thị trường Nhập khẩu phân bón

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Nhập khẩu phân bón

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 10/2018, cập nhật ngày 16/10/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 10/2018, cập nhật ngày 15/10/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 10/2018, cập nhật ngày 11/10/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 9/2018, cập nhật ngày 9/10/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 10/2018, cập nhật ngày 9/10/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 9-10/2018, cập nhật ngày 8/10/2018

-

Lượng hàng phân bón ước tính về cửa khẩu Lào Cai trong ngày 5/10/2018, tấn

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 9-10/2018, cập nhật ngày 5/10/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 9-10/2018, cập nhật ngày 1/10/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 9/2018, cập nhật ngày 26/9/2018

-

Lượng hàng phân bón dự kiến về cửa khẩu Lào Cai ngày 24/9/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 9/2018, cập nhật ngày 25/9/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 9/2018, cập nhật ngày 24/9/2018

-

Hoa Kỳ áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc KHÔNG CÓ TÁC ĐỘNG LỚN đến thị trường phân bón Trung Quốc

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 9/2018, cập nhật ngày 21/9/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 9/2018, cập nhật ngày 20/9/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 9/2018, cập nhật ngày 19/9/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 9/2018, cập nhật ngày 17/9/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 9/2018, cập nhật ngày 17/9/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 9/2018, cập nhật ngày 10/9/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 8/2018, cập nhật ngày 10/9/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 9/2018, cập nhật ngày 7/9/2018:

-

Lượng hàng phân bón dự kiến về Lào Cai trong tháng 9/2018

-

Lượng hàng phân bón dự kiến về cửa khẩu Lào Cai ngày 29/8/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 8/2018, cập nhật ngày 28/8/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 8-9/2018, cập nhật ngày 27/8/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 8/2018, cập nhật ngày 21/8/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 8/2018, cập nhật ngày 20/8/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 8/2018, cập nhật ngày 20/8/2018

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 8/2018, cập nhật ngày 16/8/2018

-