thị trường giá tôm sú


giá tôm sú

Giá tôm thẻ và tôm sú đá ngày 6/12

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 5/12

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 4/12

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 3/12

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 22/11-28/11

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 29/11

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 28/11

-

Giám sát giá tôm tuần từ 25/11-29/11/2019

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 27/11

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 26/11

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 25/11

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 15/11-21/11

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 22/11

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 21/11

-

Giám sát giá tôm tuần từ 18/11-22/11/2019

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 20/11

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 19/11

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 18/11

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 8/11-14/11

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 15/11

-

Giá tôm thẻ đá tại Bình Định ngày 14/11

-

Giám sát giá tôm tuần từ 11/11-15/11/2019

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 1/11-7/11

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 8/11

-

Tôm nguyên liệu tăng giá

- Khoảng hơn 2 tháng trở lại đây, giá tôm nguyên liệu ở Bạc Liêu tăng trở lại, người nuôi tôm có lãi ổn định nhưng sản lượng tôm nuôi không nhiều, cả người nuôi và doanh nghiệp thu mua không mấy thuận lợi.

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 7/11

-

Giám sát giá tôm tuần từ 4/11-8/11/2019

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 6/11

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 5/11

-

Giá tôm thẻ đá tại Quảng Ninh ngày 5/11

-