thị trường phân bón Kali

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

phân bón Kali

Thị trường Miền Trung ngày 14/12/2018: Giá Kali Phú Mỹ miểng bán ra ở Quy Nhơn 8050-8100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/12/2018: Giá Kali Nga miểng ở mức 7800-8000 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/12/2018: Giá Kali Canada miểng bán ra tăng lên mức 8250-8300 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/12/2018: Giá Kali Phú Mỹ miểng ở mức 7900-8000 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/12/2018: Giá Kali Israel bột bán ra ở mức 7300-7400 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/12/2018: Giá Kali Israel miểng ở mức 8150-8200 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 11/12/2018: Giá Kali Phú Mỹ miểng bán ra ở Quy Nhơn 8050-8100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/12/2018: Giá Kali Phú Mỹ miểng ở mức 7900-8000 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/12/2018: Giá Kali Phú Mỹ miểng bán ra ở mức 8000-8100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/12/2018: Giá Kali Israel miểng ở mức 8150-8200 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 7/12/2018: Giá Kali Israel miểng bán ra ở mức 8400-8500 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/12/2018: Giá Kali Phú Mỹ miểng ở mức 7900-8000 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/12/2018: Giá Kali Canada miểng bán ra ở mức 8000-8200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/12/2018: Giá Kali Nga miểng ở mức 7800-8000 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 5/12/2018: Giá Kali Nga miểng bán ra ở mức 8000-8200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/12/2018: Giá Kali Israel miểng ở mức 8200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/12/2018: Giá Kali Nga miểng ở mức 7800-8000 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/12/2018: Giá Kali Phú Mỹ bột bán ra ở Đà Nẵng 7300-7400 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/12/2018: Giá Kali Israel miểng ở mức 8200 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/11/2018: Giá Kali Phú Mỹ miểng bán ra ở Quy Nhơn 8050-8250 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/11/2018: Giá Kali Phú Mỹ miểng ở mức 7900-8000 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/11/2018: Giá Kali Israel miểng bán ra ở mức 8400-8500 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/11/2018: Giá Kali Israel miểng ở mức 8200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/11/2018: Giá Kali Israel miểng ở mức 8200 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/11/2018: Giá Kali Phú Mỹ bột bán ra ở Quy Nhơn 7150-7200 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/11/2018: Giá Kali Canada miểng bán ra ở mức 8000-8200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/11/2018: Giá Kali Nga miểng ở mức 7800-8000 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/11/2018: Giá Kali Israel miểng ở mức 8200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/11/2018: Giá Kali Phú Mỹ miểng ở mức 7900-8000 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 23/11/2018: Giá Kali Nga miểng bán ra ở mức 8000-8200 đ/kg

-