0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


HOT : Báo cáo thường niên 2017&2018

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Cám gạo - Thịt - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Mía đường ngày 20/06/2018 Duy nhất

Thị trường đường thế giới ngày 19/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Thị trường đường Trung Quốc ngày 19/06/2018: Giá đường tại Trạm Giang giảm, các địa phương khác giá không đổi

Thị trường đường thế giới ngày 18/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Thị trường đường thế giới ngày 15/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Giám sát giá

Giám sát giá đường tuần 11/6-15/6

Giám sát giá đường tuần 04/06-08/06

Đồ thị thị trường

Cân đối cung cầu đường thế giới niên vụ 2016/17 và 2017/18

Xuất khẩu đường Thái Lan theo tháng, giai đoạn 2015-2017

Đồ thị sản lượng và tiêu thụ đường toàn cầu

Tình hình tồn kho đường tại các nhà máy và công ty thương mại thuộc Hiệp hội, cập nhật ngày 31/10, đơn vị: tấn

Sản lượng đường Thế giới theo vùng

Sản xuất, tiêu thụ và tồn kho đường Thế giớiTin trên mạng

Còn đổ lỗi yếu kém do bảo hộ, tương lai mía đường sẽ đi về đâu?

Ngành mía đường: Đừng trông đợi vào giải cứu

Vụ mía đắng ngắt, hầu hết nông dân đều thua lỗ

Khủng hoảng ngành đường thế giới: Giá đường giảm mạnh, cung vượt cầu 10,5 triệu tấn

Kiểm soát mặt hàng đường để ngăn hàng lậu

Bản tin tuần

Thị trường mía đường (13/6-19/6/2018) - Giá đường thế giới có xu hướng giảm

Thị trường mía đường (06/6-12/6/2018) - Giá đường thế giới có xu hướng tăng nhẹ

Thị trường mía đường (31/5-8/6/2018) - Giá đường thế giới có xu hướng tăng nhẹ

Báo cáo tháng