thị trường thị trường tôm


thị trường tôm

Thị trường tôm ngày 15/10/2019

-

Thị trường tôm ngày 14/10/2019

-

Thị trường tôm ngày 11/10/2019

-

Thị trường tôm ngày 10/10/2019

-

Thị trường tôm (3/10-9/10/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu không đổi

-

Thị trường tôm ngày 9/10/2019

-

Giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ ngày 9/10

-

Thị trường tôm ngày 8/10/2019

-

Thị trường tôm ngày 7/10/2019

-

Thị trường tôm ngày 4/10/2019

-

Thị trường tôm (26/9-2/10/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu không đổi

-

Thị trường tôm ngày 2/10/2019

-

Thị trường tôm ngày 1/10/2019

-

Thị trường tôm ngày 30/9/2019

-

Thị trường tôm ngày 27/9/2019

-

Thị trường tôm (19/9-25/9/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tạm chững ở mức cao

-

Thị trường tôm ngày 25/9/2019

-

Thị trường tôm ngày 24/9/2019

-

Thị trường tôm ngày 23/9/2019

-

Thị trường tôm ngày 20/9/2019

-

Thị trường tôm ngày 19/9/2019

-

Thị trường tôm (12/9-18/9/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tiếp tục tăng

-

Thị trường tôm ngày 18/9/2019

-

Thị trường tôm ngày 17/9/2019

-

Thị trường tôm ngày 16/9/2019

-

Thị trường tôm ngày 13/9/2019

-

Thị trường tôm ngày 12/9/2019

-

Tôm 8/2019 - Dự kiến trong tháng 9 nguồn cung tôm thẻ tại Việt Nam vẫn sụt giảm do sản xuất trong nước và nhập khẩu giảm

-

Thị trường tôm (5/9-11/9/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tiếp tục tăng

-

Thị trường tôm ngày 11/9/2019

-