HOT : Báo cáo thường niên 2019 và triển vọng 2020

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Chăn nuôi - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Phân bón ngày 22/01/2020 Duy nhất

Giám sát giá

Giám sát giá phân bón tuần 10/1-15/1/2020

Đồ thị thị trường

Nhập khẩu và sản xuất giảm khiến tồn kho DAP tại Việt Nam duy trì ở mức thấp, nghìn tấn

Nhập khẩu SA năm 2019 của Việt Nam ít hơn khoảng 8% so với năm 2018, nghìn tấn

Nhu cầu phân bón toàn cầu tăng trưởng tốt trong vòng 18 năm qua

Trong năm 2019, lượng Kali nhập khẩu về Việt Nam giảm 15% so với năm 2018, nghìn tấn

Nhu cầu lưu trữ phân bón chậm, các đại lý vẫn có xu hướng hạ giá DAP nhằm giảm áp lực bán hàng, USD/tấn

Nhu cầu thấp trong khi tồn kho Ure vẫn giữ ở mức cao đã kéo nhập khẩu Ure trong nửa cuối năm 2019 giảm mạnh, nghìn tấnTin trên mạng

Phân bón Bình Điền hụt tất cả các chỉ tiêu kinh doanh 2019

Năm 2019, Phân bón Bình Điền (BFC) hoàn thành chưa tới 50% kế hoạch lợi nhuận

Bản tin tuần

Thị trường phân bón (10/1-15/1/2020) – Thị trường DAP Việt Nam tiếp tục trong trạng thái hạn chế nguồn cung, đặc biệt đối với hàng DAP Hồng Hà

Báo cáo tháng

Phân bón 12/2019 - Giá Ure thế giới trong tháng 12/2019 hồi phục nhẹ ở một số khu vực