thị trường miền trung

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

miền trung

Thị trường Miền Trung ngày 21/03/18: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/03/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/03/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/03/18: Giá Urea bán ra tạm giữ

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/03/18: Giá Kali bán ra tạm giữ

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/03/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/03/18: Giá SA bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/03/18: Giá Urea bán ra tạm giữ

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/03/18: Giá Kali bán ra tăng nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/03/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/03/18: Giá SA bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/03/18: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/03/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/03/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/03/18: Giá SA bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 09/03/18: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 06/03/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 06/03/18: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 06/03/18: Giá SA bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 05/03/18: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 05/03/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 05/03/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 05/03/18: Giá SA bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 02/03/18: Giá Urea bán ra tạm giữ

-

Thị trường Miền Trung ngày 02/03/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 02/03/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 02/03/18: Giá SA bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/02/18: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/02/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/02/18: Giá NPK bán ra ổn định

-