thị trường thị trường cà phê việt nam


thị trường cà phê việt nam

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 3/8/2020 Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to - Gió tây nam cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 31/7/2020 Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông - Gió tây nam cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 29/7/2020 Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to - Gió tây nam cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 16/7/2020 Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to - Gió tây nam cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Bảng giá thị trường Cà phê ngày 10/7/2020

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 6/7/2020 Có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi - Gió tây nam cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Bảng giá thị trường Cà phê ngày 3/7/2020

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 2/7/2020: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to - Gió tây nam cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Bảng giá thị trường Cà phê ngày 1/7/2020

-

Bảng giá thị trường Cà phê ngày 29/6/2020

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 22/6/2020 Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông - Gió tây nam cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Bảng giá thị trường Cà phê ngày 19/6/2020

-

Giám sát giá Cà phê tuần từ 11/6-17/6/2020

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 17/6/2020 Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác - Gió tây nam cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Bảng giá thị trường Cà phê ngày 17/6/2020

-

Bảng giá thị trường Cà phê ngày 12/6/2020

-

Giám sát giá Cà phê tuần từ 04/6-10/6/2020

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 11/6/2020 Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác - Gió tây nam cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Bảng giá thị trường Cà phê ngày 11/6/2020

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 9/6/2020 Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác - Gió tây nam cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 8/6/2020 Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác - Gió tây nam cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 5/6/2020 Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác - Gió tây nam cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Bảng giá thị trường Cà phê ngày 4/6/2020

-

Bảng giá thị trường Cà phê ngày 3/6/2020

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 2/6/2020 Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác - Gió tây nam cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 1/6/2020 Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác - Gió tây nam cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 29/5/2020 Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác - Gió tây nam cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Bảng giá thị trường Cà phê ngày 25/5/2020

-

Giám sát giá Cà phê tuần 14/5-20/5/2020

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 22/5/2020 Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi - Gió tây nam cấp 2-3và kéo dài trong những ngày tới

-