Nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc 8 tháng đầu năm 2019 giảm trên 36% về lượng và giảm 35% về giá trị so với cùng kỳ năm trước
 

Nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc 8 tháng đầu năm 2019 giảm trên 36% về lượng và giảm 35% về giá trị so với cùng kỳ năm trước

Theo số liệu thống kê chính thức của hải quan Trung Quốc cho thấy, lượng sắn lát nhập khẩu của Trung Quốc tháng 8/2019 đạt khoảng 180 nghìn tấn, giảm 20.000 tấn so với tháng trước và giảm tới 90.000 tấn so với tháng 8/2018. Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2019, tổng khối lượng sắn lát nhập khẩu của Trung Quốc chỉ đạt 2,38 triệu tấn, giảm 36,2% về lượng và giảm 35% về giá trị nhập khẩu so với cùng kỳ năm trước do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về vấn đề tài chính bởi đầu ra xuất khẩu bị đình trệ.

Lượng sắn lát nhập khẩu của Trung Quốc theo tháng năm 2018-2019 (nghìn tấn)

Tin liên quan Vay tín chấp