thị trường Quy Nhơn


Quy Nhơn

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 24/2/2020: Giá tăng 100 đồng/kg

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 22/2/2020: Giá tăng 200-250 đồng/kg, lượng mì đưa về ít hơn

-

Toàn cảnh thị trường sắn tháng 1/2020: Giá sắn nguyên liệu giảm ở hầu hết các vùng do đầu ra xuất khẩu tinh bột sắn gặp khó khăn

-

Báo cáo thường niên thị trường Sắn, Tinh bột sắn 2019 & Triển vọng 2020

-

Thị trường sắn (tuần 13/02-19/02/2020): Nguồn cung sắn lát từ Lào và Campuchia về Việt Nam đều giảm do mì được hút mạnh đi Thái Lan

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 20/2/2020: Giá ổn định, lượng mì đưa về giảm

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 19/2/2020: Giá giảm 200 đồng/kg

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 18/2/2020: Giá tăng 200 đồng/kg

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 17/2/2020: Giá ổn định, tuy nhiên có thể sẽ tiếp tục tăng vào tuần này khi có thêm kho mở cửa mua hàng

-

Thị trường sắn (tuần 06/02-12/02/2020): Giá sắn nguyên liệu tại Tây Nguyên và Tây Ninh giảm mạnh do đầu ra xuất khẩu tinh bột sắn khó khăn

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 13/2/2020: Giá tăng 100 đồng/kg

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 12/2/2020: Giá tăng 100 đồng/kg

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 11/2/2020: Giá tiếp tục xu hướng tăng

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 11/2/2020: Giá mua vào của các kho tiếp tục được điều chỉnh tăng

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 10/2/2020: Giá tăng 100 đồng/kg so với cuối tuần trước

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 8/2/2020: Giá ổn định

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 7/2/2020: Giá giảm 100 đồng/kg với hàng mì xô thường

-

Thị trường sắn (tuần từ 30/01-05/02/2020) - Giá sắn lát giao dịch tại thị trường nội địa giảm mạnh

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 4/2/2020: Giá giảm 100 đồng/kg với hàng mì xô thường

-

Thị trường sắn (tuần từ 16/01-22/01/2020): Lượng sắn từ Campuchia về cửa khẩu Tây Ninh tăng mạnh với cả sắn lát và sắn củ tươi

-

Toàn cảnh thị trường sắn tháng 12/2019: Giá xuất khẩu sắn lát và tinh bột sắn tiếp tục giảm do dầu ra xuất khẩu ảm đạm

-

Thị trường sắn (tuần 09/01-15/01/2020): Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh giảm 150-200 đồng/kg do lượng mì củ từ Campuchia đưa về tăng mạnh

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 14/1/2020: Giá giảm 100 đồng/kg, lượng mì đưa về giảm mạnh

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 13/1/2020: Dự kiến ngày mai giá giảm 100 đồng/kg

-

Thị trường sắn (tuần 03/01-08/01/2020) - Giao dịch sắn lát tại thị trường nội địa sôi động hơn khi có thêm nhiều đơn vị bắt đầu mua vào hàng vụ mới

-

Giá sắn lát tại Quy Nhơn ngày 9/1/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn lát tại Quy Nhơn ngày 8/1/2020: Giá ổn định, dự kiến có thêm 01 đơn vị mở kho mua hàng vào cuối tuần này

-

Giá sắn lát tại Quy Nhơn ngày 6/1/2020: Giá ổn định, lượng mì Gia Lai đưa về ít do chỉ có 1 đơn vị mua hàng

-

Trong tháng 1/2020: Giao dịch sắn lát xuất khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn khá ảm đạm do nguồn cung sắn lát tại Việt Nam chưa có nhiều

-

Thị trường sắn (tuần 26/12-02/01/2020) - Giá xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam tiếp tục giảm do nhu cầu mua hàng từ phía Trung Quốc yếu

-