thị trường xem giá cà phê

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

xem giá cà phê

Thị trường cà phê ngày 09/03/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm nhẹ

-

Phoenix Group đạt được khoản tín dụng 205 triệu USD mở rộng kinh doanh gạo

-

Thị trường cà phê nội địa ngày 16/03/2015

- Giá cà phê vối nhân xô tại Tây Nguyên sáng nay (16/03) giảm nhẹ so với ngày hôm trước

Thị trường cà phê nội địa ngày 13/03/2015

- Giá cà phê vối nhân xô tại Tây Nguyên sáng nay (13/03) giảm nhẹ so với ngày hôm trước

Thị trường cà phê nội địa ngày 11/03/2015

- Giá cà phê vối nhân xô tại Tây Nguyên sáng nay (11/03) tăng nhẹ so với ngày hôm trước

Thị trường cà phê nội địa ngày 10/03/2015

- Giá cà phê vối nhân xô tại Tây Nguyên sáng nay (10/03) giảm nhẹ so với ngày hôm trước

Thị trường cà phê nội địa ngày 06/03/2015

- Giá cà phê vối nhân xô tại Tây Nguyên sáng nay (06/03) tăng nhẹ so với ngày hôm trước

Thị trường cà phê nội địa ngày 04/03/2015

- Giá cà phê vối nhân xô tại Tây Nguyên sáng nay (04/03) giảm nhẹ so với ngày hôm trước

Thị trường cà phê tuần (23/02-27/02/2015)

- Giá cà phê trên sàn có xu hướng tăng. Giá cà phê nhân xô nội địa tăng nhẹ

Thị trường cà phê nội địa ngày 12/02/2015

- Giá cà phê vối nhân xô tại Tây Nguyên sáng nay (12/02) giảm nhẹ so với ngày hôm trước

Thị trường cà phê nội địa ngày 09/02/2015

- Giá cà phê vối nhân xô tại Tây Nguyên sáng nay (09/02) tăng nhẹ so với ngày hôm trước

Thị trường cà phê nội địa ngày 03/02/2015

- Giá cà phê vối nhân xô tại Tây Nguyên sáng nay (03/02) giảm nhẹ so với ngày hôm trước

Toàn cảnh thị trường cà phê tháng 12/2014

- Giá cà phê Robusta kỳ hạn và Arabica kỳ hạn giảm dần trong tháng 12.

Thị trường cà phê nội địa ngày 26/01/2015

- Giá cà phê vối nhân xô tại Tây Nguyên sáng nay (26/01) tăng nhẹ so với ngày hôm trước

Thị trường cà phê nội địa ngày 21/01/2015

- AgroMonitor -­ Giá cà phê vối nhân xô tại Tây Nguyên sáng nay (21/01) giảm nhẹ so với ngày hôm trước

Thị trường cà phê nội địa ngày 13/01/2015

- AgroMonitor ­- Giá cà phê vối nhân xô tại Tây Nguyên sáng nay (13/01) giảm nhẹ so với ngày hôm trước

Thị trường Cà phê tuần (05/01-09/01/2015)

- Giá cà phê trên sàn xu hướng tăng. Giá cà phê nhân xô nội địa tăng mạnh

Thị trường cà phê nội địa ngày 31/12/2014

- AgroMonitor -­ Giá cà phê vối nhân xô tại Tây Nguyên sáng nay (31/12) tăng nhẹ so với ngày hôm trước

Thị trường cà phê nội địa ngày 29/12/2014

- AgroMonitor ­ Giá cà phê vối nhân xô tại Tây Nguyên sáng nay (29/12) tăng nhẹ so với ngày hôm trước

Thị trường Cà phê tuần (22/12-26/12/2014)

- Giá cà phê trên sàn giảm . Giá cà phê nhân xô nội địa giảm

Toàn cảnh thị trường cà phê tháng 11/2014

- Cuối tháng 11, giá cà phê Robusta kỳ hạn và giá cà phê Arabica kỳ hạn đều giảm nhẹ.

Giám sát giá cà phê tuần 08/12-12/12/2014

- Giá cà phê Arabica trên thị trường New York. Giá cà phê Robusta trên thị trường London. Giá cà phê vối nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên

Thị trường Cà phê tuần (08/12-12/12/2014)

- Giá cà phê trên sàn giảm mạnh. Giá cà phê nhân xô nội địa giảm mạnh