thị trường tinh bột sắn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

tinh bột sắn

Thị trường tinh bột sắn ngày 17/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 16/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 15/01

-

Giám sát giá sắn tuần 08/01-12/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 12/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 10/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 09/01

-

Giá mì nguyên liệu tại Sơn La ngày 09/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 08/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 04/01

-

Giá mì củ khó giảm xuống dưới mức 2000 đồng/kg do nguồn cung khan hiếm

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 03/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 02/01

-

Giám sát giá sắn tuần 25-29/12

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 29/12

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 28/12

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 27/12

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 26/12

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 26/12

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 25/12

-

Giám sát giá sắn tuần 18-22/12

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 22/12

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 21/12

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 20/12

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 19/12

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 18/12

-

Giám sát giá sắn tuần 11-15/12

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 15/12

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 14/12

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 12/12

-