thị trường nhập khẩu ngô


nhập khẩu ngô

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 13/6/2019

-

Giá đậu tương và khô đậu tương CBOT tăng phiên thứ 4 liên tiếp do mưa lũ kéo dài tại Mỹ

-

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 12/6/2019

-

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 11/6/2019

-

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 10/6/2019

-

Giá ngô bán nội địa ngày 10/6/19

-

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 7/6/2019

-

Xuất khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu tăng hai tháng liên tiếp

- Tháng 4/2019 kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu tăng 10,4% so với tháng trước đó – đây là tháng tăng thứ hai liên tiếp, nâng kim ngạch nhóm hàng này trên 202 triệu USD, đóng góp vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước 0,25%.

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 6/6/2019

-

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 6/6/2019

-

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 5/6/2019

-

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 4/6/2019

-

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 3/6/2019

-

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 31/5/2019

-

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 29/5/2019

-

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 28/5/2019

-

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 27/5/2019

-

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 27/5/2019

-

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 24/5/2019

-

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 23/5/2019

-

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 22/5/2019

-

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 21/5/2019

-

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 20/5/2019

-

Giá đậu tương và khô đậu tương CBOT đảo chiều giảm

-

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 16/5/2019

-

Nhập khẩu ngô theo doanh nghiệp về cảng miền Bắc trong tháng 4/2019, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước (tấn)

-

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 15/5/2019

-

Giá đậu tương và khô đậu tương CBOT tiếp đà tăng

-

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 13/5/2019

-

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 9/5/2019

-