thị trường xuất khẩu hạt điều


xuất khẩu hạt điều

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 25/6/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 25/6/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 24/6/2019

-

Ấn Độ tăng hơn 2,4 lần giá điều nhập khẩu, khó khăn cho xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam

- Mới đây, Ấn Độ tăng giá nhập khẩu tối thiểu đối với mặt hàng hạt điều nhân, vỡ (Mã HS code: 08013210) từ mức giá CIF 288 rupee/kg hiện nay gấp 2,4 lần lên 680 rupee/kg.

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 19/6/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 19/6/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 17/6/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 14/6/2019

-

Tập đoàn Hà Lan đầu tư 250 triệu USD phát triển điều tại Bình Phước

- Ông Marco Trimborn - CEO phụ trách thị trường châu Âu, châu Á của Tập đoàn Mekong châu Âu BV (MCE - Hà Lan) cho biết tập đoàn này sẽ đầu tư khoảng 250 triệu USD cho việc phát triển hạt điều tại Bình Phước.

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 14/6/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 13/6/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 12/6/20

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 11/6/20

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 10/6/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 10/6/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 7/6/2019

-

Thị trường điều (03/06-07/06/2019)

-

Thị trường điều (27/05-31/05/2019)

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 4/6/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 3/6/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 3/6/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 31/5/2019

-

Giám sát giá điều tuần 20/5-24/5

-

Top 10 thị trường xuất khẩu điều thô vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2019

-

Top 10 thị trường xuất khẩu điều thô lớn nhất vào Việt Nam trong tháng 4/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 28/5/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 27/5/2019

-

Thị trường điều (tuần 20-24/05/2019)

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 22/5/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 17/5/2019

-