thị trường thịt heo

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

thịt heo

Giá heo hơi ngày 20/01/2018: Ngày mai, giá heo hơi tại miền Nam dự kiến điều chỉnh tăng 500 đồng/kg

-

Bảng giá heo hơi Trung Quốc ngày 19/01/2018

- Giá heo hơi tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg ~ đồng/kg)

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 18/01/2018: Giá heo tại Trung Quốc giảm thêm 0.02 tệ/kg

-

Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 18/01/2018

- Lượng heo đóng lên biên giới phía Bắc chưa có biến động đột biến giữ giá heo tại thị trường nội địa tiếp tục giữ ổn định vào hôm nay

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 17/01/2018

-

Giá heo hơi tại Đồng Nai ngày 17/01/2018

-

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 16/01/2018

-

Giá heo dân tại Thái Bình, Đồng Nai ngày 16/01/2018

-

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 15/01/2018

-

Giá heo dân tại Đồng Nai, Thái Bình ngày 15/01/2018

-

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 12/01/2018

-

Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 12/01/2018

-

Giá heo tại Trung Quốc sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong ngắn hạn lẫn trung hạn nếu xét tương quan cân đối cung cầu thịt của thị trường

-

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 11/01/2018

-

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 10/01/2018

-

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 09/01/2018

-

Giá heo dân tại Thái Bình, Đồng Nai ngày 09/01/2018

-

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 08/01/2018

-

Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 08/01/2018

-

Top 5 nước nhập khẩu thịt của Việt Nam tháng 11/2017

- Top 5 nước nhập khẩu thịt của Việt Nam tháng 11/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (triệu USD, %)

Top 10 thị trường xuất khẩu thịt sang Việt Nam tháng 11/2017

- Top 10 thị trường xuất khẩu thịt sang Việt Nam tháng 11/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (triệu USD, %)

Thị trường heo hơi tại Trung Quốc ngày 05/01/2018

-

Giá heo hơi tại Đồng Nai ngày 05/01/2018

-

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 04/01/2018

-

Giá heo dân tại Thái Bình ngày 03/01/2018

-

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 02/01/2018

-

Giá heo dân tại Đồng Nai, Thái Bình ngày 02/01/2018

-

Thị trường heo hơi tại Trung Quốc ngày 29/12/2017

-

Giá heo dân tại Thái Bình ngày 29/12/2017

-

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 28/12/2017 - Giá heo tại Trung Quốc quay đầu giảm nhẹ

-