thị trường thị trường tôm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

thị trường tôm

Thị trường tôm ngày 17/8/2018

-

Thị trường tôm ngày 16/8/2018

-

Tôm 7/2018 - Giá tôm thẻ tại ĐBSCL đã nhích nhẹ nhưng mức tăng không đáng kể

-

Thị trường tôm (9/8-15/8/2018) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng nhẹ

-

Thị trường tôm ngày 15/8/2018

-

Thị trường tôm ngày 14/8/2018

-

Thị trường tôm ngày 13/8/2018

-

Thị trường tôm ngày 10/8/2018

-

Thị trường tôm ngày 9/8/2018

-

Thị trường tôm (2/8-8/8/2018) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu ít thay đổi

-

Thị trường tôm ngày 8/8/2018

-

Thị trường tôm ngày 7/8/2018

-

Thị trường tôm ngày 6/8/2018

-

Thị trường tôm ngày 4/8/2018

-

Thị trường tôm ngày 3/8/2018

-

Thị trường tôm ngày 2/8/2018

-

Thị trường tôm (26/7-1/8/2018) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng nhẹ

-

Thị trường tôm ngày 1/8/2018

-

Thị trường tôm ngày 31/7/2018

-

Thị trường tôm ngày 30/7/2018

-

Thị trường tôm ngày 27/7/2018

-

Thị trường tôm ngày 26/7/2018

-

Thị trường tôm (19/7-25/7/2018) - Giá tôm thẻ nguyên liệu tại miền Trung ổn định

-

Thị trường tôm ngày 25/7/2018

-

Thị trường tôm ngày 24/7/2018

-

Thị trường tôm ngày 23/7/2018

-

Thị trường tôm ngày 20/7/2018

-

Thị trường tôm ngày 19/7/2018

-

Thị trường tôm (12/7-18/7/2018) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu cỡ nhỏ tăng nhẹ

-

Thị trường tôm ngày 18/7/2018

-