thị trường xuất khẩu hạt điều

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

xuất khẩu hạt điều

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 19/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 18/4/2019

-

Toàn cảnh thị trường hạt điều tháng 3/2019 - Giá hạt điều tươi giảm mạnh do chất lượng điều cuối vụ kém hơn

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 16/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 15/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 15/4/2019

-

Thị trường điều (tuần từ 8/4-12/4/2019) - Giá điều thô khó tăng dù nhu cầu mua từ nhà máy tốt hơn do giá điều nhân vẫn giảm mạnh

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 11/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 10/4/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 10/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 9/4/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 9/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 5/4/2019

-

Thị trường điều (tuần từ 01/04-05/04/2019) - Giá điều thô nội địa lẫn nhập khẩu đều giảm mạnh, nhu cầu mua từ các nhà máy yếu do giá xuất khẩu giảm

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 5/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 4/4/2019

-

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2019

-

Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 4/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 3/4/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 3/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 2/4/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 2/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 1/4/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 1/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 29/3/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 26/3/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 25/3/2019

-

Thị trường điều (tuần từ 18/3-22/3/2019) - Giá điều tươi tại Gia Lai và Bình Phước giảm mạnh do chất lượng điều cuối vụ kém hơn

-

Thị trường điều (tuần từ 18/3- 22/3/2019) - Giá hạt điều tươi tại khu vực Gia Lai, Bình Phước giảm mạnh do chất lượng điều cuối vụ kém hơn

-