thị trường hạt điều


hạt điều

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 25/6/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 25/6/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 24/6/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 24/6/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 21/6/2019

-

Xuất khẩu hạt điều thêm nhiều khó khăn

- Ấn Độ thông báo tăng giá nhập khẩu tối thiểu (MIP) hạt điều từ 1,8 - 2,4 lần.

Ấn Độ tăng hơn 2,4 lần giá điều nhập khẩu, khó khăn cho xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam

- Mới đây, Ấn Độ tăng giá nhập khẩu tối thiểu đối với mặt hàng hạt điều nhân, vỡ (Mã HS code: 08013210) từ mức giá CIF 288 rupee/kg hiện nay gấp 2,4 lần lên 680 rupee/kg.

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 20/6/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 20/6/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 19/6/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 19/6/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 18/6/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 18/6/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 17/6/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 17/6/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 14/6/2019

-

Xuất khẩu điều lấy lại phong độ

- Hạt điều trong nước tăng giá và duy trì ở mức cao nhờ nhu cầu của thị trường thế giới phục hồi. Theo Bộ Công thương, nhu cầu tiêu thụ hạt điều toàn cầu có thể đạt mức tăng trưởng từ 10-15% trong quý 3/2019.

Tập đoàn Hà Lan đầu tư 250 triệu USD phát triển điều tại Bình Phước

- Ông Marco Trimborn - CEO phụ trách thị trường châu Âu, châu Á của Tập đoàn Mekong châu Âu BV (MCE - Hà Lan) cho biết tập đoàn này sẽ đầu tư khoảng 250 triệu USD cho việc phát triển hạt điều tại Bình Phước.

Thị trường điều (10/06-14/06/219)

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 14/6/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 13/6/2019

-

Giám sát giá điều tuần 3/6-7/6

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 13/6/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 12/6/20

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 12/6/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 11/6/20

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 10/6/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 10/6/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 7/6/2019

-

Thị trường điều (03/06-07/06/2019)

-