thị trường sắn củ tươi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

sắn củ tươi

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 19/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 19/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 19/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 16/03

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 16/03

-

Đói nguyên liệu, nhiều nhà máy sắn ở Nghệ An đóng cửa

- Thời điểm này là chính vụ sản xuất tinh bột sắn nhưng nhiều nhà máy sắn trên địa bàn Nghệ An đã phải đóng cửa do “đói” nguyên liệu.

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 15/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 15/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 15/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 14/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 14/03

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 14/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 13/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 13/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 12/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 12/03

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 12/03

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 09/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 09/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 09/03

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 08/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 08/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 07/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 07/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 06/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 02/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 28/02

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 28/02

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 26/02

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 26/02

-