thị trường Quy Nhơn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Quy Nhơn

Thị trường Miền Trung ngày 17/01/18: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Phoenix Group đạt được khoản tín dụng 205 triệu USD mở rộng kinh doanh gạo

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/07/17: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/07/17: Giá Urea bán ra tạm thời không đổi

-

Thông tin hàng tàu dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2017, cập nhật ngày 13/05

-

Thị trường Miền Trung ngày 06/05/17: Giá Urea Phú Mỹ giảm, hàng bán chậm

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/04/17: Nhu cầu thấp, giá urea chững

-

Thị trường Phân bón ngày 27/04/2017

-

Thị trường Miền Trung sáng 03/04/17: giá Ure tạm chững

- Tại miền Trung, nhu cầu phân bón thấp, giá các chủng loại tạm chững so với tuần trước

Thị trường Miền Trung sáng 29/03/17: giá Ure chững lại

- Ngày 28/03, tàu 2800 tấn Ure Phú Mỹ cập cảng Quy Nhơn, giá lệnh cầu tàu và kho đều ở mức 6500 đ/kg. Tuy nhiên do nhu cầu thấp và nguồn cung tăng nên giá chào ngoài thị trường chỉ ở mức 6350-6400 đ/kg, giao dịch thực tế hạn chế. Đại lý cấp 1-2 không dám nhập hàng do giá trong xu hướng giảm, vụ Hè Thu chưa bắt đầu, tồn kho vẫn khá cao. Do đó, các tàu cập cảng gần đây chủ yếu về kho doanh

Thị trường Phân bón ngày 03/03/2017

-

Thông tin hàng tàu cập cảng Quy Nhơn trong tháng 12/2016 – tháng 1/2017, cập nhật ngày 27/12

-

Thị trường Phân bón ngày 01/11/2016

- Tại Cần Thơ, do mưa nhiều nên vụ Đông Xuân vẫn chưa xuống giống, nhu cầu phân bón cũng thấp. Giá một số chủng loại phân bón giảm nhẹ.

Tại Đà Nẵng, giá Ure sáng 31/10 ổn định

- Giá Ure Phú Mỹ bán ra tại đại lý cấp 1 Đà Nẵng sáng 31/10 ở mức 6100-6150 đ/kg

Tại Quảng Ngãi, giá Ure sáng 18/7 tăng nhẹ

- Giá Ure Phú Mỹ bán ra tại đại lý cấp 1 Quy Nhơn sáng 18/07 ở mức 6650-6750 đ/kg

Tại Quy Nhơn, giá Ure sáng 9/5 ổn định

- Giá Ure Phú Mỹ bán ra tại đại lý cấp 1 Quy Nhơn sáng 09/05 ở mức 6700 đ/kg

Tại Quy Nhơn, giá Ure sáng 04/05 giảm nhẹ

- Giá Ure Phú Mỹ bán ra tại đại lý cấp 1 Quy Nhơn sáng 04/05 ở mức 6700 đ/kg

Tại Quy Nhơn, giá Ure sáng 28/04 giảm nhẹ

- Giá Ure Phú Mỹ bán ra tại đại lý cấp 1 Quy Nhơn sáng 28/04 ở mức 6700 đ/kg

Tại Quy Nhơn, giá Ure sáng 26/04 tăng nhẹ

- Giá Ure Phú Mỹ bán ra tại đại lý cấp 1 Quy Nhơn sáng 26/04 ở mức 6850-6900 đ/kg

Tại Quy Nhơn, giá Ure sáng 25/04 ổn định

- Giá Ure Phú Mỹ bán ra tại đại lý cấp 1 Quy Nhơn sáng 25/04 ở mức 6750-6800 đ/kg

Tại Quy Nhơn, giá Ure sáng 22/04 ổn định

- Giá Ure Phú Mỹ bán ra tại đại lý cấp 1 Quy Nhơn sáng 22/04 ở mức 6750-6800 đ/kg

Tại Quy Nhơn, giá Ure sáng 19/04 giảm nhẹ

- Giá Ure Phú Mỹ bán ra tại đại lý cấp 1 Quy Nhơn sáng 19/04 ở mức 6750-6800 đ/kg

Tại Quy Nhơn, giá Ure sáng 15/04 ổn định

- Giá Ure Phú Mỹ bán ra tại đại lý cấp 1 Quy Nhơn sáng 15/04 ở mức 6900-6950 đ/kg

Tại Quy Nhơn, giá Ure sáng 13/04 ổn định

- Giá Ure Phú Mỹ bán ra tại đại lý cấp 1 Quy Nhơn sáng 13/04 ở mức 6900-6950 đ/kg

Tại Quy Nhơn, giá Ure sáng 07/04 giảm nhẹ

- Giá Ure Phú Mỹ bán ra tại đại lý cấp 1 Quy Nhơn sáng 07/04 ở mức 6900-6950 đ/kg

Tại Quy Nhơn, giá Ure sáng 05/04 tăng nhẹ

- Giá Ure Phú Mỹ bán ra tại đại lý cấp 1 Quy Nhơn sáng 05/04 ở mức 6950-7000 đ/kg

Tại Quy Nhơn, giá Ure sáng 01/04 ổn định

- Giá Ure Phú Mỹ bán ra tại đại lý cấp 1 Quy Nhơn sáng 01/04 ở mức 6850-6900 đ/kg

Tại Quy Nhơn, giá Ure sáng 29/03 giảm nhẹ

- Giá Ure Phú Mỹ bán ra tại đại lý cấp 1 Quy Nhơn sáng 29/03 ở mức 6900-6950 đ/kg

Tại Quy Nhơn, giá Ure sáng 24/03 tăng nhẹ

- Giá Ure Phú Mỹ bán ra tại đại lý cấp 1 Quy Nhơn sáng 24/03 ở mức 6950-7000 đ/kg

Tại Quy Nhơn, giá Ure sáng 22/03 giảm nhẹ

- Giá Ure Phú Mỹ bán ra tại đại lý cấp 1 Quy Nhơn sáng 22/03 ở mức 6850-6900 đ/kg