thị trường tinh bột sắn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

tinh bột sắn

Thị trường tinh bột sắn ngày 22/06/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 21/06/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 20/06/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 19/06/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 11/6-15/6

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 18/06/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 15/06/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 12/06/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 04/06-08/06

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 11/06/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 11/06/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 08/06/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 07/06/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (tuần 31/05-06/06/2018) - Giá xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam qua kênh biên mậu tăng lên mức cao nhất 3420 tệ/tấn tại Móng Cái

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 05/06/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 05/06/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 28/5-01/06

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 01/06/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 31/05/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 30/05/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 29/05/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 21/5-25/5

-

Giá xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái và Lạng Sơn tăng từ 10-50 tệ/tấn lên mức cao nhất 3380 tệ/tấn

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 28/05/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 25/05/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 24/05/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 23/05/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 22/05/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 14/5-18/5

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 21/05/2018

-