thị trường tinh bột sắn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

tinh bột sắn

Thị trường tinh bột sắn ngày 17/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 16/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 15/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 14/8/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 6/8-10/8

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 13/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 10/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 9/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 8/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 7/8/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 30/7-3/8

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 6/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 3/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 2/8/2018

-

Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan giảm giá chào xuất khẩu thêm 10 USD/tấn, còn 485 USD/tấn FOB

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 31/7/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 23/7-27/7

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 30/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 27/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 26/7/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (20/7-25/07/2018)

-

Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hà Tĩnh đói nguyên liệu

- Với công suất 110 ngàn tấn sắn tươi/năm, sau khi đi vào hoạt động từ tháng 10 tới, Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hà Tĩnh (đóng trên địa bàn huyện Kỳ Anh) cần khoảng 4.000 ha sắn nguyên liệu. Song, hiện doanh nghiệp mới liên kết sản xuất được gần 2.000 ha tại Kỳ Anh...

Thị trường tinh bột sắn ngày 25/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 24/7/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 16/7-20/7

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 23/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 20/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 19/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 18/7/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 9/7-13/7

-