thị trường gia tinh bột sắn


gia tinh bột sắn

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 9/42020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 9/4/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 8/42020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 8/4/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 7/42020:

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 7/4/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 6/4/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 3/4/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 3/4/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 1/42020: Lượng giao qua cửa khẩu Chi Ma chỉ đạt trên 10 xe

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 31/3/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 30/3/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 26/3/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 26/3/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 26/3/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 25/3/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 11/3/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 6/3/2020: Tốc độ giao hàng chậm do thiếu xe tải và công nhân bốc hàng

-

Giá xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam và Thái Lan tiếp tục giảm

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 5/3/2020: Hàng tinh bột sắn bắt đầu được giao qua cửa khẩu Chi Ma

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 5/3/2020

-

Doanh nghiệp xuất khẩu tinh bột sắn gặp khó do ảnh hưởng dịch Covid-19

- NDĐT- Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Điển hình như Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chủ yếu mặt hàng tinh bột sắn, dù đã thực hiện nhiều giải pháp duy trì hoạt động nhưng đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 4/3/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 4/3/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 2/3/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 2/3/2020: Tiếp tục ngưng trệ

-

Thị trường sắn (tuần từ 20/2-26/2/2020) - Giá sắn lát tại thị trường nội địa tiếp tục tăng, đặc biệt là hàng cám

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 26/2/2020: Giao dịch hạn chế do cước phí qua cầu phao tăng tới 50% so với đi đò

-

Giá tinh bột sắn thành phẩm tại Tây Ninh tiếp tục giảm do đầu ra xuất khẩu gặp khó khăn

-

Toàn cảnh thị trường sắn tháng 1/2020: Giá sắn nguyên liệu giảm ở hầu hết các vùng do đầu ra xuất khẩu tinh bột sắn gặp khó khăn

-