thị trường thị trường lúa gạo


thị trường lúa gạo

Reuters: Malaysia trữ đủ gạo trong 2,5 tháng sau khi Việt Nam đình chỉ xuất khẩu

-

Bình luận thị trường đường quốc tế ngày 27/3/2020: Giá đường trắng London chạm mức cao nhất trong 2 tuần qua do những gián đoạn nguồn cung tại Ấn Độ

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại An Giang – Đồng Tháp – Kiên Giang – Long An ngày 30/3/2020

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Thơ – Đồng Tháp – Kiên Giang ngày 30/3/2020

-

Giá lúa tươi Japonica tại Kiên Giang ngày 30/3/2020

-

Giá cám tại Sa Đéc ngày 30/3/2020

-

Giá tấm 1 tại Sa Đéc ngày 30/3/2020

-

Giá gạo thành phẩm Japonica tại Sa Đéc ngày 30/3/2020

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Sa Đéc ngày 30/3/2020

-

Giá gạo thành phẩm OM 5451 tại Sa Đéc ngày 30/3/2020

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 tại Sa Đéc ngày 30/3/2020

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc ngày 30/3/2020

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Sa Đéc ngày 30/3/2020

-

Philippines: IATF approves G2G rice importation

-

Philippines: PH to import 300,000 tons of rice

-

Philippines: Additional rice imports to send wrong signal to farmers – FFF

-

Philippines: NFA should buy more local palay to shore up supply

-

Philippines: Produce more local rice, gov’t urged

-

Tạm dừng xuất khẩu gạo và lỗ hổng số liệu

-

Khoa học công nghệ giúp gia tăng 30% giá trị sản xuất nông nghiệp

-

Nông dân ĐBSCL phấn khởi vì lúa Đông Xuân trúng mùa được giá

-

Nông dân sẽ bị đè giá lúa

-

Giá lúa bắt đầu giảm nhẹ

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 28/3/2020

-

Giá tấm OM5451 tại Cần Thơ ngày 28/3/2020

-

Giá gạo thành phẩm Nàng Hoa tại Cần Thơ ngày 28/3/2020

-

Giá gạo thành phẩm Japonica tại Cần Thơ ngày 28/3/2020

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 tại Cần Thơ ngày 28/3/2020

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Cần Thơ ngày 28/3/2020

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Cần Thơ ngày 28/3/2020

-