thị trường tôm xuất khẩu


tôm xuất khẩu

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 29/11-3/12

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 2/12-3/12

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 2/12-3/12

-

Xuất khẩu tôm sang Singapore liên tục giảm

- 10 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Singapore chỉ tăng trong tháng 1,4 và 5, các tháng còn lại đều giảm so với cùng kì năm 2018.

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 30/11-3/12

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 1/12-3/12

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 2/12-3/12

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 1/12-3/12

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 27/11-3/12/2019

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 30/11-2/12

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 1/12-3/12

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 23/11-26/11

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 24/11-26/11

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 22/11-26/11

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 25/11-26/11

-

Thị trường Mỹ vẫn có nhu cầu cao với tôm thẻ Việt Nam

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Hồng Kông từ ngày 20/11-26/11/2019

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 22/11-26/11

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 25/11-26/11

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mexico từ ngày 20/11-26/11/2019

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 25/11-26/11

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 24/11-26/11

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 23/11-25/11

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 23/11-26/11

-

Vì sao EU giảm nhập tôm Việt?

- Trong 3 thị trường nhập chính tôm Việt Nam trong khối EU (Anh, Hà Lan, Đức), hàng sang Anh và Hà Lan giảm 2 con số, lần lượt 15,5% và 37,6%, còn Đức giảm 5,6%. EU chiếm khoảng 31% tổng nhập tôm thế giới và chiếm 21% xuất khẩu tôm của Việt Nam.

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 17/11-19/11

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 17/11-19/11

-

Khó khăn về thị trường, xuất khẩu tôm 2019 dự báo giảm 4%

- Lũy kế 10 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm đạt 2,8 tỉ USD, giảm 6,4% so với cùng kì năm ngoái. VASEP dự báo xuất khẩu tôm Việt Nam cả năm 2019 đạt khoảng 3,4 tỉ USD, giảm 4% so với năm 2018.

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 17/11-19/11

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 18/11-19/11

-