thị trường sắn củ tươi


sắn củ tươi

Thị trường sắn (tuần 09/01-15/01/2020): Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh giảm 150-200 đồng/kg do lượng mì củ từ Campuchia đưa về tăng mạnh

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 16/1/2020: Giá ổn định, nhà máy trừ tạp chất ít hơn do lượng mì đưa về giảm

-

Giá sắn củ tươi tại Thanh Hóa ngày 16/1/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Sơn La ngày 16/1/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 16/1/2020: Giá mua tại cửa khẩu Chàng Riệc tăng mạnh với hàng mì điểm trên 30 trữ độ bột

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 15/1/2020: Giảm 50 đồng/kg

-

Giá sắn củ tươi tại Thanh Hóa ngày 15/1/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Sơn La ngày 15/1/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi ngày 15/1/2020: Giá ổn định, lượng mì củ từ Campuchia về ít hơn

-

Lượng sắn củ tươi nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 11/2019 giảm trên 70% so với cùng kỳ năm trước

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 14/1/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 14/1/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Thanh Hóa ngày 14/1/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Sơn La ngày 14/1/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 14/1/2020: Giá giảm thêm 50 đồng/kg

-

Giá sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 13/1/2020: Giá ổn định nhưng áp dụng mức trừ tạp chất lỏng tay hơn do lượng về nhà máy giảm

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 13/1/2020: Giá tăng 50 đồng/kg so với cuối tuần trước

-

Giá sắn củ tươi tại Thanh Hóa ngày 13/1/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 11/1/2020: Giá ổn định, lượng mì Cam đưa về vẫn rất nhiều

-

Giá sắn lát về cửa khẩu Tây Ninh ngày 10/1/2020: Giá tiếp tục giảm với hàng mì cục do lượng về nhiều hơn

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 10/1/2020: Giá ổn định, lượng mì củ từ Campuchia đưa về tiếp tục tăng

-

Thị trường sắn (tuần 03/01-08/01/2020) - Giao dịch sắn lát tại thị trường nội địa sôi động hơn khi có thêm nhiều đơn vị bắt đầu mua vào hàng vụ mới

-

Giá sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 8/1/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 8/1/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 8/1/2020: Giá ổn định, lượng mì củ từ Campuchia đưa về tăng

-

Giá sắn củ tươi tại Thanh Hóa ngày 7/1/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 7/1/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 7/1/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Sơn La ngày 7/1/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 7/1/2020: Giá giảm 50 đồng/kg với hàng mì Cam

-