thị trường xuất khẩu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

xuất khẩu

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3/2018, cập nhật ngày 16/03/2018

-

Malaysia tăng xuất khẩu phân bón sang thị trường Việt Nam

- Tuy chỉ đứng thứ tư trong số thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, nhưng tháng đầu năm 2018 xuất khẩu phân bón của Malaysia sang thị trường Việt Nam tăng gấp hơn 61,4 lần về lượng và 70 lần về kim ngạch so với cùng kỳ 2017.

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3/2018, cập nhật ngày 13/03/2018

-

Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 13/03/18

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3/2018, cập nhật ngày 06/03/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 02-3/2018, cập nhật ngày 05/03/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 2-3/2018, cập nhật ngày 02/03/2018

-

Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 02/03/18

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 3/2018, cập nhật ngày 01/03

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 2/2018, cập nhật ngày 27/02/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 2/2018, cập nhật ngày 26/02/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 02/2018, cập nhật ngày 24/02/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 2-3/2018, cập nhật ngày 22/02

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 2/2018, cập nhật ngày 15/02

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 2/2018, cập nhật ngày 13/02/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 2/2018, cập nhật ngày 09/02/2018

-

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2016-1/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1-2/2018, cập nhật ngày 05/02/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 2/2018, cập nhật ngày 02/02

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 01/2018, cập nhật ngày 01/02/2018

-

Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 31/01/18

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1-2/2018, cập nhật ngày 29/01/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1-2/2018, cập nhật ngày 29/01/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1-2/2018, cập nhật ngày 27/01/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1-2/2018, cập nhật ngày 26/01/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1/2018, cập nhật ngày 25/01/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 1/2018, cập nhật ngày 24/01

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1/2018, cập nhật ngày 22/01/201

-

Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 22/01/18

-

Xuất khẩu phân bón tăng cả giá, lượng và kim ngạch

- Kết thúc năm 2017 xuất khẩu phân bón cả lượng và kim ngạch. Giá xuất bình quân sang các thị trường đều có mức tăng trưởng chiếm 77,7% và thị trường với giá giảm chỉ chiếm 22,2%.