Nắng nóng tại Vân Nam tác động mạnh lên thị trường cao su Trung Quốc
 

Nắng nóng tại Vân Nam tác động mạnh lên thị trường cao su Trung Quốc

Trong đầu tháng 6/2019, đợt nắng nóng tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã tác động mạnh lên thị trường cao su của nước này khi thời tiết buộc các nhà vườn phải giảm khai thác mủ. Vân Nam là địa phương cung cấp 50% tổng sản lượng cao su của Trung Quốc.

Tuy nhiên, căng thằng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lại khiến kìm hãm đà tăng giá cao su tại Trung Quốc.