thị trường giá tinh bột sắn xuất khẩu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá tinh bột sắn xuất khẩu

Giá xuất khẩu tinh bột sắn qua kênh biên mậu của Việt Nam tiếp tục xu hướng giảm mạnh trong nửa cuối tháng 10

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (11/10-17/10/2018) - Giá xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam tại Móng Cái và Lạng Sơn có xu hướng giảm mạnh

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 15/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 9/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 8/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 5/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 4/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 2/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 28/9/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 27/9/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 25/9/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 24/9/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 19/9/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 18/9/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 17/9/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 14/9/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 12/9/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 11/9/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 7/9/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 04/9/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 31/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 30/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 28/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 27/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 24/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 23/8/2018

-

Chào giá xuất khẩu tinh bột sắn của Thái Lan tăng 5 USD/tấn, lên mức 490 USD/tấn FOB

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 21/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 16/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 15/8/2018

-