0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


HOT : Báo cáo thường niên 2017&2018

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Cám gạo - Thịt - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Mía đường ngày 22/02/2019 Duy nhất

Giám sát giá

Đồ thị thị trường

Cân đối cung cầu đường thế giới niên vụ 2016/17 và 2017/18

Xuất khẩu đường Thái Lan theo tháng, giai đoạn 2015-2017

Đồ thị sản lượng và tiêu thụ đường toàn cầu

Tình hình tồn kho đường tại các nhà máy và công ty thương mại thuộc Hiệp hội, cập nhật ngày 31/10, đơn vị: tấn

Sản lượng đường Thế giới theo vùng

Sản xuất, tiêu thụ và tồn kho đường Thế giớiTin trên mạng

Mía sắp thu hoạch nhiễm bệnh vàng lá

Mía sắp thu hoạch thì đổ bệnh đốm vàng lá

Bản tin tuần

Thị trường mía đường (13/2-19/2/2018) - Giá đường thế giới trong tuần này có xu hướng tăng dần trở lại

Thị trường mía đường (23/1-29/1/2018) - Giá đường thế giới trong tuần này tăng nhẹ vào 2 ngày giữa tuần sau đó giảm trở lại vào những ngày tiếp theo

Báo cáo tháng

Mía đường 1/2019 - Giá đường nội địa tiếp tục vững giá, ổn định ở mức 10.600-11.400 đ/kg

Mía đường 12/2018 - Giá đường nội địa tiếp tục giữ vững, ổn định ở mức 10,600-11,400 đ/kg