thị trường miền trung

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

miền trung

Thị trường Miền Trung ngày 14/12/2018: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ở mức 8000-8100 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/12/2018: Giá Kali Phú Mỹ miểng bán ra ở Quy Nhơn 8050-8100 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/12/2018: Giá NPK Bình Điền (20-20-15) bán ra ở Quảng Trị 8500-8600 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 11/12/2018: Ure Indo hạt đục chào bán tại Quy Nhơn ở mức 8200 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 11/12/2018: Giá NPK Bình Điền (20-20-15) bán ra ở Quảng Trị 8500-8600 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/12/2018: Ure Phú Mỹ chào giá tại Quy Nhơn ở mức 8400-8450 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/12/2018: Giá Kali Phú Mỹ bột bán ra ở Đà Nẵng 7300-7400 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/12/2018: Giá NPK Phú Mỹ (Nga/Hàn 16-16-8+13S+TE) bán ra ở Quy Nhơn 8500-8600 đ/kg

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11-12/2018, cập nhật ngày 30/11/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/11/2018: Ure Phú Mỹ chào giá tại Quảng Ngãi ở mức 8600-8800 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/11/2018: Giá Kali Phú Mỹ miểng bán ra ở Quy Nhơn 8050-8250 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/11/2018: Giá NPK Phú Mỹ (Nga/Hàn 16-16-8+13S+TE) bán ra ở Quy Nhơn 8750-8800 đ/kg

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11/2018, cập nhật ngày 29/11/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/11/2018: Ure Phú Mỹ chào giá tại Đà Nẵng ở mức 8350-8400 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/11/2018: Giá Kali Phú Mỹ bột bán ra ở Quy Nhơn 7150-7200 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/11/2018: Giá NPK Bình Điền (20-20-15) bán ra ở Quảng Ngãi 11700-11800 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/11/2018: Ure Phú Mỹ chào giá tại Quy Nhơn giảm xuống 8350-8400 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/11/2018: Giá Kali Phú Mỹ miểng bán ra ở Quảng Ngãi 8200-8250 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/11/2018: Giá NPK Bình Điền (20-20-15) bán ra ở Quảng Trị 11400-11500 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/11/2018: Ure Phú Mỹ chào giá tại Quy Nhơn 8600-8700 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/11/2018: Giá Kali Phú Mỹ miểng bán ra ở Quy Nhơn 8050-8100 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/11/2018: Giá NPK Phú Mỹ (16-16-8+13S+TE) bán ra ở mức 8750-8900 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/11/2018: Ure Phú Mỹ chào giá tại Đà Nẵng 8600-8700 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/11/2018: Giá Kali Phú Mỹ bột bán ra ở mức 7150-7350 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/11/2018: Giá NPK Bình Điền (20-20-15) bán ra ở mức 11400-11800 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/11/2018: Phú Mỹ chào giá Đạm dầu khí tại cầu cảng Quy Nhơn ở mức 8500 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/11/2018: Giá Kali Phú Mỹ miểng bán ra ở mức 8050-8250 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/11/2018: Giá NPK Phú Mỹ (16-16-8+13S+TE) bán ra ở mức 8750-8900 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/11/2018: Ure Phú Mỹ chào giá tại Quy Nhơn 8500 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/11/2018: Giá Kali Phú Mỹ miểng bán ra ở mức 8050-8250 đ/kg

-