thị trường lúa gạo


lúa gạo

Reuters: Malaysia trữ đủ gạo trong 2,5 tháng sau khi Việt Nam đình chỉ xuất khẩu

-

Bình luận thị trường đường quốc tế ngày 27/3/2020: Giá đường trắng London chạm mức cao nhất trong 2 tuần qua do những gián đoạn nguồn cung tại Ấn Độ

-

Raw sugar falls, white sugar extends gains

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại An Giang – Đồng Tháp – Kiên Giang – Long An ngày 30/3/2020

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Thơ – Đồng Tháp – Kiên Giang ngày 30/3/2020

-

Giá lúa tươi Japonica tại Kiên Giang ngày 30/3/2020

-

Giá cám tại Sa Đéc ngày 30/3/2020

-

Giá tấm 1 tại Sa Đéc ngày 30/3/2020

-

Giá gạo thành phẩm Japonica tại Sa Đéc ngày 30/3/2020

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Sa Đéc ngày 30/3/2020

-

Giá gạo thành phẩm OM 5451 tại Sa Đéc ngày 30/3/2020

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 tại Sa Đéc ngày 30/3/2020

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc ngày 30/3/2020

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Sa Đéc ngày 30/3/2020

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 28/3/2020

-

Giá tấm OM5451 tại Cần Thơ ngày 28/3/2020

-

Giá gạo thành phẩm Nàng Hoa tại Cần Thơ ngày 28/3/2020

-

Giá gạo thành phẩm Japonica tại Cần Thơ ngày 28/3/2020

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 tại Cần Thơ ngày 28/3/2020

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Cần Thơ ngày 28/3/2020

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Cần Thơ ngày 28/3/2020

-

Thị trường đường thế giới ngày 27/3/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 5/2020 biến động trái chiều

-

Giá đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 5/2020 ngày 27/3/2020

-

Thị trường đường trắng tại Nam Ninh ngày 27/3/2020

-

Thị trường đường trắng tại Côn Minh ngày 27/3/2020

-

Thị trường lúa gạo (23/3-27/3/2020) – Giá gạo tại Ấn Độ, Thái Lan sụt giảm xuống mức thấp, Thị trường Việt Nam giao dịch ảm đảm, giá có xu hướng giảm nhẹ

-

Bình luận thị trường đường quốc tế ngày 26/3/2020: Giá đường trắng London chạm mức cao nhất trong 1,5 tuần qua do sự lo lắng về những gián đoạn nguồn cung

-

Reuters: Thị trường gạo châu Á - Ấn Độ phong tỏa cả nước khiến giá gạo đạt mức thấp nhất 3 tháng, Giá gạo Thái Lan giảm so với mức đỉnh 6 năm rưỡi

-

Giá lúa tươi Nàng Hoa tại Đồng Tháp – Long An ngày 27/3/2020

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Đồng Tháp – Kiên Giang – An Giang ngày 27/3/2020

-