thị trường thị trường hạt điều


thị trường hạt điều

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 18/6/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 17/6/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 14/6/2019

-

Tập đoàn Hà Lan đầu tư 250 triệu USD phát triển điều tại Bình Phước

- Ông Marco Trimborn - CEO phụ trách thị trường châu Âu, châu Á của Tập đoàn Mekong châu Âu BV (MCE - Hà Lan) cho biết tập đoàn này sẽ đầu tư khoảng 250 triệu USD cho việc phát triển hạt điều tại Bình Phước.

Thị trường điều (10/06-14/06/219)

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 14/6/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 13/6/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 13/6/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 12/6/20

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 11/6/20

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 10/6/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 10/6/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 7/6/2019

-

Thị trường điều (03/06-07/06/2019)

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 6/6/2019

-

Thị trường điều (27/05-31/05/2019)

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 4/6/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 4/6/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 3/6/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 3/6/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 31/5/2019

-

Giám sát giá điều tuần 20/5-24/5

-

Top 10 thị trường xuất khẩu điều thô vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2019

-

Top 10 thị trường xuất khẩu điều thô lớn nhất vào Việt Nam trong tháng 4/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 30/5/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 28/5/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 27/5/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 27/5/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 24/5/2019

-

Thị trường điều (tuần 20-24/05/2019)

-