thị trường giá tiêu đen

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá tiêu đen

AgroMonitor & Viettraders thông báo lịch nghỉ hè 2018

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 22/5/2018: Giá tiêu xô nội địa giảm tiếp 500-1,000đ/kg

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 21/5/2018: Giá tiêu xô nội địa không thay đổi so với cuối tuần

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 18/5/2018: Giá tiêu xô nội địa giảm thêm 1,000đ/kg ở vài nơi

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 16/5/2018: Giá tiêu xô nội địa tiếp tục đi ngang, một vài nơi tăng nhẹ

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 16/5/2018: Giá tiêu xô nội địa tiếp tục đi ngang, một vài nơi tăng nhẹ

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 14/5/2018: Giá tiêu xô nội địa tại các địa phương không thay đổi so với cuối tuần trước

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 02/5/2018: Giá tiêu xô nội địa tiếp tục xu hướng tăng

-

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa duy trì mức ổn định trong tuần

-

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa tiếp tục duy trì ở mức thấp và giảm vào cuối tuần

-

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa biến động tăng nhẹ sau đó ổn định về cuối tuần

-

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa biến động tăng nhẹ về cuối tuần

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 15/12/2017: Giá tiêu xô nội địa tăng so với hôm qua

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 11/12/2017: Giá tiêu xô nội địa tăng ở các địa phương

-

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa tiếp tục có xu hướng giảm

-

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa ổn định trong tuần, cuối tuần giảm nhẹ

-

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa có xu hướng giảm dần trong tuần

-

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa ổn định mặc dù chịu ảnh hưởng nặng từ mưa bão

-

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa biến động trái chiều

-

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa biến động không đáng kể, giá ổn định trong tuần

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 20/10/2017: Giá tiêu nội địa tăng so với hôm qua

-

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa tăng giảm trái chiều

-

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa giảm dần trong tuần và tăng vào cuối tuần

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 29/9/2017: Giá tiêu nội địa giảm

-

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa giảm dần trong tuần và tăng vào cuối tuần

-

Giám sát giá tiêu tuần 18/9-22/9

-

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa giữ nguyên từ đầu tuần đến giữa tuần và tăng nhẹ vào cuối tuần

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 11/08/2017: Giá tiêu nội địa hôm nay tăng nhẹ so với hôm qua

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 10/08/2017: Giá tiêu nội địa hôm nay tăng nhẹ so với hôm qua

-

Diễn biến giá tiêu xô và tiêu chọn trên sàn IPSTA - Ấn Độ theo ngày, 2016-2017

-