0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


HOT : Báo cáo thường niên 2017&2018

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Cám gạo - Thịt - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Phân bón ngày 21/04/2018 Duy nhất

Giám sát giá

Giám sát giá phân bón tuần 9/4-13/4

Giám sát giá phân bón tuần 02/4-06/4

Đồ thị thị trường

Giá Urea hạt đục (bình quân tháng) tại một số khu vực trên thế giới từ tháng 1/2017-4/2018

Giá DAP Trung Quốc xuất khẩu năm 2017-2018

Giá Ure giao dịch tại Việt Nam từ 1/2017-4/2018

Lượng và kim ngạch xuất khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2017-3/2018

Giá một số loại DAP tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2016-3/2018

Giá Urea (bình quân tháng) tại một số khu vực trên thế giới từ tháng 1/2017-3/2018Tin trên mạng

Đạm Cà Mau đảm bảo nguồn cung kali chất lượng cho vụ Hè Thu 2018

Thị trường phân bón năm 2017- Nhiều chuyển biến tích cực

Bản tin tuần

Thị trường phân bón (16/4-19/4/2018) - Thị trường phân bón Việt Nam tuần này tiếp tục xu hướng đi xuống

Thị trường phân bón (9/4-12/4/2018) - Thị trường phosphate thế giới đầu tháng 4 tạm chững

Báo cáo tháng

Phân bón 3/2018 - Thị trường Urea toàn cầu suy yếu