thị trường tôm xuất khẩu


tôm xuất khẩu

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 27/6-30/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 28/6-30/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 25/6-29/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 29/6-30/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 19/6-23/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 22/6-23/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 20/6-23/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 22/6-23/6

-

Mục tiêu kép về an ninh lương thực và xuất khẩu nông lâm thủy sản

- Ngành nông nghiệp chuẩn bị kịch bản để ứng phó với dịch bệnh, thúc đẩy xuất khẩu cũng như tiêu thụ trong nước để đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 22/6-23/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 19/6-23/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 19/6-23/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 21/5-23/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 17/6-20/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 21/6-23/6

-

Honduras: Xuất khẩu tôm dự kiến giảm trong năm nay

- XK tôm của Honduras giảm 7% trong 5 tháng đầu năm nay vì ngành tôm nước này phải đối mặt với những tác động từ dịch bệnh Covid-19 và trận hạn hán năm ngoái. Giá trị XK tôm của nước này đạt 20,5 triệu pao trong 5 tháng đầu năm nay.

Đà giảm xuất khẩu thủy sản bắt đầu chững lại

- Xuất khẩu thủy sản tiếp tục có dấu hiệu cải thiện so với tháng trước khi tốc độ giảm so với cùng kì năm 2019 chậm lại.

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 9/6-16/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 15/6-16/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 13/6-15/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 14/6-16/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 12/6-15/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 14/5-16/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 10/6-15/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 14/6-16/6

-

Xuất khẩu tôm sang Canada tăng mạnh gần 32%

- Canada đứng thứ 6 về nhập khẩu tôm Việt Nam, chiếm 5,7% tổng xuất khẩu tôm Việt Nam đi các thị trường. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Canada trong 4 tháng đầu năm nay vẫn ghi nhận mức tăng trưởng hai con số mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 3/6-6/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 8/6-9/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 3/6-8/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 8/6-9/6

-