thị trường tấm


tấm

Thị trường Lúa gạo (29/6-3/7/2020) – Thị trường nội địa ảm đạm, giao dịch chậm, nguồn cung ít, vắng gạo, giá lúa và giá gạo sụt trong tuần, chất lượng xấu - Giao dịch với khách quốc tế chậm, khách mua với mức độ lai rai

-

Giá Tấm 1,2 tại Cần Thơ ngày 4/7/2020

-

Giá Tấm 1,2 tại An Giang ngày 3/7/2020

-

Giá Tấm 3,4 Hè Thu tại Kiên Giang ngày 2/7/2020

-

Giá Tấm 1,2 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 01/7/2020

-

Giá Tấm tại Kiên Giang ngày 30/06/2020

-

Giá Tấm 1,2 tại Cần Thơ ngày 27/6/2020

-

Giá Tấm 1,2 tại An Giang ngày 26/6/2020

-

Giá Gạo Tấm thường vụ Hè Thu (cập mạn) tại Lấp Vò ngày 26/6/2020

-

Giá Tấm 1,2 Hè Thu tại Kiên Giang ngày 25/6/2020

-

Giá Tấm 3,4 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 24/06/2020

-

Giá Tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 23/06/2020

-

Giá Tấm 1 tại Lấp Vò ngày 22/6/2020

-

Giá Tấm 1,2 tại An Giang ngày 19/6/2020

-

Giá Tấm OM5451 vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 17/06/2020

-

Giá Tấm 1,2 tại Cần Thơ ngày 13/6/2020

-

Giá Tấm 1,2 vụ Hè Thu tại An Giang ngày 12/6/2020

-

Giá Tấm 1,2 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 11/6/2020

-

Giá Tấm 1,2 tại Lấp Vò ngày 9/6/2020

-

Giá Tấm IR 50404 vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 06/06/2020

-

Giá Tấm IR 50404 vụ Đông Xuân tại Cần Thơ ngày 06/06/2020

-

Giá Tấm 1,2 tại An Giang ngày 05/06/2020

-

Giá Tấm Đài Thơm tại An Giang ngày 05/06/2020

-

Giá Tấm OM5451 Hè Thu tại An Giang ngày 05/06/2020

-

Giá Tấm 1,2 Hè thu tại Kiên Giang ngày 04/6/2020

-

Giá Tấm 1 tại Sa Đéc ngày 1/6/2020

-

Giá Tấm 1,2 tại An Giang ngày 22/5/2020

-

Giá Tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 21/5/2020

-

Giá Tấm 1,2 tại Lấp Vò ngày 19/5/2020

-

Giá Tấm OM5451 tại Cần Thơ ngày 13/5/2020

-