thị trường Quy Nhơn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Quy Nhơn

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 13/11/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (23/8-29/8/2018)

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (17/8-22/8/2018) - Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan tăng giá chào xuất khẩu thêm 5 USD/tấn, lên mức 490 USD/tấn FOB

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 27/7/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 26/7/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (20/7-25/07/2018)

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 25/7/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 24/7/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 23/7/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 20/7/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 19/7/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 18/7/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 17/7/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 13/7/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (tuần 5/7-11/07/2018)

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 11/7/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 10/7/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 09/07/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 22/06/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 15/06/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 11/06/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 08/06/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (tuần 31/05-06/06/2018) - Giá xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam qua kênh biên mậu tăng lên mức cao nhất 3420 tệ/tấn tại Móng Cái

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 29/05/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 28/05/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 25/05/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 24/05/2018

-

Lượng sắn lát đưa về khu vực Quy Nhơn trong vụ sắn 2017/2018 ước đạt 400 nghìn tấn

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 23/05/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 22/05/2018

-