thị trường phân bón Kali

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

phân bón Kali

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/2/2019: Giá Kali Israel miểng bán ra ở mức 8400-8500 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 19/2/2019: Giá Kali Phú Mỹ miểng bán ra ở mức 8000-8100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/2/2019: Giá Kali Israel miểng ở mức 8050-8100 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/2/2019: Giá Kali Phú Mỹ bột bán ra ở cảng Đà Nẵng 7250-7300 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/2/2019: Giá Kali Belarus miểng ở mức 8050-8100 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/1/2019: Giá Kali Phú Mỹ bột bán ra ở cảng Đà Nẵng 7250-7300 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/2/2019: Giá Kali Belarus miểng ở mức 8050-8100 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/2/2019: Giá Kali Nga miểng bán ra ở mức 8000-8200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/2/2019: Giá Kali Phú Mỹ miểng ở mức 7900-8000 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/2/2019: Giá Kali Belarus miểng bán ra ở mức 8250-8300 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/2/2019: Giá Kali Israel miểng ở mức 8050-8100 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 1/2/2019: Giá Kali Israel bột bán ra ở mức 7300-7400 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/2/2019: Giá Kali Belarus miểng ở mức 8050-8100 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/1/2019: Giá Kali Phú Mỹ miểng bán ra ở cảng Quy Nhơn 8050-8100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/1/2019: Giá Kali Phú Mỹ miểng ở mức 7900-8000 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/1/2019: Giá Kali Belarus miểng bán ra ở mức 8250-8300 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 29/1/2019: Giá Kali Israel miểng bán ra ở mức 8400-8500 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 29/1/2019: Giá Kali Phú Mỹ bột bán ra ở cảng Đà Nẵng 7400-7450 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/1/2019: Giá Kali Israel miểng bán ra ở mức 8400-8500 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/1/2019: Giá Kali Phú Mỹ miểng ở mức 7900-8000 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/1/2019: Giá Kali Israel miểng ở mức 8100-8150 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 25/1/2019: Giá Kali Nga miểng bán ra ở mức 8000-8200 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/1/2019: Giá Kali Phú Mỹ bột bán ra ở cảng Quy Nhơn 7150 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/1/2019: Giá Kali Belarus miểng ở mức 8050-8100 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 24/1/2019: Giá Kali Phú Mỹ miểng bán ra ở Quảng Ngãi 8200-8250 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/1/2019: Giá Kali Phú Mỹ miểng ở mức 7900-8000 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 23/1/2019: Giá Kali Israel bột bán ra ở mức 7300-7400 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/1/2019: Giá Kali Israel miểng ở mức 8100-8150 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/1/2019: Giá Kali Phú Mỹ miểng bán ra ở mức 8000-8100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/1/2019: Giá Kali Belarus miểng ở mức 8050-8100 đ/kg

-