thị trường giá tiêu đen


giá tiêu đen

Giám sát giá tiêu tuần 10/10-16/10/2019

-

Thị trường hồ tiêu ngày 18/10/2019: Giá tiêu đen xô tăng 500 đ/kg tại Gia Lai và Bà Rịa – Vũng Tàu

-

Thị trường hồ tiêu ngày 17/10/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 16/10/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 15/10/2019: Giá tiêu đen xô đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 14/10/2019: Giá tiêu đen xô xu hướng tăng tại một số tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Giám sát giá tiêu tuần 07/10-11/10/2019

-

Thị trường hồ tiêu ngày 11/10/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 9/10/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 8/10/2019: Giá tiêu đen xô đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 7/10/2019: Giá tiêu đen xô giảm 1,000 đ/kg tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 4/10/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 3/10/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 2/10/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 1/10/2019: Giá tiêu đen xô chững lại tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 30/09/2019: Giá tiêu đen xô tăng 500 đ/kg tại Đồng Nai

-

Thị trường hồ tiêu ngày 27/09/2019: Giá tiêu đen xô giảm 500 đ/kg tại Đồng Nai

-

Thị trường hồ tiêu ngày 26/09/2019: Giá tiêu đen xô đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 25/09/2019: Giá tiêu đen xô diễn biến trái chiều

-

Thị trường hồ tiêu ngày 24/09/2019: Giá tiêu đen xô xu hướng ổn định

-

Thị trường hồ tiêu ngày 23/09/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục giảm tại nhiều địa phương

-

Thị trường hồ tiêu ngày 19/09/2019: Giá tiêu đen xô giảm tại Đắk Lắk và Đắk Nông

-

Thị trường Hồ tiêu tuần 12/9-18/9/2019: Tuần này, giá tiêu đen xô tiếp tục có trên đà sụt giảm, giá dao động quanh mức 40-43,5 ngàn đồng/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 18/09/2019: Giá tiêu đen xô đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 17/09/2019: Giá tiêu đen xô đi ngang tại nhiều tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 16/09/2019: Giá tiêu đen xô giảm mạnh tại nhiều tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 12/09/2019: Giá tiêu đen xô vẫn đi ngang tại nhiều tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Hạt tiêu Việt có lợi thế lớn ở EU

-

Thị trường hồ tiêu ngày 11/09/2019: Giá tiêu đen xô đi ngang tại nhiều tỉnh khu vực Tây Nguyên sau khi giảm 500 đ/kg vào chiều hôm qua

-

Thị trường hồ tiêu ngày 10/09/2019: Giá tiêu đen xô đi ngang tại nhiều tỉnh khu vực Tây Nguyên

-