thị trường Quy Nhơn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Quy Nhơn

Thị trường Miền Trung ngày 14/12/2018: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ở mức 8000-8100 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 11/12/2018: Ure Indo hạt đục chào bán tại Quy Nhơn ở mức 8200 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/12/2018: Ure Phú Mỹ chào giá tại Quy Nhơn ở mức 8400-8450 đ/kg

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11-12/2018, cập nhật ngày 30/11/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/11/2018: Ure Phú Mỹ chào giá tại Quảng Ngãi ở mức 8600-8800 đ/kg

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11/2018, cập nhật ngày 29/11/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/11/2018: Ure Phú Mỹ chào giá tại Đà Nẵng ở mức 8350-8400 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/11/2018: Ure Phú Mỹ chào giá tại Quy Nhơn giảm xuống 8350-8400 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/11/2018: Ure Phú Mỹ chào giá tại Quy Nhơn 8600-8700 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/11/2018: Ure Phú Mỹ chào giá tại Đà Nẵng 8600-8700 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/11/2018: Phú Mỹ chào giá Đạm dầu khí tại cầu cảng Quy Nhơn ở mức 8500 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/11/2018: Ure Phú Mỹ chào giá tại Quy Nhơn 8500 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/11/2018: Giá Urea Phú Mỹ bán ra tại Quy Nhơn 8600-8700 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/10/2018: Giá Urea Phú Mỹ bán ra tại Quy Nhơn 8700-8900 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 29/10/2018: Giá Urea Phú Mỹ bán ra tại Đà Nẵng 8700-9000 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 24/10/2018: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/10/2018: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/10/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/10/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/10/2018: Giá Urea bán ra tăng nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/10/2018: Giá Urea bán ra tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/10/2018: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 5/10/2018: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/9/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/9/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/9/2018: Giá Urea bán ra tăng mạnh

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/9/2018: Giá Urea bán ra tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/9/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/8/2018: Giá Urea bán ra tăng lên

-