AgroMonitor giới thiệu BC thường niên ngành Lúa Gạo 2010 và triển vọng 2011
 

AgroMonitor giới thiệu BC thường niên ngành Lúa Gạo 2010 và triển vọng 2011

Công ty Phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AGROMONITOR xin trân trọng giới thiệu “Báo cáo thường niên ngành Lúa Gạo năm 2010 và triển vọng 2011”- báo cáo phân tích đầy đủ nhất những diễn biến Cung- Cầu- Giá Cả trên thị trường Lúa Gạo trong và ngoài nước đồng thời nêu lên tìn

Chúng tôi gửi kèm theo đây là Mục lục chi tiết "Báo cáo thường niên ngành lúa gạo năm 2010 và triển vọng 2011".

 MỤC LỤC

TỔNG LƯỢC

PHẦN 1: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI 2010

1. Cung lúa gạo thế giới 2010

2. Cầu nhập khẩu gạo thế giới 2010

3. Giá gạo thế giới 2010

PHẦN 2: MỘT SỐ NƯỚC SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ GẠO THẾ GIỚI 2010

1. Sản xuất và xuất khẩu một số nước xuất khẩu gạo chính

Thái Lan

Ân Độ

Pakistan

CamPuChia

2. Sản xuất và xuất khẩu một số nước tiêu thụ gạo chính

Philippines

Indonesia

Trung Quốc

Iran

Ghana

PHẦN III: THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO VIỆT NAM

1. Tình hình sản xuất trong nước

2. Thị trường lúa gạo trong nước

3. Thị trường gạo xuất khẩu

3.1. Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo

3.2. Xuất khẩu gạo Việt Nam theo thị trường

3.2.1. 10 thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam 11 tháng 2010

3.2.2. 20 thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam 11 tháng 2010

3.2.3. 10 thị trường xuất khẩu gạo có tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn nhất 11 tháng/2010 so với 11 tháng /2009

3.3. Xuất khẩu gạo Việt Nam theo chủng loại

Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu các loại gạo, 11 tháng /2010

Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu các loại gạo, 11 tháng năm 2010

3.4. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam

3.4.1. Giá gạo xuất khẩu 5% tấm và 25% tấm của Việt Nam

Giá gạo xuất khẩu theo tuần của Việt Nam, USD/tấn (2008-2010)

Giá xuất khẩu gạo đồ 100% và gạo 25% tấm theo tuần của Thái Lan, USD/tấn (2008-2010)

3.4.2. Giá gạo xuất khẩu theo thị trường

10 thị trường đạt mức giá gạo xuất khẩu cao nhất 2010, USD/tấn

10 thị trường đạt mức giá gạo xuất khẩu thấp nhất 2010, USD/tấn

3.4.3. Giá gạo xuất khẩu theo chủng loại

Giá gạo xuất khẩu theo chủng loại 2010, USD/tấn

4. Nhập khẩu gạo của Việt Nam

Kim ngạch nhập khẩu gạo theo tháng, 1/2008-11/2010 (triệu USD)

5. Chính sách xuất khẩu gạo của Việt Nam

Chính sách giá sàn xuất khẩu gạo

Nghị định 109/2010/NĐ-CP sẽ tái cấu trúc ngành kinh doanh xuất khẩu lúa gạo?

PHẦN IV. DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU GẠO HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

1. Doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam

2. Doanh nghiệp tăng trưởng xuất khẩu hàng đầu

PHẦN V. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG

1. Triển vọng cung cầu lúa gạo

2. Triển vọng cung cầu và xuất khẩu của Việt Nam

2.1. Triển vọng cung cầu

2.2. Triển vọng thị trường trong nước

2.3. Triển vọng xuất khẩu

DANH MỤC BIỂU

Biểu 1: 10 nước có diện tích lúa lớn nhất 2010

Biểu 2: Sản lượng gạo thế giới 1990 – 2010

Biểu 3: 10 nước có sản lượng gạo lớn nhất 2010

Biểu 4: Nhu cầu nhập khẩu gạo thế giới 1991-2010

Biểu 5: 10 nước có lượng nhập khẩu gạo lớn nhất 2010

Biểu 6: Giá gạo theo tháng 2008-2010

Biểu 7: Sản lượng gạo Thái Lan 2008-2010

Biểu 8: Xuất khẩu gạo Thái Lan 2008-2010

Biểu 9: Sản lượng gạo Ấn Độ 2008-2010

Biểu 10: Xuất khẩu gạo Ấn Độ 2008-2010

Biểu 11: Sản lượng gạo Pakistan 2008-2010

Biểu 12: Xuất khẩu gạo Pakistan 2008-2010

Biểu 13: Sản lượng gạo CamPuChia 2008-2010

Biểu 14: Xuất khẩu gạo CamPuChia  2008-2010

Biểu 15: Sản lượng gạo 2008-2010 của Philippines

Biểu 16: Nhập khẩu gạo 2008-2010 của Philippines

Biểu 17: Sản lượng gạo 2008-2010 của Indonesia

Biểu 18: Nhập khẩu gạo 2008-2010 của Indonesia

Biểu 19: Sản lượng gạo 2008-2010 của Trung Quốc

Biểu 20: Nhập khẩu gạo 2008-2010 của Trung Quốc

Biểu 21: Sản lượng gạo 2008-2010 của Iran

Biểu 22: Nhập khẩu gạo 2008-2010 của Iran

Biểu 23: Sản lượng gạo 2008-2010 của Ghana

Biểu 24: Nhập khẩu gạo 2008-2010 của Ghana

Biểu 25: Giá lúa tẻ thường theo ngày năm 2010, đồng/kg

Biểu 26: Giá gạo tẻ thường theo ngày năm 2010, đồng/kg

Biểu 27: Diễn biến giá lúa IR 50404 bán buôn ở An Giang (VND/kg)

Biểu 28: Diễn biến giá  lúa OM 2514 bán buôn tại An Giang (VND/kg)

Biểu 29: Diễn biến giá gạo nguyên liệu tại các địa phương, Vnd/kg

Biểu 30: Diễn biến giá gạo thành phẩm ở các địa phương (VND/kg), theo tuần

Biểu 31: Khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam theo tháng, 1/2008-12/2010

Biểu 32: Kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam theo tháng, 1/2008-12/2010

Biểu 33: 10 thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam 11 tháng 2010

Biểu 34: Cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam 11 tháng 2010 (%)

Biểu 35: 20 thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam 11 tháng năm 2010 (tấn)

Biểu 36: 10 thị trường xuất khẩu gạo có tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn nhất 11 tháng/2010 so với 11 tháng /2009

Biểu 37: Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu các loại gạo, 11 tháng năm 2010

Biểu 38: Giá gạo xuất khẩu theo tuần của Việt Nam, USD/tấn (2008-2010)

Biểu 39: Giá xuất khẩu gạo đồ 100% và gạo 25% tấm theo tuần của Thái Lan, USD/tấn (2008-2010)

Biểu 40: 10 thị trường đạt mức giá gạo xuất khẩu cao nhất 2010, USD/tấn

Biểu 41: 10 thị trường đạt mức giá gạo xuất khẩu thấp nhất 2010, USD/tấn

Biểu 42: Giá gạo xuất khẩu theo chủng loại 2010, USD/tấn

Biểu 43: Kim ngạch nhập khẩu gạo theo tháng, 1/2008-11/2010 (triệu USD)

Biểu 44: Kim ngạch xuất khẩu của 20 doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam 11 tháng 2010

Biểu 45: Thị phần trong tổng xuất khẩu của 20 doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam 11 tháng 2010

Biểu 46: Kim ngạch của 15 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu gạo lớn nhất 11 tháng 2010 so với 11 tháng 2009

Biểu 47: Tăng trưởng kim ngạch của 15 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu gạo lớn nhất tháng 11 tháng 2010 so với 11 tháng 2009

Thông tin về ấn phẩm:

Ngày phát hành: Tháng 1/2011 (bản tiếng Việt) 

Đơn giá (chưa bao gồm 10% VAT): 1.500.000VND/bản tiếng Việt và 150USD/bản tiếng Anh

Để có thêm các thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng:

Tại Hà Nội: Nguyễn Kim Phượng 

Email: agromonitor.hn@gmail.com / Mobile: 0943 411 411