thị trường phân bón Kali

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

phân bón Kali

Thị trường Cần Thơ ngày 23/03/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/03/18: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 22/03/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/03/18: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/03/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/03/18: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/03/18: Giá Kali bán ra tạm giữ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/03/18: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/03/18: Giá Kali bán ra tạm giữ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/03/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/03/18: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/03/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/03/18: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/03/18: Giá Kali bán ra tăng nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/03/18: Giá Kali tạm giữ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/03/18: Giá Kali bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/03/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/03/18: Giá Kali tạm giữ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/03/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/03/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 09/03/18: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 08/03/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 08/03/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 08/03/18: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 07/03/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 07/03/18: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 06/03/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 06/03/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 05/03/18: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 05/03/18: Giá Kali bán ra ổn định

-