thị trường giá tiêu trắng


giá tiêu trắng

Thị trường hồ tiêu ngày 18/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng lên, dao động quanh mức 44,000-47,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 17/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên phục hồi lên mức 44,000-46,500 đ/kg

-

Giám sát giá tiêu tuần 10/6-14/6

-

Thị trường hồ tiêu ngày 13/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên đứng giá sau phiên tăng hôm trước ở mức 44,000-45,500 đ/kg

-

Tháng 5 ghi nhận mức xuất khẩu cao nhất từ đầu năm với 38 ngàn tấn hồ tiêu các loại, trị giá 93,4 triệu USD

-

Giá tiêu đen xô tuần này duy trì ổn định trong tuần ở mức 44,000-45,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 12/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên biến động tăng 500-1000 đ/kg lên mức 44,000-45,500 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 11/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục ổn định ở mức 43,000-45,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 10/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục ổn định ở mức 43,000-45,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 6/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục ổn định ở mức 43,000-45,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 5/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên đi ngang không đổi ở mức 43,000-45,000 đ/kg

-

Thị trường Hồ tiêu tuần 30/5-5/6: Giá tiêu đen xô tuần này duy trì đi ngang trong tuần. Giá thu mua tại vườn ở các tỉnh Tây Nguyên duy trì mức 43,000-44,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 5/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên đi ngang không đổi ở mức 43,000-45,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 4/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục lặng sóng, ổn định ở mức 43,000-45,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 3/6/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay duy trì ổn định ở mức 43,000-45,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 30/5/2019: Giá tiêu đen xô tăng nhẹ tại tỉnh Gia Lai và Bình Phước sau nhiều ngày chững lại

-

Thị trường hồ tiêu ngày 30/5/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay vẫn đi ngang, dao động quanh mức 43,000-45,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 29/5/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay vẫn ổn định quanh mức 43,000-45,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 28/5/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay vẫn ổn định quanh mức 43,000-45,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 27/5/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay vẫn ổn định quanh mức 43,000-45,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 24/5/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tiếp tục đi ngang, dao động quanh mức 43,000-45,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 23/5/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay vẫn ổn định, dao động quanh mức 43,000-44,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 22/5/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tiếp tục xu hướng ổn định, giá thu mua ở mức 43,000-44,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 21/5/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tiếp tục đứng giá, giá thu mua ở mức 43,000-44,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 16/5/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay không đổi, giá thu mua ở mức 43,000-44,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 15/5/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay đi ngang ở mức 43,000-44,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 14/5/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên biến động giảm sau hơn 1 tháng đứng yên. Giá giao dịch ở mức 43,000-44,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 13/5/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục không đổi, giao dịch ở mức 43,000-45,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 10/5/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục bất động, giao dịch chủ yếu ở mức 43,000-46,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 9/5/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên duy trì ổn định, giao dịch chủ yếu ở mức 43,000-46,000 đ/kg

-