AgroMonitor công bố BC thường niên ngành Lúa Gạo 2010 và triển vọng 2011
 

AgroMonitor công bố BC thường niên ngành Lúa Gạo 2010 và triển vọng 2011

Công ty Phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AGROMONITOR xin trân trọng công bố “Báo cáo thường niên ngành Lúa Gạo năm 2010 và triển vọng 2011”- báo cáo phân tích đầy đủ nhất những diễn biến Cung- Cầu- Giá Cả trên thị trường Lúa Gạo trong và ngoài nước đồng thời nêu lên t

Chúng tôi gửi kèm theo đây là Mục lục chi tiết "Báo cáo thường niên ngành lúa gạo năm 2010 và triển vọng 2011". 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH LÚA GẠO 2010 VÀ TRIỂN VỌNG 2011

MỤC LỤC

TỔNG LƯỢC

PHẦN 1: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI NĂM 2010

1.    Cung lúa gạo thế giới 2010

2.    Thương mại gạo thế giới 2010

2.1.    Các nước xuất khẩu gạo 2010

2.2.    Các nước nhập khẩu gạo 2010

3.    Giá gạo thế giới 2010

PHẦN II: DIỄN BIẾN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ GẠO MỘT SỐ NƯỚC NĂM 2010

4.    Sản xuất và xuất khẩu một số nước xuất khẩu gạo chính

4.1.    Thái Lan

4.2.    Ấn Độ

4.3.    Pakistan

4.4.    CamPuChia

5.    Sản xuất và nhập khẩu một số nước tiêu thụ gạo chính

5.1.    Philippines

5.2.    Indonesia

5.3.    Trung Quốc

5.4.    Iran

5.5.    Ghana

5.6.    Bangladesh

5.7.    Tanzania

PHẦN III: THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO VIỆT NAM NĂM 2010

6.    Tình hình sản xuất trong nước năm 2010

7.    Thị trường lúa gạo trong nước năm 2010

7.1.    Kênh tiêu thụ nội địa

7.2.    Kênh tiêu thụ gạo xuất khẩu

8.    Thị trường gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2010

8.1.    Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo

8.2.    Xuất khẩu gạo Việt Nam theo thị trường

8.2.1.    Các thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam năm 2009 và 2010

8.2.2.    20 thị trường xuất khẩu gạo có tốc độ tăng trưởng về lượng lớn nhất 11 tháng/2010 so với 11 tháng/2009

8.3.    Xuất khẩu gạo Việt Nam theo chủng loại

8.4.    Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam

8.4.1.    Giá gạo xuất khẩu theo thị trường

8.4.2.    Giá gạo xuất khẩu theo chủng loại

9.    Nhập khẩu gạo của Việt Nam

PHẦN IV. TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG LÚA GẠO VIỆT NAM NĂM 2010

10.    Chính sách giá sàn và xuất khẩu gạo

11.    Tính khả thi của Nghị định 109/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

12.    Nghị định 109/2010/NĐ-CP sẽ tái cấu trúc ngành kinh doanh xuất khẩu gạo theo hướng nào?

12.1.    Doanh nghiệp thương mại ra đi – ai sẽ lấp đầy chỗ trống?

12.2.    Ai sẽ nắm lấy cơ hội?

13.    CamPuChia tham vọng thành cường quốc xuất khẩu gạo và ảnh hưởng đến Việt Nam

13.1.    Tham vọng của Campuchia

13.2.    Các ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo của Việt Nam

14.    Xuất khẩu theo hợp đồng Chính phủ và hợp đồng thương mại

14.1.    Theo đuổi một cơ cấu thị trường tập trung và ổn định

14.2.    Cơ cấu chủng loại gạo với đa phần đạt mức giá thấp

15.    Triển vọng về khả năng sáp nhập giữa Louis Dreyfus và Olam International Ltd và kinh doanh xuất khẩu gạo của Việt Nam

15.1.    Khả năng ra đời một siêu công ty

15.2.    Sự sáp nhập sẽ vẽ lại bản đồ thị trường nhập khẩu gạo

15.3.    Ảnh hưởng đối với các nhà xuất khẩu gạo của Việt Nam

16.    Trung Quốc nhập khẩu gạo – con số của Hải quan và những tin đồn

17.    Vùng đáy rủi ro của thị trường lúa gạo năm 2010

PHẦN V. DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU GẠO HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

18.    20 doanh nghiệp xuất khẩu gạo hàng đầu của Việt Nam năm 2010

19.    Tổng công ty Lương thực Miền Nam – sửa soạn cho cuộc chơi mới

20.    Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long – lên sàn cho sự khởi đầu mới

PHẦN V. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO NĂM 2011

21.    Triển vọng cung cầu lúa gạo thế giới năm 2011

22.    Triển vọng cung cầu và xuất khẩu của Việt Nam năm 2011

22.1.    Triển vọng cung cầu

22.2.    Triển vọng thị trường trong nước

22.3.    Triển vọng xuất khẩu

22.4.    Chiến lược đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo

DANH MỤC BIỂU

Biểu 1: Diện tích trồng lúa thế giới 1990-2010 (triệu ha)

Biểu 2: Năng suất lúa thế giới 1990-2010 (tấn/ha)

Biểu 3: Sản lượng lúa thế giới 1990-2010 (triệu tấn)

Biểu 4: Sản lượng gạo và dự trữ gạo thế giới (triệu tấn)

Biểu 5: 10 nước có sản lượng gạo lớn nhất 2010

Biểu 6: Tỷ lệ dự trữ so với tiêu dùng gạo thế giới 1990 – 2010 (%)

Biểu 7: Xuất khẩu gạo thế giới 1990 – 2010 (triệu tấn)

Biểu 8: Xuất khẩu gạo của một số nước năm 2009 và 2010 (1000 tấn)

Biểu 9: Nhập khẩu gạo của một số nước có lượng nhập khẩu gạo lớn nhất năm 2009 và 2010 (1000 tấn)

Biểu 10: Giá gạo Thái Lan theo tháng 2007-2010 (USD/tấn)

Biểu 11: Sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu, dự trữ gạo của Thái Lan 2009 và 2010 (triệu tấn)

Biểu 12: Sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu, dự trữ gạo của Ấn Độ 2009 và 2010 (triệu tấn)

Biểu 13: Sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu, dự trữ gạo của Pakistan 2009 và 2010 (triệu tấn)

Biểu 14: Sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu, dự trữ gạo của Philippines 2009 và 2010 (triệu tấn)

Biểu 15: Nhập khẩu gạo của Philippines từ Việt Nam theo tháng, 2008-2010 (tấn)

Biểu 16: Sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu, dự trữ gạo của Indonesia 2009 và 2010 (triệu tấn)

Biểu 17: Nhập khẩu gạo của Indonesia từ Việt Nam theo tháng, 2008-2010 (tấn)

Biểu 18: Sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu, dự trữ gạo của Trung Quốc 2009 và 2010 (triệu tấn)

Biểu 19: Nhập khẩu gạo của Trung Quốc từ Việt Nam theo tháng, 2008-2010 (tấn)

Biểu 20: Nhập khẩu gạo của Iran từ Việt Nam theo tháng, 2008-2010 (tấn)

Biểu 21: Nhập khẩu gạo của Ghana từ Việt Nam theo tháng, 2008-2010 (tấn)

Biểu 22: Nhập khẩu gạo của Bangladesh từ Việt Nam theo tháng, 2008-2010 (tấn)

Biểu 23: Nhập khẩu gạo của Tanzania từ Việt Nam theo tháng, 2008-2010 (tấn)

Biểu 24: Diện tích và sản lượng lúa cả nước, 2001-2010

Biểu 25: Diện tích và sản lượng lúa vụ Đông Xuân, 2001-2010

Biểu 26: Diện tích và sản lượng lúa vụ Hè Thu, 2001-2010

Biểu 27: Diện tích và sản lượng lúa vụ Mùa, 2001-2010

Biểu 28: Năng suất lúa cả nước, 2000-2010 (tấn/ha)

Biểu 29: Năng suất lúa các vụ, 2000-2010 (tấn/ha)

Biểu 30: Giá lúa tẻ thường bán buôn tại Tiền Giang theo tháng 2009 – 2010 (đồng/kg)

Biểu 31: Giá lúa tẻ thường bán buôn tại Tiền Giang theo ngày năm 2010 (đồng/kg)

Biểu 32: Giá gạo tẻ thường bán lẻ theo tháng năm 2009–2010 (đồng/kg)

Biểu 33: Giá gạo tẻ thường bán lẻ theo ngày năm 2010 (đồng/kg)

Biểu 34: Diễn biến giá lúa IR 50404 và OM 2514 bán buôn ở An Giang theo tháng 2009-2010 (đồng/kg)

Biểu 35: Diễn biến giá  lúa IR 50404 bán buôn theo ngày tại An Giang năm 2010 (đồng/kg)

Biểu 36: Diễn biến giá gạo nguyên liệu bán buôn theo tháng 2009-2010 (đồng/kg)

Biểu 37: Diễn biến giá  gạo nguyên liệu bán buôn theo ngày năm 2010 (đồng/kg)

Biểu 38: Diễn biến giá gạo thành phẩm theo tháng 2009-2010 (đồng/kg)

Biểu 39: Giá gạo xuất khẩu 5% tấm và 25% tấm của Việt Nam theo tháng 2007-2010 (USD/tấn)

Biểu 40: Giá gạo 25% tấm và 5% tấm của Việt Nam theo ngày năm 2010 (USD/tấn)

Biểu 41: Giá gạo 100%B tấm và 5% tấm của Thái Lan theo ngày năm 2010 (USD/tấn)

Biểu 42: Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam 2000-2010

Biểu 43: Khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam theo tháng, 1/2008-12/2010 (ngàn tấn)

Biểu 44: Kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam theo tháng, 1/2008-12/2010 (triệu USD)

Biểu 45: So sánh số liệu kim ngạch xuất khẩu giữa hai nguồn số liệu của Hải quan và VFA (3/2010-9/2010) – nghìn USD

Biểu 46: So sánh số liệu lượng xuất khẩu giữa hai nguồn số liệu của Hải quan và VFA (3/2010-9/2010) – tấn

Biểu 47: Lượng gạo xuất khẩu đi 20 thị trường lớn nhất của Việt Nam 12 tháng 2009 (tấn)

Biểu 48: Lượng gạo xuất khẩu đi 20 thị trường lớn nhất của Việt Nam 11 tháng 2010 (tấn)

Biểu 49: Cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam 12 tháng 2009 (%)

Biểu 50: Cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam 11 tháng 2010 (%)

Biểu 51: 20 thị trường xuất khẩu gạo có tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn nhất 11 tháng/2010 so với 11 tháng /2009 (%)

Biểu 52: Cơ cấu xuất khẩu các loại gạo, 11 tháng năm 2010 (tấn)

Biểu 53: Các thị trường đạt mức giá gạo 5% tấm xuất khẩu cao nhất 2010, USD/tấn

Biểu 54: Các thị trường có mức giá gạo 5% tấm xuất khẩu thấp nhất 2010, USD/tấn

Biểu 55: Giá gạo xuất khẩu 5% tấm mức giá cao nhất và thấp nhất theo tháng năm 2010, USD/tấn

Biểu 56: Giá gạo xuất khẩu 25% tấm mức giá cao nhất và thấp nhất theo tháng năm 2010, USD/tấn

Biểu 57: Giá gạo thơm và gạo giống Nhật xuất khẩu theo tháng năm 2010, USD/tấn

Biểu 58: Kim ngạch nhập khẩu gạo theo tháng, 1/2008-11/2010 (triệu USD)

Biểu 59: Cơ cấu nhập khẩu gạo của Việt Nam 11 tháng 2010 (%)

Biểu 60: Giá xuất khẩu (7/1/2010-28/8/2010) và giá hướng dẫn cho loại gạo 5% tấm các ngày 23/8/2010 và 28/8/2010 (USD/tấn)

Biểu 61: Giá xuất khẩu (7/1/2010-28/8/2010) và giá hướng dẫn cho loại gạo 5% tấm các ngày 23/8/2010 và 28/8/2010

Biểu 62: 10 thị trường lớn nhất trong cơ cấu xuất khẩu gạo của Việt Nam (7 tháng 2010)

Biểu 63: Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của 10 doanh nghiệp xuất khẩu gạo hàng đầu của Việt Nam

Biểu 64: Kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam theo thị trường, 1/2008-7/2010 (1000 USD)

Biểu 65: Giá và lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đi các thị trường tháng 7 năm 2010

Biểu 66:  Cơ cấu gạo xuất khẩu của Việt Nam trung bình 7 tháng 2010

Biểu 67: Cơ cấu xuất khẩu gạo của Thái Lan trung bình 7 tháng 2010

Biểu 68: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tháng 8 năm 2010

Biểu 69: Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan, trung bình 7 tháng 2010

Biểu 70: Tỷ trọng xuất khẩu gạo của Việt Nam qua Louis Dreyfus và Olam International trong tổng xuất khẩu gạo của Việt Nam

Biểu 71: Tỷ trọng xuất khẩu gạo của Việt Nam qua Louis Dreyfus và Olam International trong tổng xuất khẩu gạo của Việt Nam không kể xuất khẩu sang các thị trường tập trung Phillipine và Cuba

Biểu 72: Giá xuất khẩu gạo của Việt Nam qua Louis Dreyfus và Olam International và giá xuất khẩu gạo trung bình của Việt Nam (USD/tấn)

Biểu 73: Giá gạo nguyên liệu và gạo xuất khẩu theo tháng năm 2010

Biểu 74: Kim ngạch xuất khẩu của 20 doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam 11 tháng 2010

Biểu 75: Kim ngạch xuất khẩu của 20 doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam 11 tháng 2009

Biểu 76: Thị phần trong tổng xuất khẩu của 20 doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam 11 tháng 2010Thông tin về ấn phẩm:

Ngày phát hành: Tháng 1/2011 (bản tiếng Việt) 

Đơn giá (chưa bao gồm 10% VAT): 1.500.000VND/bản tiếng Việt và 150USD/bản tiếng Anh

Để có thêm các thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng:

Tại Hà Nội: Nguyễn Kim Phượng 

Email: agromonitor.hn@gmail.com / Mobile: 0943 411 411