thị trường xuất khẩu gạo


xuất khẩu gạo

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 15/11/2019

-

Trúng thầu 17,7 ngàn tấn nguồn gạo Việt Nam trong thầu Hàn Quốc 61,7 ngàn tấn

-

Syria đấu thầu mua 45,000 tấn gạo trắng

-

Dept proposes reducing rice farming areas for upcoming crop

-

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất lúa

-

Cân đối cung cầu năm 2019 vùng ĐBSCL – cập nhật 15/07/2019

-

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

-

AgroMonitor & Viettraders thông báo lịch nghỉ hè 2018

-

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2017/18 đến 25/01/2018

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu các nước tăng vọt trước nhu cầu của NFA/Philippines và Bulog/Indonesia

-

Cập nhật sản xuất vụ Thu – Đông đến 30/11

-

Bangladesh: Dự kiến nhập khẩu 2 triệu tấn gạo và lúa mì đến tháng 1/2018

-

Bangladesh đã mở cuộc đấu thầu để nhập 50 ngàn tấn gạo nhằm đẩy mạnh chương trình nhập khẩu gạo

-

Tàu cập cảng Sài Gòn 7 tháng đầu năm 2017 ăn hàng

- Tàu cập cảng Sài Gòn ăn hàng 7 tháng năm 2017 theo giai đoạn:

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 3/08/2017

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 2/08/2017

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 1/08/2017

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 1/08/2017

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 31/07/2017

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 31/07/2017

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 28/07/2017

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 27/07/2017

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 27/07/2017

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 25/07/2017

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 25/07/2017

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 24/07/2017

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 24/07/2017

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 22/07/2017

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 21/07/2017

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 21/07/2017

-