thị trường Quy Nhơn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Quy Nhơn

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 22/2/2019

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (14/2-20/2/2019) - Xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam vẫn trong trạng thái ảm đạm do nhu cầu mua từ phía Trung Quốc chưa có nhiều

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 21/2/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 20/2/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 19/2/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 18/2/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 15/2/2019

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (10/2-13/2/2019)

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 14/2/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 13/2/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 12/2/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 11/2/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 30/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 29/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 28/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 24/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 23/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 22/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 21/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 21/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 18/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 17/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 15/1/2019

-

Toàn cảnh thị trường sắn tháng 11/2018 - Nhập khẩu sắn lát và sắn củ tươi của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 14/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 9/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 9/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 8/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 7/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 4/1/2019

-