thị trường hạt điều

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

hạt điều

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 22/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 19/4/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 19/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 18/4/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 18/4/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 17/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 16/4/2019

-

Toàn cảnh thị trường hạt điều tháng 3/2019 - Giá hạt điều tươi giảm mạnh do chất lượng điều cuối vụ kém hơn

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 16/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 15/4/2019

-

AgroMonitor & Viettraders thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2019

-

Thị trường điều (tuần từ 8/4-12/4/2019) - Giá điều thô khó tăng dù nhu cầu mua từ nhà máy tốt hơn do giá điều nhân vẫn giảm mạnh

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 12/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 11/4/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 11/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 10/4/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 10/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 9/4/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 9/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 8/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 5/4/2019

-

Thị trường điều (tuần từ 01/04-05/04/2019) - Giá điều thô nội địa lẫn nhập khẩu đều giảm mạnh, nhu cầu mua từ các nhà máy yếu do giá xuất khẩu giảm

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 5/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 4/4/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 4/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 3/4/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 3/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 2/4/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 2/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 1/4/2019

-