thị trường lúa gạo


lúa gạo

Giá Lúa tươi IR50404 tại Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 11/7/2020

-

Thị trường Đường thế giới ngày 10/7/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 10-8/2020 tiếp tục giảm ngày thứ 3 liên tiếp

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 10/7/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 10/7/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 10/7/2020

-

Lúa OM5451, IR50404 tiếp tục nhóng giá, thương lái hỏi mua nhiều, hút hàng

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại An Giang đến 8/7/2020

-

Thị trường Đường thế giới ngày 9/7/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 10-8/2020 tiếp tục giảm do dầu thô rớt giá

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 9/7/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 9/7/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 9/7/2020

-

Giá đường RS Nghệ An tại miền Bắc ngày 09/7/2020

-

Giá đường RE Lam Sơn tại nhà máy ngày 09/7/2020

-

Giá Lúa tươi IR50404 vụ Hè Thu tại Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 9/7/2020

-

Thị trường Đường thế giới ngày 8/7/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 10-8/2020 qua đầu giảm do triển vọng nhu cầu đường trong bối cảnh diễn ra đại dịch coronavirus

-

Thị trường Mía đường (2/7-8/7/2020) - Giá Đường thô xu hướng tăng trong khi giá Đường trắng tiếp tục giảm, Đường nội địa tương đối ổn định, Đường Thái Lan chào bán tại Cảng sụt giá

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 8/7/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 8/7/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 8/7/2020

-

Đường tinh luyện tháng 6 được các doanh nghiệp nhập khẩu về nhiều, phần lớn được nói đến để chế biến công nghiệp, không đưa ra bán ở thị trường

-

Giá Đường thế giới tăng ngắn hạn do sự phục hồi của giá nhiên liệu xăng

-

Giá Gạo thành phẩm OM 6976 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM5451 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Nếp An Giang 5% tấm vụ Hè Thu tại An Giang ngày 8/7/2020

-

Thị trường Đường thế giới ngày 7/7/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 10-8/2020 tăng ngắn hạn do sự phục hồi của giá nhiên liệu xăng

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 7/7/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 7/7/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 7/7/2020

-

Giá Đường thế giới giảm do lo lắng về nhu cầu và nguồn cung dồi dào

-

Giá Lúa tươi IR50404 tại Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 7/7/2020

-