thị trường nông sản

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

nông sản

Giá cám gạo bán nội địa ngày 22/5/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 18/5/19

-

Giá khô dầu cọ bán nội địa ngày 17/5/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 17/5/19

-

Giá sắn lát bán nội địa ngày 15/5/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 15/5/19

-

Giá cá tra nguyên liệu tiếp tục xu hướng giảm nên giá cám gạo cũng phải giảm theo

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 14/5/19

-

Giá cá tra nguyên liệu giảm nên giá cám gạo nội địa tại ĐBSCL cũng giảm theo

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 13/5/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 10/5/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 9/5/19

-

Giá cám gạo nội địa nhóng trở lại theo đà tăng của giá gạo nguyên liệu

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 8/5/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 7/5/19

-

Giá DDGS bán nội địa ngày 6/5/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 6/5/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 4/5/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 3/5/19

-

Giá cám gạo nội địa giảm nhiệt

-

Giá DDGS bán nội địa ngày 2/5/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 2/5/19

-

Giá khô dầu hạt cải bán nội địa ngày 26/4/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 26/4/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 25/4/19

-

Cám gạo trích ly giao tháng 5 tại cảng khu vực Sài Gòn đang chào rất cao

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 24/4/19

-

Giá lúa mỳ bán nội địa ngày 23/4/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 23/4/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 20/4/19

-