thị trường Tây Ninh


Tây Ninh

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 13/9/2019

-

Giám sát giá sắn tuần 5/9-11/9

-

Thị trường sắn (tuần từ 5/9-11/9/2019) - Giá mì củ tại Kon Tum và Gia Lai tăng từ 50-100 đồng/kg so với tuần trước do nguồn cung khan hiếm

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 12/9/2019

-

Năng suất sắn tại Tây Ninh niên vụ 2019/2020 được ước tính tương đương, thậm chí thấp hơn so với năm trước do khô hạn kéo dài và bệnh khảm lá

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 11/9/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 10/9/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 10/9/2019

-

Giám sát giá sắn tuần 3/9-6/9

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 9/9/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 6/9/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 6/9/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 5/9/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 4/9/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 3/9/2019

-

Thiếu liên kết, ngành sắn khó lớn

- Số liệu thống kê cho thấy 7 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu sắn giảm cả về lượng và giá trị. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu sắn chủ lực của Việt Nam là Trung Quốc đang có xu hướng tăng nhập khẩu từ Campuchia và Lào, hay tình trạng cung không đủ cầu đang là mối lo lớn với ngành này.…

Giám sát giá sắn (tuần 22/8-28/8/2019)

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 30/8/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 28/8/2019

-

Giá tinh bột sắn tại Tây Ninh ngày 27/8/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 27/8/2019

-

Toàn cảnh thị trường sắn tháng 7/2019: Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh tăng lên mức cao nhất 2700-2750 đồng/kg do cung không đủ cầu

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 26/8/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 23/8/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 22/8/2019

-

Thị trường sắn (tuần 15/8-21/8/2019)

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 21/8/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 20/8/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 19/8/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 16/8/2019

-