AgroMonitor giới thiệu BC thường niên ngành Sắn 2010 và triển vọng 2011
 

AgroMonitor giới thiệu BC thường niên ngành Sắn 2010 và triển vọng 2011

 Công ty Phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AGROMONITOR xin trân trọng giới thiệu “Báo cáo thường niên ngành Sắn năm 2010 và triển vọng 2011”- báo cáo phân tích đầy đủ nhất những diễn biến Cung- Cầu- Giá Cả trên thị trường Sắn trong và ngoài nước đồng thời nêu lên tì

 MỤC LỤC

A. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

I. SẢN XUẤT

1. Sản lượng sắn phân theo khu vực

1.1. Châu Phi

1.2. Châu Mỹ la tinh

1.3. Châu Á và châu Đại dương

2. Diện tích và sản lượng sắn của một số nước chính

2.1. Thái Lan

2.2. Việt Nam

2.3. Braxin

2.4. Indonesia

II. THƯƠNG MẠI

1. Thương mại chung

2. Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu của một số nước lớn

Thái Lan

Việt Nam

Indonesia

III. GIÁ CẢ

1. Giá xuất khẩu sắn lát/sắn viên

2. Giá xuất khẩu tinh bột sắn

B. THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

I. SẢN XUẤT

1. Diện tích, sản lượng chung cả nước

2. Diện tích, sản lượng phân theo vùng

3. Diện tích, sản lượng phân theo địa phương

II. THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu sắn chung

2. Xuất khẩu sắn lát

2.1. Xuất khẩu theo tháng

2.2. Xuất khẩu theo thị trường

3. Xuất khẩu tinh bột sắn

3.1. Xuất khẩu theo tháng

3.2. Xuất khẩu theo thị trường

4. Nhập khẩu sắn và tinh bột sắn của Việt Nam

4.1. Nhập khẩu chung

4.2. Nhập khẩu theo thị trường

III. GIÁ CẢ

1. Giá sắn lát (khoai mì) nội địa

2. Giá sắn xuất khẩu trung bình

C. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG

1. Kế hoạch của ngành nông nghiệp

 2. Triển vọng giá và thương mại

2.1. Triển vọng thế giới

2.2. Triển vọng Việt Nam

DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG BÁO CÁO

Hình 1: Sản lượng sắn toàn cầu năm 2008-2010 (nghìn tấn)

Hình 2: Sản lượng sắn phân theo khu vực trên thế giới 2007-2010 (nghìn tấn)

Hình 3: Diện tích sắn Thái Lan từ năm 2007-2010 (nghìn ha)

Hình 4: Sản lượng sắn Thái Lan từ năm 2007-2010 (nghìn tấn)

Hình 5: Diện tích và sản lượng sắn của Braxin năm 2009-2010 (nghìn ha, nghìn tấn)

Hình 6: Diện tích sắn Indonesia từ năm 2007-2010 (nghìn ha)

Hình 7: Sản lượng sắn Indonesia từ năm 2007-2010 (nghìn tấn)

Hình 8: Sản lượng sắn của một số nước lớn khác năm 2008-2010 (nghìn tấn)

Hình 9: Thương mại sắn chung toàn thế giới năm 2008-2010 (nghìn tấn sắn củ tươi)

Hình 10: Xuất khẩu sắn thế giới phân theo chủng loại năm 2008-2010 (nghìn tấn)

Hình 11: Xuất khẩu tinh bột sắn thế giới theo nước xuất khẩu năm 2008-2010 (nghìn tấn)

Hình 12: Xuất khẩu sắn lát thế giới theo nước xuất khẩu năm 2008-2010 (nghìn tấn)

Hình 13: Xuất khẩu tinh bột sắn Thái Lan theo thị trường năm 2008-2010 (triệu USD)

Hình 14: Xuất khẩu sắn lát Thái Lan theo thị trường năm 2008-2010 (triệu USD)

Hình 15: Xuất khẩu sắn lát và tinh bột sắn của Indonesia theo tháng năm 2008-2010 (nghìn tấn, triệu USD)

Hình 16: Giá tinh bột sắn nội địa của Thái Lan theo tháng năm 2008-2010 (Bath/kg)

Hình 17: Giá tinh bột sắn xuất khẩu của Thái Lan theo tháng năm 2008-2010 (Fob Băng Cốc, USD/tấn)

Hình 18: Tương quan giá sắn lát xuất khẩu của Thái Lan và Indonesia theo tháng năm 2008-2010 (USD/tấn)

Hình 19: Diện tích trồng sắn Việt Nam từ năm 2001-2010 (nghìn ha)

Hình 20: Sản lượng sắn Việt Nam từ năm 2001-2010 (nghìn tấn)

Hình 21: Biến động diện tích của một số tỉnh có diện tích trồng sắn lớn năm 2010 (so với năm 2009, nghìn ha)

Hình 22: Biến động sản lượng của một số tỉnh có sản lượng lớn năm 2010 (so với năm 2009, nghìn tấn)

Hình 23: Lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm sắn theo tháng năm 2009-2010 (nghìn tấn)

Hình 24: Kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm sắn theo tháng năm 2009-2010 (triệu USD)

Hình 25: Kim ngạch xuất khẩu sắn lát theo tháng năm 2009-2010 (triệu USD)

Hình 26: Top 10 thị trường xuất khẩu sắn lát lớn nhất của Việt Nam năm 2010 (triệu USD, so với năm 2009)

Hình 27: Top 10 thị trường tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu sắn lát Việt Nam đạt lớn nhất năm 2010 (xét các thị trường kim ngạch đạt trên 1 triệu USD)

Hình 28:  Kim ngạch xuất khẩu tinh bột sắn theo tháng năm 2009-2010 (triệu USD)

Hình 29: Top 10 thị trường xuất khẩu tinh bột sắn lớn nhất của Việt Nam năm 2010 (triệu USD, so với năm 2009)

Hình 30: Top 10 thị trường tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu tinh bột sắn Việt Nam đạt lớn nhất năm 2010 (xét các thị trường kim ngạch đạt trên 1 triệu USD)

Hình 31: Kim ngạch nhập khẩu sắn lát và tinh bột sắn của Việt Nam theo tháng năm 2009-2010 (triệu USD)

Hình 32: Chuyển động thị trường nhập khẩu sắn lát của Việt Nam năm 2010 (so với năm 2009)

Hình 33: Chuyển động thị trường nhập khẩu tinh bột sắn của Việt Nam năm 2010 (so với năm 2009)

Hình 34: Giá sắn (khoai mì lát) của Việt Nam theo tháng năm 2009-2010 (VND/kg)

Hình 35: Giá xuất khẩu trung bình sắn và các sản phẩm sắn của Việt Nam theo tháng năm 2009-2010 (USD/tấn)

Hình 36: Diện tích và sản lượng sắn năm 2011 (nghìn ha, nghìn tấn)

Hình 37: Dự báo giá dầu năm 2011 (USD/thùng)

Hình 38: Cân đối cung cầu ngành sắn năm 2011

Thông tin về ấn phẩm:

Ngày phát hành: Tháng 1/2011 (bản tiếng Việt) 

Đơn giá (chưa bao gồm 10% VAT): 1.500.000VND/bản tiếng Việt và 150USD/bản tiếng Anh

Để có thêm các thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng:

Tại Hà Nội: Nguyễn Kim Phượng 

Email: agromonitor.hn@gmail.com / Mobile: 0943 411 411