thị trường thị trường tôm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

thị trường tôm

Thị trường tôm ngày 19/10/2018

-

Thị trường tôm ngày 18/10/2018

-

Thị trường tôm (11/10-17/10/2018) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu giảm nhẹ

-

Thị trường tôm ngày 17/10/2018

-

Thị trường tôm ngày 16/10/2018

-

Tôm 9/2018 - Giá tôm thẻ tại ĐBSCL tăng chậm lại, nguồn cung giảm dần

-

Thị trường tôm ngày 15/10/2018

-

Thị trường tôm ngày 12/10/2018

-

Thị trường tôm ngày 11/10/2018

-

Thị trường tôm (4/10-10/10/2018) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu ổn định

-

Thị trường tôm ngày 10/10/2018

-

Thị trường tôm ngày 9/10/2018

-

Thị trường tôm ngày 8/10/2018

-

Thị trường tôm ngày 5/10/2018

-

Thị trường tôm ngày 4/10/2018

-

Thị trường tôm (27/9-3/10/2018) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu ổn định

-

Thị trường tôm ngày 3/10/2018

-

Thị trường tôm ngày 2/10/2018

-

Thị trường tôm ngày 1/10/2018

-

Thị trường tôm (20/9-26/9/2018) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng nhẹ

-

Thị trường tôm ngày 28/9/2018

-

Thị trường tôm ngày 27/9/2018

-

Thị trường tôm ngày 26/9/2018

-

Thị trường tôm ngày 25/9/2018

-

Thị trường tôm ngày 24/9/2018

-

Thị trường tôm ngày 21/9/2018

-

Thị trường tôm ngày 20/9/2018

-

Thị trường tôm (13/9-19/9/2018) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu cỡ nhỏ tạm chững

-

Thị trường tôm ngày 19/9/2018

-

Thị trường tôm ngày 18/9/2018

-