thị trường Quy Nhơn


Quy Nhơn

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2019, cập nhật ngày 26/6/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/6/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/6/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/6/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/6/2019: Giá Ure bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/6/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/5/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 29/5/2019: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5-6/2019, cập nhật ngày 27/5/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/5/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/5/2019: Tin đồn Giá Ure bán ra tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/4/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 24/4/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/4/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/4/2019: Giá Ure bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/4/2019: Giá Ure bán ra tại Quy Nhơn giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 5/4/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3-4/2019, cập nhật ngày 2/4/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/4/2019: Giá Ure bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/3/2019: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/3/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3/2019, cập nhật ngày 20/3/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/3/2019: Ure chào bán tại Quy Nhơn giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/3/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ổn định

-