thị trường Trần Xuân Soạn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Trần Xuân Soạn

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/2/2019: Ure Phú Mỹ chào giá ở mức 7500-7600 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/2/2019: DAP xanh Hồng Hà 64% chào giá ở mức 12600 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/2/2019: Giá Kali Israel miểng ở mức 8050-8100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/2/2019: Giá NPK Bình Điền (16-16-8+13S) chào giá 8910-9060 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/2/2019: Giá SA Nhật Kim Cương ở mức 3800-4100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/2/2019: Ure Cà Mau chào giá ở mức 7400-7500 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/2/2019: DAP xanh Tường Phong 64% chào giá ở mức 12200-12400 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/2/2019: Giá Kali Belarus miểng ở mức 8050-8100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/2/2019: Ure Cà Mau chào giá ở mức 7400-7500 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/2/2019: DAP xanh Tường Phong 64% chào giá ở mức 12400 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/2/2019: Giá Kali Belarus miểng ở mức 8050-8100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/2/2019: Giá NPK Việt Nhật (16-16-8+13S+TE) chào giá 8900-8950 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/2/2019: Giá SA Trung Quốc bột mịn ở mức 3200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/2/2019: DAP xanh Đình Vũ chào giá lì xì ở mức 10300 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/2/2019: Giá Kali Phú Mỹ miểng ở mức 7900-8000 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/2/2019: Giá NPK 5 sao (16-16-8+13S) chào giá 8400-8500 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/2/2019: Giá SA Phú Mỹ Nhật ở mức 3500-4000 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/2/2019: Ure Cà Mau chào giá lì xì thấp hơn 100-150 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/2/2019: DAP xanh Hồng Hà 64% chào giá lì xì ở mức 12600 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/2/2019: Giá Kali Israel miểng ở mức 8050-8100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/2/2019: Giá NPK Phú Mỹ (16-16-8+13S+TE) chào giá 8500-8600 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/2/2019: Giá SA Nhật Kim Cương ở mức 3800-4100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/2/2019: Giá Ure Cà Mau ở mức 7500-7600 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/2/2019: DAP xanh Đình Vũ chào 10300-10400 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/2/2019: Giá Kali Belarus miểng ở mức 8050-8100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/2/2019: Giá NPK Bình Điền (16-16-8+13S) chào giá 8910-9060 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/2/2019: Giá SA Trung Quốc bột mịn ở mức 3200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/1/2019: Giá Ure Phú Mỹ ở mức 7600-7700 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/1/2019: DAP xanh Tường Phong 64% chào 12400 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/1/2019: Giá Kali Phú Mỹ miểng ở mức 7900-8000 đ/kg

-