thị trường giá tôm sú

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá tôm sú

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 19/2

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 8/2-15/2

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 15/2

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 14/2

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 13/2

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 12/2

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 11/2

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 1/2

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 31/1

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 30/1

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 29/1

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 28/1

-

Giám sát giá tôm tuần 21/1-25/1

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 25/1

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 24/1

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 23/1

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 22/1

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 21/1

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 11/1-17/1

-

Giám sát giá tôm tuần 14/1-18/1

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 18/1

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 17/1

-

Cận tết, tôm thẻ sẽ trúng giá

- Từ nay tới tết dân kinh doanh tôm ở ĐBSCL cho biết, do nhu cầu thu mua XK giảm nhịp độ chờ vụ tôm mới nên tôm thẻ sẽ trúng chợ, tiêu thụ mạnh tại thị trường nội địa, dự báo nhiều khả năng tăng giá.

Giá tôm tại Bình Định ngày 16/1

-

Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 15/1

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 14/1

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 21/12-27/12

-

Giám sát giá tôm tuần 7/1-11/1

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 11/1

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 10/1

-