thị trường thị trường gạo


thị trường gạo

Giá Gạo thành phẩm Japonica 5% tấm vụ Đông Xuân tại An Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Nếp An Giang 5% tấm vụ Hè Thu tại An Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM5451 5% tấm vụ Hè Thu tại An Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Lúa tươi Nàng Hoa vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, An Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Cám tại Lấp Vò ngày 6/7/2020

-

Giá gạo Thành phẩm Đài Thơm 8 vụ Hè thu tại Lấp Vò ngày 6/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Japonica vụ Đông Xuân tại Lấp Vò ngày 6/7/2020

-

Giá Lúa khô Đài Thơm 8 vụ Đông Xuân tại ngày 6/7/2020

-

Giá Lúa tươi OM 5451 tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang,Hậu Giang, Kiên Giang ngày 6/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 Hè Thu tại Sa Đéc ngày 6/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu IR 50404 Hè Thu tại Sa Đéc ngày 6/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Nàng Hoa 5% tấm vụ Đông Xuân (cập mạn) tại Cần Thơ ngày 4/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Nếp Long An 10% tấm (cập mạn) tại Long An ngày 4/7/2020

-

Giá Lúa khô Nếp An Giang vụ Hè Thu ngày 4/7/2020

-

Thị trường Lúa gạo (29/6-3/7/2020) – Thị trường nội địa ảm đạm, giao dịch chậm, nguồn cung ít, vắng gạo, giá lúa và giá gạo sụt trong tuần, chất lượng xấu - Giao dịch với khách quốc tế chậm, khách mua với mức độ lai rai

-

Giá Gạo OM 6976 vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 3/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM5451 vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 2/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM18 vụ Hè Thu tại Lấp Vò ngày 2/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Đài Thơm 8 tại Kiên Giang ngày 2/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Nàng Hoa vụ Đông Xuân tại Kiên Giang ngày 2/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM5451 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 01/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm IR50404 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 01/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Nếp An Giang 5% tấm vụ Hè Thu tại An Giang ngày 01/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM5451 5% tấm vụ Hè Thu tại An Giang ngày 01/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm IR50404 5% tấm vụ Hè Thu tại An Giang ngày 01/7/2020

-

Giá Lúa tươi Nàng Hoa vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 01/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM5451 vụ Hè Thu tại Sa Đéc ngày 01/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu IR50404 vụ Hè Thu tại Sa Đéc ngày 01/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Đài Thơm 8 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 30/06/2020

-

Giá Gạo thành phẩm 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 30/06/2020

-