thị trường giá tiêu đen


giá tiêu đen

Thị trường Hồ tiêu ngày 16/7/2020: Giá tiêu đen đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 15/7/2020: Giá tiêu đen giảm 500 đ/kg tại Đồng Nai và Gia Lai

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 14/7/2020: Giá tiêu đen tăng 500 đ/kg tại Đồng Nai

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 13/7/2020: Giá tiêu đen tăng 500 đ/kg tại Gia Lai nhưng giảm mức tương tự tại Bà Rịa – Vũng Tàu

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 10/7/2020: Giá tiêu đen tiếp tục xu hướng giảm tại một số tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Giám sát giá Tiêu tuần 2/7-8/7

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 8/7/2020: Giá tiêu đen vẫn giữ nguyên không đổi tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 7/7/2020: Giá tiêu đen vẫn giữ nguyên không đổi tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 6/7/2020: Giá tiêu đen giữ nguyên không đổi tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 3/7/2020: Giá tiêu đen đồng loạt tăng 500 đ/kg tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 2/7/2020: Giá tiêu đen biến động trái chiều tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Giám sát giá Tiêu tuần 25/6-1/7

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 1/7/2020: Giá tiêu đen tăng 500 đ/kg tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 30/6/2020: Giá tiêu đen ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 26/6/2020: Giá tiêu đen tiếp tục giảm 1,000 đ/kg tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Giám sát giá Tiêu tuần 18/6-24/6

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 25/6/2020: Giá tiêu đen tiếp tục giảm tại hầu hết các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 24/6/2020: Giá tiêu đen tiếp tục giảm tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 22/6/2020: Giá tiêu đen chững lại tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 19/6/2020: Giá tiêu đen giảm mạnh từ chiều hôm qua và tiếp tục giảm trong sáng nay

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 18/6/2020: Giá tiêu đen tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 12/6/2020: Giá tiêu đen tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 11/6/2020: Giá tiêu đen đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 10/6/2020: Giá tiêu đen tiếp tục đà tăng tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 9/6/2020: Giá tiêu đen tiếp tục đà tăng tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 5/6/2020: Giá tiêu đen phục hồi tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 4/6/2020: Giá tiêu đen đi ngang các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 2/6/2020: Giá tiêu đen giảm nhẹ 500 đ/kg tại một số tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 1/6/2020: Giá tiêu đen giảm mạnh tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên sau khi tăng sốc trong tuần trước

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 29/5/2020: Giá tiêu đen tăng sốc tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên chạm mức cao nhất năm nay

-