thị trường thị trường phân bón


thị trường phân bón

Thị trường Phân bón ngày 9/4/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 8/4/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 7/4/2020

-

Lợi nhuận của Phân bón Bình Điền phình thêm sau kiểm toán

- Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (mã BFC, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2019. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất và công ty mẹ sau kiểm toán của đều tăng lên nhiều hơn so với báo cáo tài chính công ty này tự lập trước đó.

Thị trường Phân bón ngày 6/4/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 4/4/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 3/4/2020

-

Thị trường phân bón (27/3-1/4/2020) - Thị trường phân bón Việt Nam cuối tháng 3-đầu tháng 4/2020 giao dịch rất chậm trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

-

Thị trường phân bón Việt Nam cuối tháng 3-đầu tháng 4/2020 giao dịch rất chậm trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

-

Thị trường Phân bón ngày 1/4/2020

-

Quý I/2020: Lợi nhuận Đạm Cà Mau cao hơn kế hoạch

- Thông tin từ Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) cho biết, trong quý I/2020, mặc dù tình hình thị trường hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hạn mặn nghiêm trọng và nguồn cung khí có lúc không ổn định, tuy nhiên PVCFC đã nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất, tiêu thụ, lợi nhuận.

Thị trường Phân bón ngày 31/3/2020

-

Hiệu quả chương trình cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân

- Những năm qua, hội nông dân (HND) các cấp đã tích cực phối hợp với doanh nghiệp triển khai các chương trình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Trong đó, chương trình cung ứng phân bón theo hình thức trả chậm đã và đang phát huy hiệu quả, giúp cho nhiều hộ nông dân có thêm nguồn vốn để đầu tư sản xuất.

Thị trường Phân bón ngày 30/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 28/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 27/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 26/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 25/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 24/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 23/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 21/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 20/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 19/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 18/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 17/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 16/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 14/3/2020

-

Thị trường phân bón (6/3-12/3/2020) – Nguồn cung sẵn có hạn chế và nhu cầu tăng ở Châu Âu, Hoa Kỳ,… tiếp tục kéo giá Ure tăng trong tuần cuối tháng 2/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 13/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 12/3/2020

-