thị trường giá tinh bột sắn hiện nay

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá tinh bột sắn hiện nay

Thị trường tinh bột sắn ngày 14/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 07/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 28/02

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 08/02

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 07/02

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 31/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 19/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 17/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 15/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 09/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 04/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 03/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 02/01

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 29/12

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 22/12

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 21/12

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 20/12

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 19/12

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 18/12

-

Giá tinh bột sắn nội địa sẽ khó giảm sâu trong bối cảnh nguồn cung nguyên liệu tiếp tục khan hiếm trong năm 2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 08/12

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 05/12

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 28/11

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 23/11

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 22/11

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 21/11

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 9/11

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 6/11

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 1/11/2017

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 12/10

-