thị trường giá tiêu trắng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá tiêu trắng

Thị trường hồ tiêu ngày 13/2/2019: Giá tiêu đen xô không đổi, tại các địa phương giao dịch quanh mức 46,000 - 47,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 12/2/2019: Giá tiêu đen xô không đổi, tại các địa phương giao dịch quanh mức 46,000 - 48,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 11/2/2019: Giá tiêu đen xô đầu năm mới vẫn ở mức thấp, các địa phương giao dịch quanh mức 46,000 - 48,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 31/1/2019: Giá tiêu đen xô không đổi, giao dịch chủ yếu ở mức 45,000-46,000 đ/kg

-

Thị trường Hồ tiêu tuần 28/1-30/1: Giá tiêu đen xô tuần này tiếp tục giảm 1,000-2,000 đ/kg so với tuần trước đó, giao dịch quanh mức 46,000-47,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 30/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay đi ngang, giao dịch chủ yếu ở mức 45,000-46,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 29/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay giảm tiếp 1,000 đ/kg so với hôm qua tại một số địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 45,000-46,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 28/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay không đổi so với cuối tuần tại một số địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 46,000-47,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 25/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay giảm tiếp 1,000 đ/kg so với hôm qua tại một số địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 46,000-47,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 23/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay giảm 1,000 đ/kg tại các địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 47,000-48,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 22/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay tiếp tục không đổi tại các địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 48,000-49,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 21/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay không đổi tại các địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 48,000-49,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 18/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay tiếp tục đi ngang tại các địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 48,000-49,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 17/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay giảm không đổi tại các địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 48,000-49,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 16/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay giảm 1,000 đ/kg tại các địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 48,000-49,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 15/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay tiếp tục đi ngang, tại các tỉnh tiêu giao dịch chủ yếu ở mức 48,000-50,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 14/1/2019: Giá tiêu đen xô đầu tuần ở mức thấp, tại các tỉnh tiêu giao dịch chủ yếu ở mức 48,000-50,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 11/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay đi ngang giao dịch chủ yếu ở mức 50,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 10/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay giữ nguyên tại các địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 50,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 9/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay giảm tiếp 1,000 đ/kg tại một vài địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 50,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 8/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay không đổi tại các địa phương, giao dịch ở mức 50,000-51,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 7/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay giảm 1,000 đ/kg tại các địa phương, giao dịch ở mức 50,000-51,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 4/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay tiếp tục đi ngang, giao dịch ở mức 51,000-53,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 3/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay tiếp tục duy trì ở mức thấp 51,000-53,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 2/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay tiếp tục duy trì ở mức thấp 52,000-53,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 28/12/2018: Giá tiêu xô hôm nay tiếp tục duy trì ở mức thấp 52,000-53,000 đ/kg, không đổi so với hôm qua

-

Thị trường hồ tiêu ngày 27/12/2018: Giá tiêu xô hôm nay tiếp tục ở mức thấp 52,000-53,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 26/12/2018: Giá tiêu xô hôm nay tiếp tục duy trì ổn định tại các địa phương, giao dịch ở mức 52,000-53,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 25/12/2018: Giá tiêu xô hôm nay tiếp tục duy trì ổn định tại các địa phương

-

Thị trường hồ tiêu ngày 24/12/2018: Giá tiêu xô đầu tuần tiếp tục duy trì ổn định tại các địa phương, giao dịch ở mức 52,000-54,000 đ/kg

-