thị trường Quy Nhơn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Quy Nhơn

Thị trường Miền Trung ngày 19/06/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/06/18: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/06/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/06/18: Giá Urea bán ra tăng nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 06/06/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 04/06/18: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/05/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/05/18: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/05/18: Giá Urea bán ra tăng nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 11/05/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 08/05/18: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 04/05/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 02/05/18: Giá Urea bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/04/18: Giá Urea bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/04/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/04/18: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 06/04/18: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 03/04/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 29/03/18: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/03/18: Giá Urea bán ra tạm giữ

-

Thị trường Miền Trung ngày 24/03/18: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/03/18: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/03/18: Giá Urea bán ra tạm giữ

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/03/18: Giá Urea bán ra tạm giữ

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/03/18: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 09/03/18: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 06/03/18: Giá Urea bán ra giảm xuống

-

Thị trường Miền Trung ngày 05/03/18: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 02/03/18: Giá Urea bán ra tạm giữ

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/02/18: Giá Urea bán ra tăng lên

-