thị trường phân bón Kali


phân bón Kali

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2019: Giá Kali giảm

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/8/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/8/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 9/8/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/8/2019: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/8/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/8/2019: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/8/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/8/2019: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 6/8/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/8/2019: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 5/8/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/8/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/8/2019: Giá Kali ổn định

-

Giám sát giá phân bón tuần từ 26/7-1/8/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 2/8/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 2/8/2019: Giá Kali bán ra giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/8/2019: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 1/8/2019: Giá Kali bán ra giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/8/2019: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/7/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/7/2019: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 30/7/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/7/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/7/2019: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/7/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/7/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/7/2019: Giá Kali không đổi

-