thị trường tinh bột sắn xuất khẩu


tinh bột sắn xuất khẩu

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 10/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 10/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 10/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 10/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 10/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 10/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 10/7/2020

-

Giám sát giá Sắn tuần 2/7-8/7/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp 9/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 9/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 9/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 9/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 9/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 9/7/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 8/7/2020

-

Xuất khẩu sắn sang Trung Quốc trong tháng 6 thấp nhất tính từ đầu năm

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 8/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 8/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 8/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 8/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 8/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 8/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 7/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 7/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 7/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 7/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 7/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 7/7/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 6/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 6/7/2020

-