thị trường phân bón NPK

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

phân bón NPK

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/12/2018: Giá NPK Việt Nhật (16-16-8+13S+TE) chào giá 9100-9200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/12/2018: Giá NPK 5 sao (16-16-8+13S) chào giá 8400-8500 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/12/2018: Giá NPK Bình Điền (20-20-15) bán ra ở Quảng Trị 8500-8600 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/12/2018: Giá NPK Phú Mỹ (16-16-8+13S+TE) chào giá 8500-8600 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/12/2018: Giá NPK Việt Nhật (16-16-8+13S) bán ra ở mức 9200-9300 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/12/2018: Giá NPK Việt Nhật (16-16-8+13S+TE) chào giá 9100-9200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/12/2018: Giá NPK 5 sao (16-16-8+13S) chào giá 8400-8500 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 11/12/2018: Giá NPK Bình Điền (20-20-15) bán ra ở Quảng Trị 8500-8600 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/12/2018: Giá NPK Việt Nhật (16-16-8+13S+TE) chào giá 9100-9200 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/12/2018: Giá NPK Phú Mỹ (Nga 16-16-8+13S+TE) bán ra ở mức 8700-8900 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/12/2018: Giá NPK Phú Mỹ (16-16-8+13S+TE) chào giá 8500-8600 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/12/2018: Giá NPK 5 sao (16-16-8+13S) chào giá 8400-8500 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/12/2018: Giá NPK Việt Nhật (16-16-8+13S+TE) chào giá 9100-9200 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/12/2018: Giá NPK Việt Nhật (16-16-8+13S) bán ra ở mức 9200-9300 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/12/2018: Giá NPK 5sao (16-16-8+13S) chào giá 8400-8500 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/12/2018: Giá NPK Phú Mỹ (16-16-8+13S+TE) chào giá 8500-8600 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/12/2018: Giá NPK 5 sao 16-16-8+13S chào giá 8400-8500 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/12/2018: Giá NPK Phú Mỹ (Nga/Hàn 16-16-8+13S+TE) bán ra ở Quy Nhơn 8500-8600 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/12/2018: Giá NPK Việt Nhật 16-16-8+13S+TE chào giá 9100-9200 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/11/2018: Giá NPK Phú Mỹ (Nga/Hàn 16-16-8+13S+TE) bán ra ở Quy Nhơn 8750-8800 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/11/2018: Giá NPK Việt Nhật 16-16-8+13S+TE chào giá 9100-9200 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/11/2018: Giá NPK Phú Mỹ (Nga 16-16-8+13S+TE) bán ra ở mức 8700-8900 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/11/2018: Giá NPK Phú Mỹ 16-16-8+13S+TE chào giá 8500-8600 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 28/11/2018: Giá Kali Israel miểng bán ra ở mức 8400-8500 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/11/2018: Giá NPK 5 sao 16-16-8+13S chào giá 8400-8500 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/11/2018: Giá NPK Bình Điền (20-20-15) bán ra ở Quảng Ngãi 11700-11800 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/11/2018: Giá NPK Việt Nhật (16-16-8+13S) bán ra ở mức 9200-9300 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/11/2018: Giá NPK Phú Mỹ 16-16-8+13S+TE chào giá 8500-8600 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/11/2018: Giá NPK 5 sao 16-16-8+13S chào giá 8400-8500 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/11/2018: Giá NPK Việt Nhật 16-16-8+13S+TE chào giá 9100-9200 đ/kg

-