thị trường miền trung


miền trung

Giá Kali tại Quy Nhơn, Đà Nẵng ngày 3/7/2020

-

Giá NPK tại Đà Nẵng ngày 3/7/2020

-

Giá Phân Lân tại Quy Nhơn ngày 3/7/2020

-

Giá Urê tại Đà Nẵng ngày 30/6/2020

-

Giá Kali tại Quy Nhơn, Đà Nẵng ngày 30/6/2020

-

Giá NPK tại Quy Nhơn ngày 30/6/2020

-

Giá Phân Lân tại Quảng Ngãi ngày 30/6/2020

-

Giá Kali tại Quy Nhơn, Đà Nẵng ngày 24/6/2020

-

Giá NPK tại Quy Nhơn ngày 24/6/2020

-

Giá Phân Lân tại Quảng Ngãi ngày 24/6/2020

-

Thị trường Đà Nẵng ngày 19/6/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Quy Nhơn, Đà Nẵng ngày 19/6/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Quy Nhơn ngày 19/6/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Quảng Ngãi ngày 19/6/2020: Giá Phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/6/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/6/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/6/2020: Giá Phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/6/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/6/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/6/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/6/2020: Giá Phân lân tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/6/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/6/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/6/2020: Giá Phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 1/6/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 1/6/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 1/6/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 1/6/2020: Giá Phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/5/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/5/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-