thị trường sản xuất


sản xuất

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Đồng Tháp đến 30/6/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại An Giang đến 1/7/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Đồng Tháp đến 25/6/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại An Giang đến 25/6/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Kiên Giang đến 23/6/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Long An đến 23/6/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Long An đến 16/6/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Kiên Giang đến 16/6/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 đến 8/5/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại An Giang đến 6/5/2020

-

Cập nhật tình hình thiệt hại bị ảnh hưởng của hạn mặn đến 10/4/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 đến 10/4/2020

-

Tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân 3 tỉnh Long An - An Giang - Đồng Tháp đến ngày 13/3/2020

-

Tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân tỉnh Đồng Tháp đến ngày 12/3/2020

-

Tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân tỉnh An Giang đến ngày 12/3/2020

-

Tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân tỉnh Long An đến ngày 13/3/2020

-

Diện tích lúa bị thiệt hại do hạn mặn ở ĐBSCL cuối tháng 2

-

Tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân 2019/20 đến hết tháng 2

-

Sóc Trăng khẩn cấp ứng phó hạn, xâm nhập mặn

-

Hạn, mặn ĐBSCL sẽ căng thẳng kéo dài

-

Gần một tháng không mưa, ĐBSCL quay cuồng đối phó hạn-mặn

-

Hàng trăm ha lúa ở Kiên Giang bị ảnh hưởng bởi hạn mặn

-

Lúa miền Tây nhẹ lo trước hạn mặn

-

Tiền Giang: Lúa đông xuân đã qua được thời kỳ dễ thương tổn vì hạn mặn

-

Nhiều diện tích lúa Đông Xuân bị ảnh hưởng do sinh vật gây hại

-

Nhiều diễn biến phức tạp về tình trạng hạn, mặn khốc liệt tại Cà Mau

-

Lúa đông xuân trúng mùa, dễ tiêu thụ

-

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh: Nhận diện hạn mặn ở ĐBSCL sớm, chủ động

-

ĐBSCL cơ bản tránh mặn thành công cho vụ Đông Xuân

-

Kiên Giang: Kiểm soát tốt xâm nhập mặn, giảm thiểu thiệt hại

-