thị trường tôm xuất khẩu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

tôm xuất khẩu

Xuất khẩu tôm đầu năm khả quan

- Sau khi tăng trưởng tốt trong năm 2017, XK tôm Việt Nam đầu năm 2018 tiếp tục đi lên ấn tượng. Tháng 1/2018, Việt Nam XK tôm sang 49 thị trường với kim ngạch XK đạt 264,8 triệu USD, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Xuất khẩu tôm của Việt Nam sang EU tăng

- Theo số liệu TCHQ, từ tháng 10/2017 (thời điểm EU bắt đầu cảnh cáo tôm nhập khẩu từ Ấn Độ) đến 2/2018 xuất khẩu tôm của Việt Nam sang EU đã tăng 49,05% về lượng và 53% về trị giá so với cùng kỳ trước.

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 11/3-14/3

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 12/3-13/3

-

Áp lực xuất khẩu tôm nước lợ đạt trên 4,2 tỷ USD?

- Trong năm nay sẽ tiếp tục có nhiều áp lực lớn đối với công tác quản lý nhà nước với ngành tôm, trước hết là đảm bảo chỉ tiêu XK tôm nước lợ đạt trên 4,2 tỷ USD.

Tôm Việt cũng gặp khó ở thị trường Mỹ

- Không chỉ cá basa có nguy cơ “hết cửa” vào thị trường Mỹ do bị đánh thuế chống bán phá giá quá cao, con tôm VN cũng gặp khó tại thị trường này.

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 9/3-14/3

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 12/3-13/3

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 6/3-14/3

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 12/3-13/3

-

Thị phần lượng xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp vào Bắc Mỹ tháng 1/2018 so sánh với cùng kỳ năm 2017

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 10/3-14/3

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 11/3-13/3

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 10/3-14/3

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 11/3-13/3

-

Ấn Độ: Xuất khẩu tôm dự kiến đạt 7 tỷ USD năm 2022

- Theo Cơ quan xếp hạng Crisil, XK tôm Ấn Độ có khả năng tăng gấp đôi từ 3,8 tỷ USD lên 7 tỷ USD năm 2022 nhờ nhu cầu cao, chất lượng tốt, công nghệ chế biến được cải thiện và diện tích nuôi tôm tăng ở một số bang như Andhra Pradesh, Gujarat, Odisha và West Bengal. Bên cạnh đó, các đối thủ châu Á đang phải giải quyết các vấn đề về cơ cấu và tiêu thụ nội địa tăng.

POR12 –DOC tăng mức thuế chống bán phá giá tôm đông lạnh của Án Độ vào Mỹ đợt POR12 sơ bộ

-

Kết quả sơ bộ POR12 có sai sót trong tính thuế tôm Việt Nam

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 28/2-5/3

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 4/3-6/3

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 28/2-5/3

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 5/3-6/3

-

Có triển vọng xuất khẩu tôm nguyên con đông lạnh sang Australia

- Australia là thị trường NK tôm đứng thứ 16 trên thế giới, chiếm 1,5% tổng giá trị NK tôm của toàn thế giới năm 2017.

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 28/2-6/3

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 4/3-6/3

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 28/2-3/3

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 3/3-6/3

-

Trong tháng 2/2018, FDA đã từ chối 3 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 4/3-6/3

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 5/3-6/3

-