thị trường sắn củ tươi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

sắn củ tươi

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 10/12/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 10/12/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 7/12/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 6/12/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 6/12/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 5/12/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 5/12/2018

-

Giá sắn tăng cao vì sản lượng giảm

- Giá sắn nguyên liệu ngay từ đầu vụ đã ở mức trên dưới 3.000 đồng/kg, cao hơn 1.300-1.400 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2017.

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 4/12/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 4/12/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 3/12/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 3/12/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 30/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 30/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 29/11/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 29/11/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (22/11-28/11/2018) - Do ảnh hưởng của bão số 9, nhiều diện tích mì mới gieo trồng tại Tây Ninh bị xóa sổ do ngập úng

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 28/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 28/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 27/11/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 27/11/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 26/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 26/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 23/11/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 23/11/2018

-

Giá sắn củ tươi nhập khẩu từ Campuchia trong tháng 10/2018 vẫn duy trì ở mức cao dù lượng về tăng mạnh

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 22/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 22/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 21/11/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 21/11/2018

-