thị trường giá tiêu trắng


giá tiêu trắng

Thị trường hồ tiêu ngày 6/12/2019: Giá tiêu đen vẫn đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 5/12/2019: Giá tiêu đen đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Giám sát giá tiêu tuần 28/11-04/12

-

Thị trường Hồ tiêu tuần 28/11-04/12: Tuần này, giá tiêu đen xô tại vườn duy trì đi ngang, không đổi so với tuần trước, mức giá giao dịch cuối tuần ở mức 40-42 ngàn đồng/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 4/12/2019: Giá tiêu đen tăng nhẹ tại Đắk Lắk và Đắk Nông

-

Thị trường hồ tiêu ngày 3/12/2019: Giá tiêu đen tiếp tục ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 2/12/2019: Giá tiêu đen tiếp tục ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 29/11/2019: Giá tiêu đen tiếp tục ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Giám sát giá tiêu tuần 21/11-27/11

-

Thị trường hồ tiêu ngày 28/11/2019: Giá tiêu đen vững giá tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu tuần 21/11-27/11: Tuần này, giá tiêu đen xô thu mua tại vườn ổn định so với tuần trước, giao dịch ít, mức giá giao dịch cuối tuần ở mức 40-42 ngàn đồng/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 27/11/2019: Giá tiêu đen giảm 500 đ/kg tại Đồng Nai

-

Thị trường hồ tiêu ngày 26/11/2019: Giá tiêu đen đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Xuất khẩu hạt tiêu vọt tăng về lượng nhưng giảm về trị giá

-

India: Imports putting pressure on domestic pepper prices

-

Mùa tiêu “đắng”

-

Black pepper arrivals improve in Kochi

-

Giám sát giá tiêu tuần 14/11-20/11

-

Thị trường hồ tiêu ngày 22/11/2019: Giá tiêu đen tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 21/11/2019: Giá tiêu đen tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu tuần 14/11-20/11: Tuần này, giá tiêu đen xô tại vườn giảm nhẹ so với tuần trước tại một và địa phương, mức giá dao động quanh mức 38,5-41 ngàn đồng/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 20/11/2019: Giá tiêu đen đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

India: Erratic climate takes toll on pepper output

-

Thị trường hồ tiêu ngày 18/11/2019: Giá tiêu đen đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Nông dân Bình Phước lo mất mùa tiêu

-

Trong 5 năm, giá 1 ký hồ tiêu từ 10 USD chỉ còn 2 USD

-

Việt Nam: xuất khẩu hồ tiêu tháng 10/2019 tăng 13,6 %

-

Hồ tiêu 10/2019 – Giá tiêu đen xô nội địa trong tháng 10/2019 tiếp tục có xu hướng giảm nhẹ các tuần

-

Giám sát giá tiêu tuần 07/11-13/11

-

Thị trường hồ tiêu ngày 14/11/2019: Giá tiêu đen xô tăng nhẹ 500 đ/kg tại Đồng Nai

-