thị trường thị trường gạo

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

thị trường gạo

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

-

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

-

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 23/03/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 23/03/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 08/02/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 06/02/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 26/01/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 12/01/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 04/01/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 27/12/2017

-

Một số cập nhật chung về cân đối cung cầu 12 tháng năm 2017 của AgroMonitor - cập nhật 14/11/2017

-

Thị trường nếp tăng giá, nguồn cung hạn chế

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 13/12/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 12/12/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 21/11/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 1/11/2017

-

Giá gạo thành phẩm 5 cạp mạn tại Kiên Giang ngày 05/09/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 3/8/2017

-

Kết quả thầu 250 ngàn tấn của Philippines

-

Kết quả thầu 250 ngàn tấn của Philippines

-

Thị trường lúa gạo ngày 25/7: Giá ổn định, Việt Nam có 4 đơn vị trúng thầu Philippines

-

Giá gạo TP 5 cạp mạn tại Kiên Giang ngày 06/07/2017

-

Xuất khẩu gạo đầu tháng 6

-

Giá gạo TP 504 tại Cần Thơ ngày 26/06/2017

-

Tin tức lúa gạo tổng hợp thị trường ĐBSCL ngày 23/6/2017

-

Tin tức lúa gạo tổng hợp thị trường ĐBSCL ngày 20/6/2017

-

Tin tức lúa gạo tổng hợp thị trường ĐBSCL ngày 14/6/2017

-

Thị trường nông sản tuần từ 18/1-22/1/2016

- Chuyển động thị trường quan trọng nhất tuần 18/1-22/1/2016 các ngành lúa gạo, phân bón, thịt, TACN, sắn, cá tra, tôm, tiêu, điều, cà phê, cao su, mía đường và LINKS đến phân tích chi tiết.

Thị trường nông sản tuần từ 24/08-28/08/2015

- Chuyển động thị trường quan trọng nhất tuần 24/08-28/08/2015 các ngành lúa gạo, phân bón, thịt, TACN, sắn, cá tra, tôm, tiêu, điều, cà phê, cao su, mía đường và LINKS đến phân tích chi tiết.