thị trường tôm xuất khẩu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

tôm xuất khẩu

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 11/2-12/2

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 30/1-10/2

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 11/2-12/2

-

Xuất khẩu tôm hướng đến mục tiêu 4,2 tỷ USD năm 2019

- Năm 2019, ngành sản xuất, chế biến tôm phải đạt giá trị xuất khẩu 4,2 tỷ USD để kim ngạch xuất khẩu toàn ngành thủy sản đạt mục tiêu 10 tỷ USD.

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 27/1-29/1

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 27/1-29/1

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 25/1-28/1

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 28/1-29/1

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 26/1-29/1

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 28/1-29/1

-

Xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc dự báo tăng mạnh năm 2019

- VASEP dự báo kim ngạch xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc có thể đạt 500 triệu USD trong năm 2019, tăng 29,5% so với năm 2018 nhờ thuận lợi từ hiệp định thương mại tự do.

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 27/1-29/1

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 28/1-29/1

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 15/1-21/1

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 21/1-22/1

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 16/1-21/1

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 21/1-22/1

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 18/1-22/1

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 21/1-22/1

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 19/1-22/1

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 18/1-22/1

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 21/1-22/1

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 12/1-15/1

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 13/1-15/1

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 11/1-14/1

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 13/1-15/1

-

VASEP: Xuất khẩu tôm có thể đạt trên 4 tỉ USD

- Với lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (VKFTA, CPTPP, EVFTA…) đang và chuẩn bị có hiệu lực, VASEP dự báo xuất khẩu tôm Việt Nam năm 2019 tăng trưởng tốt và đạt trên 4 tỉ USD.

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 12/1-15/1

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 13/1-15/1

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 12/1-15/1

-