Mía đường

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


HOT : Báo cáo thường niên 2017&2018

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Cám gạo - Thịt - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Mía đường ngày 18/08/2018 Duy nhất

Thị trường đường thế giới ngày 16/8/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Thị trường đường Trung Quốc ngày 16/8/2018: Giá đường tại Nam Ninh, Liễu Châu, Trạm Giang đồng loạt giảm

Thị trường đường thế giới ngày 15/8/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Thị trường đường Trung Quốc ngày 15/8/2018: Giá đường tại các địa phương đồng loạt thay đổi

Thị trường đường thế giới ngày 14/8/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Giám sát giá

Giám sát giá đường tuần 6/8-10/8

Giám sát giá đường tuần 30/7-3/8

Đồ thị thị trường

Cân đối cung cầu đường thế giới niên vụ 2016/17 và 2017/18

Xuất khẩu đường Thái Lan theo tháng, giai đoạn 2015-2017

Đồ thị sản lượng và tiêu thụ đường toàn cầu

Tình hình tồn kho đường tại các nhà máy và công ty thương mại thuộc Hiệp hội, cập nhật ngày 31/10, đơn vị: tấn

Sản lượng đường Thế giới theo vùng

Sản xuất, tiêu thụ và tồn kho đường Thế giớiTin trên mạng

Mexico áp hạn ngạch xuất khẩu đường sang Mỹ trong năm 2018 - 2019

Chơi vơi cổ phiếu ngành đường

Hơn 29 tỷ đồng hỗ trợ cơ giới hóa vùng thâm canh mía

Giá đường tiếp tục giữ ở mức thấp trong vài tháng tới

Bản tin tuần

Thị trường mía đường (8/8-14/8/2018) - Giá đường thế giới có xu hướng giảm

Thị trường mía đường (1/8-7/8/2018) - iá đường thế giới giảm vào 2 ngày đầu trước khi tăng trở lại vào 3 ngày tiếp theo

Báo cáo tháng

Mía đường 7/2018 - Giá đường nội địa bán ra tại các nhà máy tiếp tục có xu hướng giảm