Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mexico từ ngày 06/06-12/06/2018
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mexico từ ngày 06/06-12/06/2018

Trong ngày 10/06/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Mexico ở mức 1.820 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mexico từ ngày 06/06-12/06/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

10-06-18

Cá TRA fillet ĐÔNG LạNH ( Packed: IQF, IWP, Bulk 10kgs / carton )

Mexico

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

25.00

1,820

10-06-18

Cá TRA fillet ĐÔNG LạNH ( Packed: IQF, IWP, Bulk 10kgs / carton )

Mexico

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

25.00

1,820

Nguồn: TCHQ

Tin liên quan Vay tín chấp