thị trường giá tôm thẻ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá tôm thẻ

Giám sát giá tôm tuần 10/12-14/12

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 14/12

-

Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 13/12

-

Giá tôm tại Bình Định ngày 12/12

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 10/12

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 30/11-6/12

-

Giá tôm tăng cao, người nuôi phấn khởi đầu tư

- Hiện giá tôm thẻ đã tăng khoảng 30% so với thời điểm 3 tháng trước, người dân nuôi tôm tại Cà Mau đã đảm bảo có lời nên đang phấn khởi đầu tư.

Giá tôm tăng cao, người nuôi phấn khởi đầu tư

- Hiện giá tôm thẻ đã tăng khoảng 30% so với thời điểm 3 tháng trước, người dân nuôi tôm tại Cà Mau đã đảm bảo có lời nên đang phấn khởi đầu tư.

Giám sát giá tôm tuần 3/12-7/12

-

Giá tôm tại Hà Tĩnh ngày 7/12

-

Giá tôm tại Bình Định ngày 6/12

-

Giá tôm tại Ninh Thuận ngày 5/12

-

Giá tôm tại Bình Định ngày 5/12

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 4/12

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 3/12

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 16/11-22/11

-

Giám sát giá tôm tuần 26/11-30/11

-

Giá tôm thẻ tại Tây Nam Bộ ngày 30/11

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 29/11

-

Giá tôm tại Bình Định ngày 28/11

-

Giá tôm sẽ tăng vào dịp cuối năm, người nuôi có lãi

- Đó là nhận định của giới chuyên môn về thủy sản ở Cà Mau, tình hình giá tôm sú, thẻ trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện nay vẫn tăng, nhưng ở mức trung bình, người nuôi đảm bảo có lãi. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, giá tôm sẽ tiếp tục tăng.

Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 27/11

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 26/11

-

Giám sát giá tôm tuần 19/11-23/11

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 16/11-22/11

-

Giá tôm tại Ninh Thuận ngày 22/11

-

Giá tôm tại Hà Tĩnh ngày 22/11

-

Thị trường tôm Việt Nam tuần này ít biến động

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 21/11

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 20/11

-