thị trường miền trung

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

miền trung

Thị trường Miền Trung ngày 26/4/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/4/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/4/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/4/2019: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 24/4/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 24/4/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 24/4/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 24/4/2019: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/4/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/4/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/4/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/4/2019: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/4/2019: Giá Ure bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/4/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/4/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/4/2019: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/4/2019: Giá Ure bán ra tại Quy Nhơn giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/4/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/4/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/4/2019: Giá phân lân ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2019, cập nhật ngày 8/4/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 5/4/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 5/4/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 5/4/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 5/4/2019: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/4/2019: Giá Ure bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/4/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/4/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/4/2019: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/3/2019: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

-