thị trường Nhập khẩu phân bón

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Nhập khẩu phân bón

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2019, cập nhật ngày 19/4/2019

-

Giá Ure tại thị trường Việt Nam đã giữ xu hướng tăng kể từ đầu tháng 4/2019, đặc biệt đối với Ure hạt trong do nguồn cung khan hiếm

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 4/2019, cập nhật ngày 18/4/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2019, cập nhật ngày 16/4/2019

-

Đầu tháng 4/2019, chào giá DAP sản xuất nội địa có xu hướng giảm do tiêu thụ nội địa chậm

-

AgroMonitor & Viettraders thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 4/2019, cập nhật ngày 12/4/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2019, cập nhật ngày 11/4/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 4/2019, cập nhật ngày 11/4/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2019, cập nhật ngày 8/4/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 4/2019, cập nhật ngày 4/4/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3-4/2019, cập nhật ngày 2/4/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 3-4/2019, cập nhật ngày 1/4/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 3/2019, cập nhật ngày 27/3/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 3-4/2019, cập nhật ngày 25/3/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3/2019, cập nhật ngày 25/3/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 3-4/2019, cập nhật ngày 25/3/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 3/2019, cập nhật ngày 21/3/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3/2019, cập nhật ngày 20/3/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 3/2019, cập nhật ngày 19/3/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 3/2019, cập nhật ngày 14/3/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3/2019, cập nhật ngày 13/3/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 3/2019, cập nhật ngày 13/3/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3/2019, cập nhật ngày 12/3/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3/2019, cập nhật ngày 11/3/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 2-3/2019, cập nhật ngày 7/3/2019

-

Ước tính lượng hàng phân bón nhập khẩu về cửa khẩu Lào Cai trong tháng 3/2019, cập nhật ngày 6/3/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 2-3/2019, cập nhật ngày 5/3/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 2-3/2019, cập nhật ngày 5/3/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 2/2019, cập nhật ngày 22/2/2019

-