thị trường Quy Nhơn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Quy Nhơn

Thị trường Miền Trung ngày 22/4/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/4/2019: Giá Ure bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/4/2019: Giá Ure bán ra tại Quy Nhơn giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 5/4/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3-4/2019, cập nhật ngày 2/4/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/4/2019: Giá Ure bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/3/2019: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/3/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3/2019, cập nhật ngày 20/3/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/3/2019: Ure chào bán tại Quy Nhơn giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/3/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/3/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ở mức 7600-7650 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/3/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Đà Nẵng ở mức 7700-7750 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/2/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ở mức 7750-7800 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/2/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Đà Nẵng ở mức 7750-7800 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Đà Nẵng ở mức 7750-7800 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quảng Ngãi ở mức 7950-8000 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 29/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ở mức 7750-7850 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quảng Ngãi ở mức 7950-8000 đ/kg

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 1-2/2019, cập nhật ngày 24/1/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 24/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ở mức 7900-7950 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Đà Nẵng ở mức 7950-8050 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ở mức 7900-7950 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Đà Nẵng ở mức 8000-8050 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 8/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ở mức 7850-7900 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Đà Nẵng ở mức 7950-8050 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ở mức 7900-8000 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/12/2018: Ure Phú Mỹ chào bán tại Đà Nẵng ở mức 8100-8200 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/12/2018: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ở mức 8000-8150 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/12/2018: Ure Phú Mỹ chào bán tại Đà Nẵng ở mức 8000-8150 đ/kg

-