0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


HOT : Báo cáo thường niên 2017&2018

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Cám gạo - Thịt - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Ngô ngày 23/04/2019 Duy nhất

Giám sát giá

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 15/4-19/4

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 15/4-19/4

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 8/4-12/4

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 8/4-12/4

Đồ thị thị trường

Nhâp khẩu ngô về miền Bắc giảm hơn 71% trong tháng 3

Sản lương ngô nhập về tại cảng miền Bắc thấp hơn rất nhiều miền Nam trong tháng 3 (cập nhật đến ngày 27/3/2019) (nghìn tấn)

Sản lương ngô nhập về tại cảng miền Bắc thấp hơn Nam trong tháng 3 (cập nhật đến ngày 27/3/2019) (nghìn tấn)

Nhập khẩu ngô theo doanh nghiệp về cảng miền Bắc trong tháng 2/2019, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước

Đầu tháng 3 nguồn cung ngô nhập khẩu khá ít

Top 20 doanh nghiệp thương mại nhập khẩu ngô lớn nhất khu vực miền Bắc trong 11 tháng đầu năm 2018