thị trường Tây Ninh

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Tây Ninh

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 22/06/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 21/06/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 20/06/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 19/06/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 18/06/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 15/06/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 12/06/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 08/06/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 07/06/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (tuần 31/05-06/06/2018) - Giá xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam qua kênh biên mậu tăng lên mức cao nhất 3420 tệ/tấn tại Móng Cái

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 06/06/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 01/06/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 31/05/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 29/05/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 25/05/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 23/05/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 21/05/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 18/05/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 17/05/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 16/05/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 15/05/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 14/05/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 11/05/2018

-

Toàn cảnh thị trường sắn tháng 3/2018 - Nhập khẩu sắn lát của Việt Nam trong quý 1 năm 2018 giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 10/05/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (tuần 04/05-10/05/2018) - Giá xuất khẩu sắn lát thực tế của Thái Lan chỉ còn quanh mức 242 USD/tấn FOB

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 09/05/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 08/05/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 03/05/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 27/04/2018

-