thị trường gia tinh bột sắn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

gia tinh bột sắn

Thị trường tinh bột sắn ngày 14/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 13/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 10/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 9/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 8/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 7/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 6/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 3/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 2/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 31/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 30/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 27/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 26/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 25/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 24/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 23/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 20/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 19/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 18/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 16/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 13/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 11/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 10/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 09/07/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 06/07/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (tuần 30/06-04/07/2018) - Giá sắn nguyên liệu tại Tây Ninh giảm từ 100-200 đồng/kg do đầu ra khó khăn

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 05/07/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 03/07/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 02/07/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 29/06/2018

-