thị trường giá tiêu trắng


giá tiêu trắng

Thị trường Hồ tiêu ngày 10/7/2020: Giá tiêu đen tiếp tục xu hướng giảm tại một số tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Giám sát giá Tiêu tuần 2/7-8/7

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 8/7/2020: Giá tiêu đen vẫn giữ nguyên không đổi tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 7/7/2020: Giá tiêu đen vẫn giữ nguyên không đổi tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 6/7/2020: Giá tiêu đen giữ nguyên không đổi tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 3/7/2020: Giá tiêu đen đồng loạt tăng 500 đ/kg tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 2/7/2020: Giá tiêu đen biến động trái chiều tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Giám sát giá Tiêu tuần 25/6-1/7

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 1/7/2020: Giá tiêu đen tăng 500 đ/kg tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 30/6/2020: Giá tiêu đen ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 26/6/2020: Giá tiêu đen tiếp tục giảm 1,000 đ/kg tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Giám sát giá Tiêu tuần 18/6-24/6

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 25/6/2020: Giá tiêu đen tiếp tục giảm tại hầu hết các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 24/6/2020: Giá tiêu đen tiếp tục giảm tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 22/6/2020: Giá tiêu đen chững lại tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 19/6/2020: Giá tiêu đen giảm mạnh từ chiều hôm qua và tiếp tục giảm trong sáng nay

-

Giám sát giá Tiêu tuần 11/6-17/6/2020

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 18/6/2020: Giá tiêu đen tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 12/6/2020: Giá tiêu đen tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 11/6/2020: Giá tiêu đen đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 10/6/2020: Giá tiêu đen tiếp tục đà tăng tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 9/6/2020: Giá tiêu đen tiếp tục đà tăng tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 5/6/2020: Giá tiêu đen phục hồi tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 4/6/2020: Giá tiêu đen đi ngang các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 2/6/2020: Giá tiêu đen giảm nhẹ 500 đ/kg tại một số tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 1/6/2020: Giá tiêu đen giảm mạnh tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên sau khi tăng sốc trong tuần trước

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 29/5/2020: Giá tiêu đen tăng sốc tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên chạm mức cao nhất năm nay

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 28/5/2020: Giá tiêu đen tăng mạnh đột biến tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 27/5/2020: Giá tiêu đen sau khi tăng mạnh đã tạm thời chững lại

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 26/5/2020: Giá tiêu đen tiếp tục đà tăng mạnh tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-