thị trường phân bón Kali

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

phân bón Kali

Thị trường Miền Trung ngày 19/06/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/06/18: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/06/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/06/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/06/18: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/06/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/06/18: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/06/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/06/18: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/06/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/06/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/06/18: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/06/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/06/18: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/06/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/06/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 09/06/18: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 08/06/18: Giá Kali bán ra giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 08/06/18: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 07/06/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 07/06/18: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 06/06/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 06/06/18: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 05/06/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 05/06/18: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 04/06/18: Giá Kali bán ra tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 04/06/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 04/06/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 02/06/18: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 01/06/18: Giá Kali bán ra ổn định

-