thị trường phân bón NPK


phân bón NPK

Giá NPK tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 4/7/2020

-

Giá NPK tại Đà Nẵng ngày 3/7/2020

-

Giám sát giá Phân bón tuần 26/6-2/7/2020

-

Giá NPK tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 3/7/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 2/7/2020: Nhu cầu Kali thấp, tồn kho cao, giá chững ở mức thấp

-

Giá NPK tại Cần Thơ ngày 2/7/2020

-

Giá NPK tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 2/7/2020

-

Giá NPK tại Cần Thơ ngày 1/7/2020

-

Giá NPK tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 1/7/2020

-

Giá NPK tại Quy Nhơn ngày 30/6/2020

-

Giá NPK tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 30/6/2020

-

Giá NPK tại Cần Thơ ngày 29/6/2020

-

Giá NPK tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 29/6/2020

-

Giá NPK tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 27/6/2020

-

Giám sát giá Phân bón tuần 19/6-25/6/2020

-

Giá NPK tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 26/6/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 25/6/2020: Các đại lý nhập hàng chậm, lượng ít, nhỏ lẻ do lo ngại giá giảm và không có người mua

-

Giá NPK tại Cần Thơ ngày 25/6/2020

-

Giá NPK tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 25/6/2020

-

Giá NPK tại Quy Nhơn ngày 24/6/2020

-

Giá NPK tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 24/6/2020

-

Giá NPK tại Cần Thơ ngày 23/6/2020

-

Giá NPK tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 23/6/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/6/2020: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 19/6/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Quy Nhơn ngày 19/6/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/6/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/6/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/6/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/6/2020: Giá NPK ổn định

-