thị trường giá tinh bột sắn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá tinh bột sắn

Thị trường sắn và tinh bột sắn (14/2-20/2/2019) - Xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam vẫn trong trạng thái ảm đạm do nhu cầu mua từ phía Trung Quốc chưa có nhiều

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 21/2/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 13/2/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 30/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 29/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 28/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 24/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 17/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 16/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 15/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 14/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 11/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 10/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 8/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 4/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 3/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 2/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 21/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 20/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 19/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 18/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 17/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 14/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 13/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 7/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 5/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 4/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 3/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 30/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 29/11/2018

-