thị trường tôm xuất khẩu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

tôm xuất khẩu

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 6/4-9/4

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 8/4-9/4

-

CPTPP đang mở đường cho tôm Việt vào Canada

- Được đánh giá là thị trường tiềm năng, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Canada đang tiến triển tốt, Hiệp định CPTPP có hiệu lực đang mở đường cho tôm Việt vào thị trường này ngày càng nhiều.

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 6/4-9/4

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 8/4-9/4

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 6/4-9/4

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 7/4-9/4

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 6/4-9/4

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 8/4-9/4

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 12/4

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 30/3-2/4

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 31/3-2/4

-

Thuế chống bán phá giá 0% đối với tôm Việt xuất khẩu sang Mỹ sẽ chưa có hiệu lực ngay?

- Theo đại diện của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, quyết định mức thuế chống bán phá giá đối với tôm Việt Nam mới chỉ là kết quả sơ bộ và phải chờ đến tháng 9 mới có kết quả chính thức.

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 30/3-2/4

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 1/4-2/4

-

Mỹ công bố thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam còn 0%

- Tôm Việt Nam vừa nhận được tin tốt nhất trong lịch sử 13 năm ứng phó với rào cản thuế chống bán phá giá của Mỹ

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 30/3-2/4

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 1/4-2/4

-

Xuất khẩu tôm sang EU vẫn khó khăn

- Được xác định là thị trường xuất khẩu (XK) tôm lớn nhất của Việt Nam, năm 2019, xuất khẩu tôm sang thị trường này vẫn còn nhiều khó khăn.

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 30/3-1/4

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 1/4-2/4

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 27/3-29/3

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 1/4-2/4

-

Trong tháng 3/2019 FDA đã từ chối 5 đơn hàng tôm đến từ Việt Nam

- Trong tháng 3/2019, FDA đã từ chối 5 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và các đơn hàng đều đến từ Việt Nam.

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 23/3-26/3

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 24/3-26/3

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 23/3-26/3

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 23/3-26/3

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 24/3-26/3

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 23/3-26/3

-