thị trường giá tinh bột sắn xuất khẩu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá tinh bột sắn xuất khẩu

Thị trường tinh bột sắn ngày 19/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 15/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 14/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 13/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 12/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 09/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 07/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 28/02

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 26/02

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 23/02

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 22/02

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 08/02

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 07/02

-

Giá xuất khẩu tinh bột sắn của Thái Lan tiếp tục tăng mạnh lên mức 465 USD/tấn và đạt mức cao nhất kể từ tháng 8/2013 do sản lượng sắn củ tươi giảm mạnh

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 31/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 30/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 29/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 26/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 25/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 22/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 18/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 17/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 16/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 15/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 12/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 10/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 09/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 08/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 04/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 03/01

-