thị trường giá tôm thẻ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá tôm thẻ

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 17/10

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 16/10

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 15/10

-

Giám sát giá tôm tuần 8/10-12/10

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 12/10

-

Giá tôm tại Ninh Thuận ngày 11/10

-

Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 11/10

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 10/10

-

Giá tôm tại Quy Nhơn ngày 10/10

-

Giám sát giá tôm tuần 1/10-5/10

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 9/10

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 8/10

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 5/10

-

Giá tôm tại Ninh Thuận ngày 4/10

-

Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 4/10

-

Giá tôm tại Hà Tĩnh ngày 3/10

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 2/10

-

Giám sát giá tôm tuần 24/9-28/9

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 1/10

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 14/9-20/9

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 28/9

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 27/9

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 26/9

-

Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 26/9

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 25/9

-

Giá tôm tại Ninh Thuận ngày 25/9

-

Giám sát giá tôm tuần 17/9-21/9

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 24/9

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 14/9-20/9

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 21/9

-