thị trường thị trường tôm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

thị trường tôm

Thị trường tôm ngày 22/2/2019

-

Thị trường tôm ngày 21/2/2019

-

Thị trường tôm (14/2-20/2/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng mạnh

-

Thị trường tôm ngày 20/2/2019

-

Thị trường tôm ngày 19/2/2019

-

Tôm 1/2019 - Thị trường tôm tại Việt Nam cuối tháng 1/2019 ảm đạm, các nhà máy tại Tây Nam Bộ đã thông báo ngừng nhận hàng để nghỉ Tết

-

Thị trường tôm ngày 15/2/2019

-

Thị trường tôm ngày 14/2/2019

-

Thị trường tôm (11/2-13/2/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng nhẹ

-

Thị trường tôm ngày 13/2/2019

-

Thị trường tôm ngày 12/2/2019

-

Thị trường tôm ngày 11/2/2019

-

Trong tháng 1/2019 FDA đã từ chối 26 đơn hàng tôm

- Trong tháng 1/2019, FDA đã từ chối 26 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Thị trường tôm ngày 1/2/2019

-

Thị trường tôm ngày 31/1/2019

-

Thị trường tôm (24/1-30/1/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu giảm mạnh

-

Thị trường tôm ngày 30/1/2019

-

Thị trường tôm ngày 29/1/2019

-

Thị trường tôm ngày 28/1/2019

-

Thị trường tôm ngày 25/1/2019

-

Thị trường tôm ngày 24/1/2019

-

Thị trường tôm (17/1-23/1/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu không đổi

-

Thị trường tôm ngày 23/1/2019

-

Thị trường tôm ngày 22/1/2019

-

Thị trường tôm ngày 21/1/2019

-

Tôm 12/2018 - Giá tôm thẻ tại ĐBSCL tiếp tục giảm nhẹ mặc dù nguồn cung thấp

-

Thị trường tôm ngày 18/1/2019

-

Thị trường tôm ngày 17/1/2019

-

Thị trường tôm (10/1-16/1/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu giảm nhẹ

-

Thị trường tôm ngày 16/1/2019

-