thị trường sắn củ tươi


sắn củ tươi

Seven provinces hit by drought, ministry uses pumps to save crops

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 19/7/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 18/7/2019

-

Thị trường sắn (tuần 11/7-17/7/2019)

-

Lo ngại khi phát triển nóng nhà máy sắn nhưng quy hoạch vùng nguyên liệu thiếu đồng bộ

-

Hạn hán và dịch bệnh đe dọa làm giảm năng suất sắn của Thái Lan niên vụ 2019/2020

-

Sản lượng mì khu vực Tây Nguyên vụ 2019/2020 có thể không đạt như dự kiến do thời tiết nắng nóng kéo dài cộng dịch khảm lá lan rộng khiến năng suất giảm mạnh

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 16/7/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 15/7/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 12/7/2019

-

Giám sát giá sắn tuần 8/7-12/7

-

Bệnh khảm lá gây hại khắp nơi, Tây Ninh vẫn quyết duy trì trồng sắn

-

Đồng Nai: Dịch khảm lá sắn và sâu keo mùa thu diễn biến phức tạp

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 11/7/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 11/7/2019: Tăng 100 đồng/kg, lên mức cao nhất 2600 đồng/kg

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 10/7/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 9/7/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 9/7/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 8/7/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Lạng Sơn ngày 8/7/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Lạng Sơn ngày 5/7/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 5/07/2019

-

Giám sát giá sắn tuần 1/7-5/7

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 4/07/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 4/7/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Lạng Sơn ngày 4/7/2019

-

Thái Lan phát hiện bệnh khảm lá sắn tại 9 tỉnh giáp ranh với Campuchia

-

Tin thị trường sắn lát tại Lạng Sơn ngày 3/7/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 3/7/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 3/07/2019

-