thị trường miền trung

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

miền trung

Thị trường Miền Trung ngày 18/2/2019: Giá Kali Phú Mỹ bột bán ra ở cảng Đà Nẵng 7250-7300 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/2/2019: Giá NPK Phú Mỹ (Nga/Hàn 16-16-8+13S+TE) bán ra ở Quy Nhơn 8400-8500 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Đà Nẵng ở mức 7750-7800 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/1/2019: Giá Kali Phú Mỹ bột bán ra ở cảng Đà Nẵng 7250-7300 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/1/2019: Giá NPK Phú Mỹ (Nga/Hàn 16-16-8+13S+TE) bán ra ở Quy Nhơn 8400-8500 đ/kg

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1-2/2019, cập nhật ngày 11/2/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quảng Ngãi ở mức 7950-8000 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/1/2019: Giá Kali Phú Mỹ miểng bán ra ở cảng Quy Nhơn 8050-8100 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/1/2019: Giá NPK Phú Mỹ (Nga/Hàn 16-16-8+13S+TE) bán ra ở Đà Nẵng 8450-8650 đ/kg

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1-2/2019, cập nhật ngày 29/1/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 29/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ở mức 7750-7850 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 29/1/2019: Giá Kali Phú Mỹ bột bán ra ở cảng Đà Nẵng 7400-7450 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 29/1/2019: Giá NPK Bình Điền (20-20-15) bán ra ở Quảng Trị 10700-10800 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quảng Ngãi ở mức 7950-8000 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/1/2019: Giá Kali Phú Mỹ bột bán ra ở cảng Quy Nhơn 7150 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/1/2019: Giá NPK Phú Mỹ (16-16-8+13S+TE) bán ra ở Đà Nẵng 8450-8650 đ/kg

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 1-2/2019, cập nhật ngày 24/1/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 24/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ở mức 7900-7950 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 24/1/2019: Giá Kali Phú Mỹ miểng bán ra ở Quảng Ngãi 8200-8250 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 24/1/2019: Giá NPK Phú Mỹ (16-16-8+13S+TE) bán ra ở Quy Nhơn 8450-8650 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Đà Nẵng ở mức 7950-8050 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/1/2019: Giá Kali Phú Mỹ miểng bán ra ở Quy Nhơn 8050-8100 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/1/2019: Giá NPK Phú Mỹ (16-16-8+13S+TE) bán ra ở Đà Nẵng 8450-8650 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ở mức 7900-7950 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/1/2019: Giá Kali Phú Mỹ bột bán ra ở Đà Nẵng 7400-7450 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Đà Nẵng ở mức 8000-8050 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/1/2019: Giá Kali Phú Mỹ bột bán ra ở Quy Nhơn 7300 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/1/2019: Giá NPK Bình Điền (20-20-15) bán ra ở Quảng Ngãi 10700-11000 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 8/1/2019: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ở mức 7850-7900 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 8/1/2019: Giá Kali Phú Mỹ bột bán ra ở Đà Nẵng 7150-7200 đ/kg

-