thị trường giá tinh bột sắn


giá tinh bột sắn

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 9/42020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 9/4/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 8/42020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 8/4/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 7/42020:

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 7/4/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 6/4/2020

-

Giám sát giá sắn tuần 26/3-2/4

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 3/4/2020

-

Thị trường sắn (tuần 26/03-01/04/2020) - Giá sắn củ tươi tại các vùng đồng loạt tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 1/42020: Lượng giao qua cửa khẩu Chi Ma chỉ đạt trên 10 xe

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 31/3/2020

-

Giám sát giá sắn tuần 19/3-25/3

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 26/3/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 26/3/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 26/3/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 25/3/2020

-

Thị trường sắn (tuần từ 12/03-18/03/2020) - Xuất khẩu sắn lát và tinh bột sắn tiếp tục ảm đạm do đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 6/3/2020: Tốc độ giao hàng chậm do thiếu xe tải và công nhân bốc hàng

-

Giá xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam và Thái Lan tiếp tục giảm

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 5/3/2020: Hàng tinh bột sắn bắt đầu được giao qua cửa khẩu Chi Ma

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 5/3/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 4/3/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 4/3/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 2/3/2020

-

Thị trường sắn (tuần từ 20/2-26/2/2020) - Giá sắn lát tại thị trường nội địa tiếp tục tăng, đặc biệt là hàng cám

-

Sản lượng sắn của Thái Lan niên vụ 2019/2020 ước tính giảm khoảng 30% so với năm trước do hạn hán kéo dài

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 26/2/2020: Giao dịch hạn chế do cước phí qua cầu phao tăng tới 50% so với đi đò

-

Giá tinh bột sắn thành phẩm tại Tây Ninh tiếp tục giảm do đầu ra xuất khẩu gặp khó khăn

-

Xuất khẩu tinh bột sắn qua cảng Hải Phòng tăng đột biến trong 2 tháng đầu năm 2020

-