thị trường Quy Nhơn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Quy Nhơn

Thị trường Miền Trung ngày 17/8/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/8/2018: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/8/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/8/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/8/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/8/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/7/2018: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 23/7/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/7/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/7/2018: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/7/18: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/07/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 04/07/18: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 02/07/18: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/06/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/06/18: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/06/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/06/18: Giá Urea bán ra tăng nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 06/06/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 04/06/18: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/05/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/05/18: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/05/18: Giá Urea bán ra tăng nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 11/05/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 08/05/18: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 04/05/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 02/05/18: Giá Urea bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/04/18: Giá Urea bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/04/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/04/18: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-