0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


HOT : Báo cáo thường niên 2017&2018

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Cám gạo - Thịt - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Mía đường ngày 20/10/2017 Duy nhất

Thị trường nông sản tuần từ 16/10-20/10/2017

Chuyển động thị trường quan trọng nhất tuần 16/10-20/10/2017 các ngành lúa gạo, phân bón, thịt, TACN, sắn, cá tra, tôm, tiêu, điều, cà phê, cao su, mía đường và LINKS đến phân tích chi tiết.

quancao.jpg

Thị trường đường Trung Quốc ngày 20/10: Giá đường tại Trạm Giang ổn định

Thị trường đường thế giới ngày 20/10: Giá đường thô thế giới tăng

Thị trường đường Trung Quốc ngày 19/10: Giá đường tại các địa phương giảm

Thị trường đường thế giới ngày 19/10: Giá đường thô thế giới tăng

Thị trường đường Trung Quốc ngày 18/10: Giá đường tại Nam Ninh, Liễu Châu giảm

Giám sát giá

Giám sát giá đường tuần 09/10-13/10

Giám sát giá đường 2/10-6/10

Đồ thị thị trường

Diễn biến giá đường RS loại 1 bán ra tại các nhà máy theo tuần, VND/kg

Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam theo tháng, giai đoạn 2015-2017 (triệu USD)

Giá đường kỳ hạn trên thị trường New York và London theo tuần, USD/tấn

Tình hình tồn kho đường tại các nhà máy và công ty thương mại thuộc Hiệp hội, cập nhật ngày 31/08, đơn vị: tấn

Giá đường kỳ hạn trên thị trường New York và London theo tuần, USD/tấn

Diễn biến giá đường bán buôn tại thị trường Côn Minh theo ngày, NDT/tấnTin trên mạng

Giải pháp căn cơ phát triển ngành mía đường

Giá mía giảm, nỗi lo tăng

Sáp nhập Đường Biên Hòa, Mía đường TTC Tây Ninh niêm yết thêm 303 triệu cổ phiếu

Con đường hội nhập của mía đường đang rộng mở

Giá và năng suất mía đều giảm

Bản tin tuần

Thị trường mía đường (16/10-20/10/2017) - Giá đường nội địa đầu tuần chững lại

Thị trường mía đường (9/10-13/10/2017) - Giá đường RS tiếp tục giảm ở cả 3 miền

Thị trường mía đường (2/10-6/10/2017) - Giá đường RS nội địa đầu tuần giảm

Báo cáo tháng