thị trường tinh bột sắn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

tinh bột sắn

Giám sát giá sắn tuần 15/10-19/10

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 19/10/2018

-

Giá xuất khẩu tinh bột sắn qua kênh biên mậu của Việt Nam tiếp tục xu hướng giảm mạnh trong nửa cuối tháng 10

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 16/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 15/10/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 8/10-12/10

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 11/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 11/10/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (4/10-10/10/2018) - Xuất khẩu sắn lát và tinh bột sắn của Việt Nam trong tuần đầu tháng 10 đạt thấp do Trung Quốc nghỉ lễ Quốc khánh dài ngày

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 10/10/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 1/10-5/10

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 9/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 8/10/2018

-

Thái Lan: 3 tỉnh giáp biên giới Campuchia đã phát hiện nhiễm vi rút khảm lá trên cây sắn

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 5/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 4/10/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (27/9-3/10/2018) - Thái Lan: Bệnh khảm lá sắn xuất hiện tại tỉnh PrachinBuri - gần với biên giới Campuchia

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 3/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 2/10/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 24/9-28/9

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 28/9/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 27/9/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 25/9/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 17/9-21/9

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 24/9/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (15/9-20/9/2018) - Giá mì tại Tây Nguyên cũng tăng lên mức phổ biến 3000-3100 đồng/kg do lượng mì đưa về ít

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 20/9/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 19/9/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 18/9/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 10/9-14/9

-