thị trường thị trường cà phê việt nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

thị trường cà phê việt nam

Toàn cảnh thị trường cà phê tháng 5/2018 – Giá cà phê Robusta giảm liên tục khi chuyển sang giao hàng kỳ hạn tháng 7/2018

-

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2016-2018)

-

Thị trường cà phê tuần 29/05 – 04/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm nhẹ so với tuần trước

-

Thị trường cà phê (24/11-30/11/2017) - Giá cà phê vối nhân xô nội địa tăng mạnh về cuối tuần

-

Phoenix Group đạt được khoản tín dụng 205 triệu USD mở rộng kinh doanh gạo

-

Thị trường cà phê (17/11-23/11/2017) - Giá cà phê Robusta và Arabica quốc tế diễn biến ngược nhau

-

Thị trường cà phê ngày 17/11/2017: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng nhẹ

-

Cà phê 10/2017 – Giá cà phê Robustra và Arabica giảm mạnh liên tục về cuối tháng

-

Thị trường cà phê (27/10-02/11/2017) - Giá cà phê Robusta – Arabica quốc tế liên tục lao dốc

-

Thị trường cà phê (13/10-19/10/2017) - Giá cà phê Robusta biến động không đáng kể - Arabica giảm

-

Cà phê 9/2017 – Giá cà phê Robustra biến động giảm về cuối tháng 9 và tăng dần vào đầu tháng 10

-

Thị trường cà phê ngày 10/10/2017: Giá cà phê nhân xô nội địa giảm so với hôm qua

- Giá cà phê nhân xô nội địa giảm so với hôm qua ở các địa phương

Thị trường cà phê (22/9-28/9/2017) - Giá cà phê Robusta giảm mạnh về cuối tuần

-

Thị trường cà phê ngày 22/9/2017: Giá cà phê nhân xô nội địa giảm

- Giá cà phê nhân xô nội địa giảm so với hôm qua ở các địa phương

Thị trường cà phê ngày 14/9/2017 – Giá cà phê nội địa tăng

- Giá cà phê nhân xô nội địa tăng so với hôm qua ở các địa phương

Thị trường cà phê ngày 13/9/2017 – Giá cà phê nội địa tăng

- Giá cà phê nhân xô nội địa tăng so với hôm qua ở các địa phương

Thị trường cà phê ngày 11/9/2017 – Giá cà phê nội địa tăng

- Giá cà phê nhân xô nội địa tăng so với hôm qua ở các địa phương

Thị trường cà phê ngày 8/9/2017 – Giá cà phê nội địa tăng

- Giá cà phê nhân xô nội địa tăng so với hôm qua ở các địa phương

Thị trường cà phê ngày 6/9/2017 – Giá cà phê nội địa giảm

- Giá cà phê nhân xô nội địa giảm so với hôm qua ở các địa phương

Thị trường cà phê ngày 31/8/2017 – Giá cà phê nội địa giảm

- Giá cà phê nhân xô nội địa giảm so với hôm qua ở các địa phương

Thị trường cà phê ngày 28/8/2017 – Giá cà phê nội địa tăng

- Giá cà phê nhân xô nội địa tăng so với hôm qua ở các địa phương

Thị trường cà phê ngày 25/8/2017 – Giá cà phê nội địa giảm

- Giá cà phê nhân xô nội địa giảm so với hôm qua ở các địa phương

Thị trường cà phê (18/8-24/8/2017) - Giá cà phê Robusta tăng – Arabica giảm

-

Thị trường cà phê ngày 23/8/2017 – Giá cà phê nội địa tăng

- Giá cà phê nhân xô nội địa tăng so với hôm qua ở các địa phương

Thị trường cà phê ngày 21/8/2017 – Giá cà phê nội địa tăng

- Giá cà phê nhân xô nội địa tăng so với hôm qua ở các địa phương

Thị trường cà phê ngày 18/8/2017 – Giá cà phê nội địa tăng

- Giá cà phê nhân xô nội địa tăng so với hôm qua ở các địa phương

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 16/08/2017)

-

Thị trường cà phê (11/8-17/8/2017) - Giá cà phê Robusta thế giới tiếp tục giảm

-

Toàn cảnh thị trường cà phê tháng 7/2017 – Giá cà phê Robustra tăng mạnh vào đầu tháng 7

-

Thị trường cà phê ngày 15/08/2017 – Giá cà phê nội địa giảm ở một số địa phương

-