thị trường thu mua sắn lát


thu mua sắn lát

Ngày mai (25/2), giá sắn lát tại Quy Nhơn sẽ tăng thêm 150 đồng/kg

-

Giá sắn lát tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) ngày 24/2/2020: Giá tăng thêm 50 đồng/kg do một số đơn vị có xu hướng mua hàng vào trữ

-

Giá sắn lát từ Lào về cửa khẩu miền Trung ngày 24/2/2020: Giá ổn định, lượng về tiếp tục giảm

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 24/2/2020: Giá mì vỏ tăng 100 đồng/kg

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 24/2/2020: Giá tăng 100 đồng/kg

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 22/22020: Giá ổn định

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 22/2/2020: Giá tăng 200-250 đồng/kg, lượng mì đưa về ít hơn

-

Toàn cảnh thị trường sắn tháng 1/2020: Giá sắn nguyên liệu giảm ở hầu hết các vùng do đầu ra xuất khẩu tinh bột sắn gặp khó khăn

-

Giá sắn lát tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) ngày 21/2/2020: Giá mua tăng 50 đồng/kg

-

Giá sắn lát từ Lào về cửa khẩu miền Trung ngày 21/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 21/2/2020

-

Thị trường sắn lát ngày 21/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 21/2/2020: Giá tăng 50 đồng/kg

-

Thị trường sắn (tuần 13/02-19/02/2020): Nguồn cung sắn lát từ Lào và Campuchia về Việt Nam đều giảm do mì được hút mạnh đi Thái Lan

-

Giá sắn lát từ Lào về cửa khẩu miền Trung ngày 20/2/2020: Giá ổn định, lượng về tiếp tục giảm

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 20/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 20/2/2020: Giá tăng 50-100 đồng/kg, lượng mì về nhiều hơn

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 20/2/2020: Giá ổn định, lượng mì đưa về giảm

-

Giá sắn lát tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) ngày 19/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn lát từ Lào về cửa khẩu miền Trung ngày 19/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 19/2/2020: Giá giảm 50-100 đồng/kg

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 19/2/2020: Giá giảm 200 đồng/kg

-

Giá sắn lát tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) ngày 18/2/2020: Giá tăng 50 đồng/kg

-

Giá sắn lát từ Lào về cửa khẩu miền Trung ngày 18/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 18/2/2020: Giá giảm 50 đồng/kg

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 18/2/2020: Giá ổn định

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 18/2/2020: Giá tăng 200 đồng/kg

-

Giá sắn lát tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) ngày 17/2/2020: Giá ổn định, lượng mì đưa về giảm

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 17/2/2020: Giá tăng 50 đồng/kg

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 17/2/2020: Giá ổn định, tuy nhiên có thể sẽ tiếp tục tăng vào tuần này khi có thêm kho mở cửa mua hàng

-