thị trường thu mua sắn lát


thu mua sắn lát

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 29/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 29/5/2020

-

Thị trường Sắn (tuần từ 21/5-27/5/2020) - Giá sắn lát tại thị trường nội địa vẫn tiếp tục tăng mạnh do nhu cầu gom hàng xuất khẩu lẫn từ các nhà máy TACN tăng cao

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 28/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 28/5/2020: Tăng 100 đồng/kg với hàng mì vỏ

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 27/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 27/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 26/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 26/5/2020: Tăng thêm 50 đồng/kg với hàng mì vỏ

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 25/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 25/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 25/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 25/5/2020: Giá mua tiếp tục được đẩy tăng do thiếu hàng cho tàu chuẩn bị xuất khẩu

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 25/5/2020: Tăng 100 đồng/kg

-

Giám sát giá Sắn tuần 14/5-20/5

-

Toàn cảnh thị trường Sắn tháng 4/2020 - Giá sắn lát tại thị trường nội địa lẫn xuất khẩu tăng mạnh do tồn kho thấp, trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 21/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 21/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 21/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 21/5/2020: Tăng 100 đồng/kg với hàng mì vỏ

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 20/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 20/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 20/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 19/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 19/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 19/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 18/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 18/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 18/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 18/5/2020: Giá tăng thêm từ 50-100 đồng/kg

-