0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


HOT : Báo cáo thường niên 2017&2018

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Cám gạo - Thịt - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Mía đường ngày 19/10/2018 Duy nhất

Thị trường đường Trung Quốc ngày 18/10/2018: Giá đường tại các địa phương không đổi so với hôm trước

Thị trường đường Trung Quốc ngày 17/10/2018: Giá đường tại Côn Minh, Trạm Giang tiếp tục giữ mức ổn định trong khi Nam Ninh, Liễu Châu có sự thay đổi nhẹ

Thị trường đường thế giới ngày 16/10/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm so với ngày hôm qua

Thị trường đường Trung Quốc ngày 16/10/2018: Giá đường tại Côn Minh, Trạm Giang giữ mức ổn định so với ngày hôm qua

Giám sát giá

Giám sát giá đường tuần 8/10-12/10

Giám sát giá đường tuần 1/10-5/10

Đồ thị thị trường

Cân đối cung cầu đường thế giới niên vụ 2016/17 và 2017/18

Xuất khẩu đường Thái Lan theo tháng, giai đoạn 2015-2017

Đồ thị sản lượng và tiêu thụ đường toàn cầu

Tình hình tồn kho đường tại các nhà máy và công ty thương mại thuộc Hiệp hội, cập nhật ngày 31/10, đơn vị: tấn

Sản lượng đường Thế giới theo vùng

Sản xuất, tiêu thụ và tồn kho đường Thế giớiTin trên mạng

Cổ phiếu mía đường: Ngọt, nhạt khó đoán

Thủ phủ mía ĐBSCL gặp khó đủ bề

Giá giảm sâu, vùng mía ĐBSCL lao đao

Sản lượng thu hoạch mía Tây Ninh giảm

Nông dân ĐBSCL sẽ phá bỏ hàng ngàn ha mía

Bản tin tuần

Thị trường mía đường (10/10-16/10/2018) - Giá đường thế giới vẫn tiếp tục có xu hướng tăng

Thị trường mía đường (3/10-9/10/2018) - Giá đường thế giới vẫn tiếp tục có dấu hiệu đi lên sau một đợt giảm giá dài hạn

Báo cáo tháng

Mía đường 9/2018 - Giá đường nội địa bán ra tại các nhà máy vẫn đứng ở mức thấp

Mía đường 8/2018 - Giá đường nội địa bán ra tại các nhà máy vẫn đứng ở mức thấp