0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


HOT : Báo cáo thường niên 2017&2018

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Cám gạo - Thịt - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Mía đường ngày 21/04/2018 Duy nhất

Thị trường đường Trung Quốc ngày 19/04/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm, các địa phương khác giữ nguyên

Thị trường đường thế giới ngày 18/4/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng trở lại

Thị trường đường Trung Quốc ngày 18/04/2018: Giá đường tại các địa phương giảm

Thị trường đường thế giới ngày 17/4/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tiêp tục giảm

Giám sát giá

Giám sát giá đường tuần 9/4-13/4

Giám sát giá đường tuần 02/4-06/4

Đồ thị thị trường

Cân đối cung cầu đường thế giới niên vụ 2016/17 và 2017/18

Xuất khẩu đường Thái Lan theo tháng, giai đoạn 2015-2017

Đồ thị sản lượng và tiêu thụ đường toàn cầu

Tình hình tồn kho đường tại các nhà máy và công ty thương mại thuộc Hiệp hội, cập nhật ngày 31/10, đơn vị: tấn

Sản lượng đường Thế giới theo vùng

Sản xuất, tiêu thụ và tồn kho đường Thế giớiTin trên mạng

Không xây thêm nhà máy mía đường

Sẽ giữ ổn định 300000 ha mía trên cả nước đến năm 2030

SBT dự kiến mua 15% vốn điều lệ làm cổ phiếu quỹ

Ngành mía đường chao đảo

Sản lượng đường của Cuba dự kiến ghi nhận mức thấp nhất trong hơn một thế kỷ

Bản tin tuần

Thị trường mía đường (5/4-11/4/2018) - Giá đường thế giới có xu hướng giảm

Báo cáo tháng

Mía đường 3/2018 - Giá đường thô thế giới trong tháng 3 giảm

Thị trường mía đường (12/4-18/4/2018) - Giá đường thế giới có xu hướng giảm