thị trường giá tinh bột sắn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá tinh bột sắn

Thị trường tinh bột sắn ngày 22/06/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 21/06/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 20/06/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 19/06/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 18/06/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 15/06/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 12/06/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 11/06/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 08/06/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 07/06/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 05/06/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 05/06/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 01/06/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 31/05/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 30/05/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 29/05/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 28/05/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 25/05/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 24/05/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 23/05/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 22/05/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 21/05/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 18/05/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 17/05/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (tuần 11/05-17/05/2018) - Giá mì nguyên liệu về nhà máy đồng loạt giảm ở tất cả các vùng do đầu ra xuất khẩu gặp khó khăn

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 16/05/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 15/05/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 14/05/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 11/05/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 10/05/2018

-