thị trường Quy Nhơn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Quy Nhơn

Thị trường Miền Trung ngày 19/10/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/10/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/10/2018: Giá Urea bán ra tăng nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/10/2018: Giá Urea bán ra tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/10/2018: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 5/10/2018: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/9/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/9/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/9/2018: Giá Urea bán ra tăng mạnh

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/9/2018: Giá Urea bán ra tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/9/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/8/2018: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/8/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/8/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/8/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/8/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/8/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/8/2018: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/8/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/8/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/8/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/8/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/7/2018: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 23/7/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/7/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/7/2018: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/7/18: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/07/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 04/07/18: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-