thị trường thị trường tôm


thị trường tôm

Thị trường tôm (15/8-21/8/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng nhẹ

-

Thị trường tôm ngày 21/8/2019

-

Thị trường tôm ngày 20/8/2019

-

Thị trường tôm ngày 19/8/2019

-

Thị trường tôm ngày 16/8/2019

-

Thị trường tôm ngày 12/8/2019

-

Thị trường tôm ngày 10/8/2019

-

Thị trường tôm ngày 9/8/2019

-

Thị trường tôm ngày 8/8/2019

-

Thị trường tôm (1/8-7/8/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng nhẹ

-

Thị trường tôm ngày 7/8/2019

-

Thị trường tôm ngày 6/8/2019

-

Thị trường tôm ngày 5/8/2019

-

Thị trường tôm ngày 2/8/2019

-

Thị trường tôm ngày 1/8/2019

-

Thị trường tôm (25/7-31/7/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu ổn định

-

Thị trường tôm ngày 31/7/2019

-

Thị trường tôm ngày 30/7/2019

-

Thị trường tôm ngày 29/7/2019

-

Thị trường tôm ngày 26/7/2019

-

Thị trường tôm ngày 25/7/2019

-

Thị trường tôm (18/7-24/7/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng nhẹ

-

Thị trường tôm ngày 24/7/2019

-

Thị trường tôm ngày 23/7/2019

-

Thị trường tôm ngày 22/7/2019

-

Cận cảnh thị trường tôm 6/2019: Giá tôm thẻ tiếp tục giảm trong tháng 6 do nguồn cung dồi dào, giao dịch sôi động

-

Thị trường tôm ngày 19/7/2019

-

Thị trường tôm ngày 18/7/2019

-

Thị trường tôm (11/7-17/7/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng mạnh

-

Thị trường tôm ngày 17/7/2019

-