thị trường giá tinh bột sắn xuất khẩu


giá tinh bột sắn xuất khẩu

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Na Hình ngày 12/9/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 12/9/2019

-

Tháng 9, giá xuất khẩu tinh bột sắn đường biển của Việt Nam có xu hướng giảm do nguồn cung vụ mới từ Tây Ninh có nhiều hơn

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 11/9/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 11/9/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 10/9/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 9/9/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 9/9/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 6/9/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 4/9/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 3/9/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 26/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 22/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 20/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 19/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 9/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 9/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 7/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 6/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Na Hình ngày 5/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 2/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 30/7/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 29/7/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 25/7/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 24/7/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 24/7/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 23/7/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 22/7/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 22/7/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 18/7/2019

-