thị trường Quy Nhơn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Quy Nhơn

Thị trường Miền Trung ngày 18/2/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Đà Nẵng ở mức 7750-7800 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Đà Nẵng ở mức 7750-7800 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quảng Ngãi ở mức 7950-8000 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 29/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ở mức 7750-7850 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quảng Ngãi ở mức 7950-8000 đ/kg

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 1-2/2019, cập nhật ngày 24/1/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 24/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ở mức 7900-7950 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Đà Nẵng ở mức 7950-8050 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ở mức 7900-7950 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Đà Nẵng ở mức 8000-8050 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 8/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ở mức 7850-7900 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Đà Nẵng ở mức 7950-8050 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ở mức 7900-8000 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/12/2018: Ure Phú Mỹ chào bán tại Đà Nẵng ở mức 8100-8200 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/12/2018: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ở mức 8000-8150 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/12/2018: Ure Phú Mỹ chào bán tại Đà Nẵng ở mức 8000-8150 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/12/2018: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ở mức 8000-8150 đ/kg

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 12/2018, cập nhật ngày 18/12/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/12/2018: Ure Phú Mỹ chào bán tại Đà Nẵng ở mức 8050-8150 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/12/2018: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ở mức 8000-8100 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 11/12/2018: Ure Indo hạt đục chào bán tại Quy Nhơn ở mức 8200 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/12/2018: Ure Phú Mỹ chào giá tại Quy Nhơn ở mức 8400-8450 đ/kg

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11-12/2018, cập nhật ngày 30/11/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/11/2018: Ure Phú Mỹ chào giá tại Quảng Ngãi ở mức 8600-8800 đ/kg

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11/2018, cập nhật ngày 29/11/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/11/2018: Ure Phú Mỹ chào giá tại Đà Nẵng ở mức 8350-8400 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/11/2018: Ure Phú Mỹ chào giá tại Quy Nhơn giảm xuống 8350-8400 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/11/2018: Ure Phú Mỹ chào giá tại Quy Nhơn 8600-8700 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/11/2018: Ure Phú Mỹ chào giá tại Đà Nẵng 8600-8700 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/11/2018: Phú Mỹ chào giá Đạm dầu khí tại cầu cảng Quy Nhơn ở mức 8500 đ/kg

-