thị trường thị trường tôm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

thị trường tôm

Thị trường tôm ngày 11/12/2018

-

Thị trường tôm ngày 10/12/2018

-

Thị trường tôm ngày 7/12/2018

-

Thị trường tôm ngày 6/12/2018

-

Thị trường tôm (29/11-5/12/2018) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu không đổi

-

Thị trường tôm ngày 5/12/2018

-

Thị trường tôm ngày 4/12/2018

-

Thị trường tôm ngày 3/12/2018

-

Thị trường tôm ngày 30/11/2018

-

Thị trường tôm ngày 29/11/2018

-

Thị trường tôm (22/11-28/11/2018) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu giảm nhẹ

-

Thị trường tôm ngày 28/11/2018

-

Thị trường tôm ngày 27/11/2018

-

Thị trường tôm ngày 26/11/2018

-

Thị trường tôm ngày 23/11/2018

-

Thị trường tôm ngày 22/11/2018

-

Thị trường tôm (15/11-21/11/2018) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu giảm mạnh

-

Thị trường tôm ngày 21/11/2018

-

Thị trường tôm ngày 20/11/2018

-

Thị trường tôm ngày 19/11/2018

-

Thị trường tôm ngày 16/11/2018

-

Tôm 10/2018 - Giá tôm thẻ tại ĐBSCL tiếp tục nhích dần

-

Thị trường tôm ngày 15/11/2018

-

Thị trường tôm (8/11-14/11/2018) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng nhẹ

-

Thị trường tôm ngày 14/11/2018

-

Thị trường tôm ngày 13/11/2018

-

Thị trường tôm ngày 12/11/2018

-

Thị trường tôm ngày 9/11/2018

-

Thị trường tôm ngày 8/11/2018

-

Thị trường tôm (1/11-7/11/2018) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng nhẹ

-