thị trường tôm xuất khẩu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

tôm xuất khẩu

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 9/6-12/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 10/6-12/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 11/6-12/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 11/6-12/6

-

Trong tháng 5/2018, FDA đã từ chối 8 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 8/6-12/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 11/6-12/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 10/6-12/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 11/6-12/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 1/6-5/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 4/6-5/6

-

Gian nan con tôm

- Năm 2017 ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam mang về 8,3 tỷ USD, trong đó con tôm đóng góp lớn nhất với kim ngạch 3,8 tỷ USD.

Trong tháng 5/2018 FDA đã từ chối 8 đơn hàng tôm

- Trong tháng 5/2018, FDA đã từ chối 8 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Thị phần lượng xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp vào Bắc Mỹ 4 tháng 2018 so sánh với cùng kỳ năm 2017

-

Tôm Việt gặp khó vì Mỹ đưa vào chương trình giám sát nhập khẩu

- Mỹ tiếp tục đẩy mạnh nhập khẩu tôm từ Indonesia, Ecuado, Trung Quốc, Mexico... trong khi giảm nhập khẩu từ Thái Lan và Việt Nam.

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 18/5-22/5

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 21/5-22/5

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 16/5-22/5

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 21/5-22/5

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 15/5-21/5

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 21/5-22/5

-

Thị phần lượng xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp vào Nhật Bản 4 tháng 2018 so sánh với cùng kỳ năm 2017

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 20/5-22/5

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 21/5-22/5

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 16/5-20/5

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 20/5-22/5

-

Trung Quốc trở thành thị trường đầu ra lớn nhất của tôm Việt Nam

- Trung Quốc đã vươn lên là nước nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam với lượng nhập trong 4 tháng đầu năm 2018 đạt 13,38 nghìn tấn tăng 28,18% so với cùng kỳ năm 2017

Nghệ An chưa có doanh nghiệp đủ mạnh để xuất khẩu tôm

- Mỗi năm ở Nghệ An có sản lượng tôm nuôi đạt từ 6.000 - 7.000 tấn. Tuy nhiên do trên địa bàn tỉnh chưa có doanh nghiệp đủ năng lực thu mua xuất khẩu, nên đa phần sản phẩm tôm đang được các công ty ngoài tỉnh thu mua.

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 12/5-15/5

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 14/5-15/5

-