thị trường giá tinh bột sắn xuất khẩu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá tinh bột sắn xuất khẩu

Thị trường tinh bột sắn ngày 16/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 15/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 14/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 13/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 9/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 6/8/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (26/7-1/8/2018)

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 3/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 2/8/2018

-

Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan giảm giá chào xuất khẩu thêm 10 USD/tấn, còn 485 USD/tấn FOB

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 31/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 30/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 27/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 25/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 24/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 20/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 16/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 13/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 11/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 10/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 09/07/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 05/07/2018

-

Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan tiếp tục giảm mạnh giá chào xuất khẩu thêm 20 USD/tấn, còn mức 500 USD/tấn FOB để giải phóng kho

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 03/07/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 02/07/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 29/06/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 22/06/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 21/06/2018

-

Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan điều chỉnh giảm giá xuất khẩu tinh bột sắn 3 tuần liên tiếp xuống còn 520 USD/tấn FOB

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 20/06/2018

-