thị trường giá tinh bột sắn hiện nay


giá tinh bột sắn hiện nay

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 3/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 03/07/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 03/07/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 03/07/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 03/07/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 03/07/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 03/07/2020

-

Giám sát giá Sắn tuần 25/06-01/07/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 02/07/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 02/07/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 02/07/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 02/07/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 02/07/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 02/07/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 02/07/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 1/7/2020

-

Trung Quốc đột ngột thay đổi quyết định duy trì thông quan tại cửa khẩu Lũng Vài

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 1/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 1/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 1/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 1/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 1/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 1/7/2020

-

Dịch bệnh khiến ngành bột sắn Thái Lan lao đao

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 30/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 30/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 30/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 30/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 30/6/2020

-

Nhu cầu hỏi mua Tinh bột sắn từ Trung Quốc nhiều hơn

-