thị trường thị trường tôm


thị trường tôm

FAO: Thị trường tôm toàn cầu bị ảnh hưởng bởi Covid-19

- Theo đánh giá của Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc, triển vọng thị trường tôm toàn cầu đã bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của Covid-19.

Thị trường tôm ngày 28/2/2020 (Cập nhật 11h)

-

Thị trường tôm ngày 28/2/2020 (Cập nhật 8h)

-

Thị trường tôm ngày 27/2/2020 (Cập nhật 11h)

-

Thị trường tôm ngày 27/2/2020 (Cập nhật 8h)

-

Thị trường tôm (20/2-26/2/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tạm chững

-

Thị trường tôm ngày 26/2/2020 (Cập nhật 11h30)

-

Thị trường tôm ngày 26/2/2020 (Cập nhật 8h)

-

Thị trường tôm ngày 25/2/2020 (Cập nhật 12h)

-

Thị trường tôm ngày 25/2/2020 (Cập nhật 8h)

-

Thị trường tôm ngày 24/2/2020

-

Thị trường tôm ngày 21/2/2020

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 21/2

-

Thị trường tôm ngày 20/2/2020

-

Thị trường tôm (13/2-19/2/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tiếp tục tăng

-

Thị trường tôm ngày 19/2/2020

-

Thị trường tôm ngày 18/2/2020

-

Thị trường tôm ngày 17/2/2020

-

Tôm 1/2020 - Tính đến đầu tháng 2, diện tích đang thả nuôi tôm thẻ trên cả nước khoảng 10-12% tổng diện tích

-

Thị trường tôm ngày 14/2/2020

-

Thị trường tôm ngày 13/2/2020

-

Thị trường tôm (6/2-12/2/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tiếp tục tăng

-

Thị trường tôm ngày 12/2/2020

-

Thị trường tôm ngày 11/2/2020

-

Thị trường tôm ngày 10/2/2020

-

Thị trường tôm ngày 7/2/2020

-

Thị trường tôm ngày 6/2/2020

-

Sản lượng tôm toàn cầu dự báo tiếp tục tăng trong năm 2020

-

Thị trường tôm (30/1-5/2/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng sau Tết

-

Thị trường tôm ngày 5/2/2020

-