thị trường giá tôm sú


giá tôm sú

Giá tôm thẻ tại Cases Cà Mau ngày 10/4/2020

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 9/4/2020

-

Giá tôm thẻ tại nhà máy Stapimex ngày 9/4/2020

-

Giám sát giá tôm tuần từ 26/3-1/4/2020

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 8/4/2020

-

Giá tôm thẻ tại Bình Định ngày 7/4/2020

-

Giá tôm thẻ đá giám sát tại nhà máy Sao Ta ngày 7/4/2020

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 7/4/2020

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 26/3-2/4

-

Giá tôm thẻ hàng ngâm 1 đêm tại nhà máy Kim Anh ngày 6/4/2020

-

Giá tôm thẻ giám sát tại nhà máy Kim Anh ngày 6/4/2020

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 3/4/2020

-

Giá tôm sú oxy tại nhà máy Bạch Linh ngày 3/4/2020

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 1/4

-

Giám sát giá tôm tuần từ 26/3-1/4/2020

-

Giá tôm thẻ đá nguyên con tại nhà máy Minh Phú Hậu Giang ngày 1/4/2020

-

Giá tôm thẻ tươi muối đá khô giám sát tại nhà máy HOA ngày 1/4/2020

-

Giá tôm làm khó người nuôi và doanh nghiệp

- Những ngày gần đây, giá tôm nguyên liệu, nhất là tôm sú biến động rất mạnh, làm hàng trăm ngàn hộ dân nuôi tôm vùng ĐBSCL gặp nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp xuất khẩu tôm cũng “thấm đòn” khi hàng xuất khẩu không được, hàng tồn kho ngày càng nhiều.

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 31/32020

-

Giá thu mua tôm thẻ ngâm tại nhà máy Chấn Nam ngày 31/3/2020

-

Giá tôm thẻ ngâm tại nhà máy Cẩm Vui ngày 31/32020

-

Giá tôm thẻ tại Cases Cà Mau ngày 31/3/2020

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 30/3/2020

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 20/3-26/3

-

Giá tôm thẻ hàng ngâm 1 đêm tại nhà máy Kim Anh ngày 30/3/2020

-

Giá tôm thẻ giám sát tại nhà máy Kim Anh ngày 30/3/2020

-

Giá tôm thẻ đá giám sát tại nhà máy Sao Ta ngày 30/3/2020

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 27/3/2020

-

Giá tôm thẻ ao đất muối đá khô tại nhà máy Liên Thịnh ngày 27/3/2020

-

Giá tôm thẻ đá giám sát tại nhà máy Sao Ta ngày 27/32020

-