thị trường phân bón Kali

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

phân bón Kali

Thị trường Cần Thơ ngày 16/8/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/8/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2018: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/8/2018: Giá Kali bán ra giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/8/2018: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/8/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 14/8/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/8/2018: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/8/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/8/2018: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/8/2018: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/8/2018: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/8/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2018: Giá Kali ổn định

-

PVCFC nhập khẩu 22000 tấn Kali đáp ứng nhu cầu vụ Đông Xuân

- PVCFC vừa nhập khẩu 22.000 tấn Kali về Việt Nam để đáp ứng nhu cầu phân bón đa dạng của bà con nông dân các khu vực Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ - Tây Nguyên khi vụ Đông Xuân đang đến gần.

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/8/2018: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/8/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/8/2018: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/8/2018: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 7/8/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/8/2018: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 6/8/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/8/2018: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/8/2018: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/8/2018: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/8/2018: Giá Kali ổn định

-

Diễn biễn giá Kali tại khu vực Trần Xuân Soạn, tháng 1/2018 - tháng 8/2018

-

Thị trường Cần Thơ ngày 2/8/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/8/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/8/2018: Giá Kali ổn định

-