thị trường thị trường cà phê việt nam


thị trường cà phê việt nam

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 7/4/2020: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và đêm có mưa rào và dông vài nơi - Gió đông cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Bảng giá thị trường cà phê ngày 6/4/2020

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 6/4/2020: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi - Gió đông bắc đến đông cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 3/4/2020: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi - Gió đông cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 01/04/2020: trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2-3, và kéo dài trong những ngày tới

-

Bảng giá thị trường cà phê ngày 1/4/2020

-

Bảng giá thị trường cà phê ngày 31/3/2020

-

Bảng giá thị trường cà phê ngày 30/3/2020

-

Giám sát giá cà phê tuần 19/3-25/3

-

Bảng giá thị trường cà phê ngày 27/3/2020

-

Bảng giá thị trường cà phê ngày 26/3/2020

-

Giám sát giá cà phê tuần 12/3-18/3

-

Bảng giá thị trường cà phê ngày 25/3/2020

-

Bảng giá thị trường cà phê ngày 24/3/2020

-

Bảng giá thị trường cà phê ngày 23/3/2020

-

Bảng giá thị trường cà phê ngày 20/3/2020

-

Bảng giá thị trường cà phê ngày 18/3/2020

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 17/3/2020: trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh và kéo dài trong những ngày tới

-

Bảng giá thị trường cà phê ngày 17/3/2020

-

Bảng giá thị trường cà phê ngày 16/3/2020

-

Giám sát giá cà phê tuần 5/3-11/3

-

Bảng giá thị trường cà phê ngày 13/3/2020

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 12/3/2020: trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh và kéo dài trong những ngày tới

-

Bảng giá thị trường cà phê ngày 12/3/2020

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 11/3/2020: trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh và kéo dài trong những ngày tới

-

Bảng giá thị trường cà phê ngày 11/3/2020

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 10/3/2020: trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh và kéo dài trong những ngày tới

-

Bảng giá thị trường cà phê ngày 10/3/2020

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 9/3/2020: trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh và kéo dài trong những ngày tới

-

Bảng giá thị trường cà phê ngày 9/3/2020

-