lục chi tiết "Báo cáo thường niên ngành thức ăn chăn nuôi năm 2010 và triển vọng 2011".

MỤC LỤC

PHẦN I: THỊ TRƯỜNG NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI THẾ GIỚI   

I.    Ngô – DDGS

Cung

Cầu

Thương mại

Diễn biến giá cả năm 2010

II.    Lúa mỳ

Cung

Cầu

Thương mại

Diễn biến giá cả năm 2010

III.    Đậu tương - Khô đậu tương

Cung

Cầu

Thương mại

Diễn biến giá cả tương năm 2010

IV.    Bột cá Peru

Cung

Cầu

Thương mại

Diễn biến giá cả năm 2010   

PHẦN II. THỊ TRƯỜNG NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM

I.     Cung nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

1.    Nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi thành phẩm của Việt Nam năm 2010

2.    Nhập khẩu theo chủng loại   

2.1.    Chủng loại chung

2.2.    Thị trường theo từng chủng loại

Khô đậu tương

Ngô và DDGS

Thức ăn chăn nuôi thành phẩm

Lúa mỳ

3.    Nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi thành phẩm theo thị trường

3.1.    Top 10 thị trường lớn nhất

3.2.    Top 10 thị trường tăng trưởng mạnh nhất (xét từ mức kim ngạch trên 5 triệu USD)

4.    Chủng loại nhập khẩu nguyên liệu TACN Việt Nam theo thị trường

4.1.    Achentina

4.2.    Ấn Độ

4.3.    Hoa Kỳ

5.    Nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi thành phẩm theo doanh nghiệp

5.1.    Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu đứng đầu

5.2.    Top 10 doanh nghiệp tăng trưởng lớn nhất (xét từ mức kim ngạch trên 5 triệu USD)

5.3.    Top 10 doanh nghiệp theo từng thị trường

Top 10 doanh nghiệp đứng đầu ngành về nhập khẩu nguyên liệu từ Achentina

Top 10 doanh nghiệp đứng đầu ngành về nhập khẩu nguyên liệu từ Ấn Độ

Top 10 doanh nghiệp đứng đầu ngành về nhập khẩu nguyên liệu từ Hoa Kỳ

II.    Giá nhập khẩu và giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thị trường nội địa năm 2010

1.    Diễn biến giá nhập khẩu

2.    Diễn biến giá thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu trong nước

Cám gạo

Ngô hạt

Sắn

III.    Cung cầu thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam

1.    Diện tích một số cây trồng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

2.    Cung cầu thức ăn chăn nuôi

PHẦN III: TRIỂN VỌNG

I.    Cung – cầu – giá cả nguyên liệu TACN thế giới

II.    Cung – cầu – giá cả nguyên liệu TACN trong nước

DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG BÁO CÁO

Hình 1: Sản lượng ngô tại một số nước trên thế giới, 2010/11

Hình 2: Nhu cầu tiêu thụ ngô tại một số nước chính trên thế giới, 2010/11

Hình 3: Lượng xuất khẩu ngô của top 10 nước lớn nhất, 2010/2011

Hình 4: Lượng nhập khẩu ngô của top 10 nước lớn nhất, 2010/2011

Hình 5: Giá ngô kỳ hạn trên CBOT theo ngày, năm 2009-2010 (Uscent/bushel)

Hình 6: Sản lượng lúa mỳ tại một số nước trên thế giới, 2010/11

Hình 7: Nhu cầu tiêu thụ lúa mỳ tại một số nước chính trên thế giới, 2010/11

Hình 8: Lượng xuất khẩu lúa mỳ của top 10 nước lớn nhất, 2010/2011

Hình 9: Lượng nhập khẩu lúa mỳ của top 10 nước lớn nhất, 2010/2011

Hình 10: Giá lúa mỳ kỳ hạn trên CBOT theo ngày, năm 2009-2010 (Uscent/bushel)

Hình 11: Sản lượng đậu tương tại một số nước trên thế giới, 2010/2011

Hình 12: Nhu cầu tiêu thụ đậu tương tại một số nước chính trên thế giới, 2010/11

Hình 13: Lượng xuất khẩu đậu tương của top 10 nước lớn nhất, 2010/2011

Hình 14: Lượng nhập khẩu đậu tương của top 10 nước lớn nhất, 2010/2011

Hình 15: Giá đậu tương kỳ hạn trên CBOT theo ngày, năm 2009-2010 (Uscent/bushel)

Hình 16: Giá khô đậu tương kỳ hạn trên CBOT theo ngày, năm 2009-2010 (USD/tấn ngắn)

Hình 17: Giá bột cá Peru theo tháng, năm 2009-2010 (USD/tấn)

Hình 18: Kim ngạch nhập khẩu các loại TACN và nguyên liệu của Việt Nam theo tháng, 1/2008-12/2010 (triệu USD)

Hình 19: Kim ngạch nhập khẩu 4 loại nguyên liệu chính 11 tháng đầu năm 2010, so với cùng kỳ năm 2009 (triệu USD)

Hình 20: Tỷ trọng nhập khẩu các loại TACN và nguyên liệu của Việt Nam, 11 tháng đầu năm 2010 (%), so với cùng kỳ năm 2009

Hình 21: Tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng TACN và nguyên liệu 11 tháng đầu năm 2010/2009 (%)

Hình 22: Nhập khẩu khô đậu tương của Việt Nam từ một số nước chính 11 tháng đầu năm 2010, so với cùng kỳ năm 2009 (triệu USD)

Hình 23: Nhập khẩu ngô và DDGS của Việt Nam từ một số nước chính 11 tháng đầu năm 2010, so với cùng kỳ năm 2009 (triệu USD)

Hình 24: Nhập khẩu các loại thức ăn thành phẩm của Việt Nam từ 1 số thị trường chính 11 tháng đầu năm 2010, so với cùng kỳ năm 2009 (triệu USD)

Hình 25: Nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam từ 1 số thị trường chính 11 tháng đầu năm 2010, so với cùng kỳ năm 2009 (triệu USD)

Hình 26: So sánh giá lúa mỳ nhập khẩu từ các nhà cung cấp lớn của Việt Nam, 11 tháng đầu năm 2010 (USD/tấn)

Hình 27: Top 10 nước xuất khẩu TACN và nguyên liệu lớn nhất vào Việt Nam 11 tháng đầu năm 2010, so với cùng kỳ năm trước (triệu USD)

Hình 28: Top 10 nước xuất khẩu TACN và nguyên liệu có tăng trưởng mạnh nhất vào Việt Nam, 11 tháng đầu năm 2010, so với cùng kỳ năm 2009 (%)

Hình 29: Cơ cấu chủng loại nhập khẩu từ Achentina 11 tháng đầu năm 2010, so với cùng kỳ năm trước (triệu USD)

Hình 30: Cơ cấu chủng loại nhập khẩu từ Ấn Độ 11 tháng đầu năm 2010, so với cùng kỳ năm 2009 (triệu USD)

Hình 31: Cơ cấu chủng loại nhập từ Hoa Kỳ 11 tháng đầu năm 2010, so với cùng kỳ năm 2009 (triệu USD)

Hình 32: Top 10 doanh nghiệp đứng đầu ngành về kim ngạch nhập khẩu TACN và nguyên liệu các loại 11 tháng đầu năm 2010, so với cùng kỳ năm (triệu USD)

Hình 33: Top 10 doanh nghiệp có tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu mạnh nhất 11 tháng đầu năm 2010 (triệu USD, %)

Hình 34: Top 10 doanh nghiệp đứng đầu ngành về kim ngạch nhập khẩu TACN và nguyên liệu 11 tháng đầu năm 2010 tại Achentina, so với cùng kỳ năm 2009 (triệu USD)

Hình 35: Top 10 doanh nghiệp đứng đầu ngành về kim ngạch nhập khẩu TACN và nguyên liệu 11 tháng đầu năm 2010 tại Ấn Độ, so với cùng kỳ năm 2009 (triệu USD)

Hình 36: Top 10 doanh nghiệp đứng đầu ngành về kim ngạch nhập khẩu TACN và nguyên liệu 11 tháng đầu năm 2010 tại Hoa Kỳ, so với cùng kỳ năm 2009 (triệu USD)

Hình 37: Giá cám gạo tại thị trường An Giang theo tuần, 2009-2010 (đồng/kg)

Hình 38: Giá ngô hạt tại thị trường Đồng Nai theo tuần năm 2010 (đồng/kg)

Hình 39: Giá thu mua sắn trong nước của doanh nghiệp theo tuần, 2009-2010

Hình 40: Giá tinh bột sắn nội địa và xuất khẩu của Thái Lan theo tuần 2010 (baht/kg và USD/tấn)

Hình 41: Diện tích ngô, khoai lang, sắn và đậu tương của các nước tính đến thời điểm 15/10/2010

Hình 42: Chỉ số sản xuất và tiêu thụ thức ăn chăn nuôi (%)

Hình 43: chỉ số sản xuất ngành thức ăn chăn nuôi (%)

Hình 44: Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi

Hình 45: Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi

Thông tin về ấn phẩm:

Ngày phát hành: Tháng 1/2011 (bản tiếng Việt) 

Đơn giá (chưa bao gồm 10% VAT): 1.500.000VND/bản tiếng Việt và 150USD/bản tiếng Anh

Để có thêm các thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng:

Tại Hà Nội: Nguyễn Kim Phượng 

Email: agromonitor.hn@gmail.com / Mobile: 0943 411 411