thị trường phân bón Kali


phân bón Kali

Giá Kali tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 12/8/2020

-

Giá Kali tại Quy Nhơn, Đà Nẵng ngày 11/8/2020

-

Giá Kali tại Cần Thơ ngày 10/8/2020

-

Giá Kali tại Sóc Trăng ngày 10/8/2020

-

Giá Kali tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 10/8/2020

-

Giá Kali tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 8/8/2020

-

Giá Kali tại Cần Thơ ngày 7/8/2020

-

Giá Kali tại Sóc Trăng ngày 7/8/2020

-

Giá Kali tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 7/8/2020

-

Giám sát giá Phân bón tuần 31/7-6/8/2020

-

Giá Kali tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 6/8/2020

-

Giá Kali tại Cần Thơ ngày 5/8/2020

-

Giá Kali tại Sóc Trăng ngày 5/8/2020

-

Giá Kali tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 5/8/2020

-

Giá Kali tại Quy Nhơn, Đà Nẵng ngày 4/8/2020

-

Giá Kali tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 4/8/2020

-

Giá Kali tại Cần Thơ ngày 3/8/2020

-

Giá Kali tại Sóc Trăng ngày 3/8/2020

-

Giá Kali tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 3/8/2020

-

Giám sát giá Phân bón tuần 24/7-30/7/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 31/7/2020: Giao dịch Ure chưa được cải thiện, chào giá Ure không đổi

-

Giá Kali tại Quy Nhơn, Đà Nẵng ngày 31/7/2020

-

Giá Kali tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 31/7/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 30/7/2020: Thị trường Phân bón giao dịch chậm, giá các chủng loại tạm thời không đổi

-

Giá Kali tại Cần Thơ ngày 30/7/2020

-

Giá Kali tại Sóc Trăng ngày 30/7/2020

-

Giá Kali tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 30/7/2020

-

Giá Kali tại Quy Nhơn, Đà Nẵng ngày 29/7/2020

-

Giá Kali tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 29/7/2020

-

Giá Kali tại Quy Nhơn, Đà Nẵng ngày 28/7/2020

-