thị trường giá thịt bò

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá thịt bò

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 15/8/2018

-

Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 15/8/2018

-

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 14/8/2018

-

Giá heo dân miền Bắc ngày 14/8/2018

-

Dịch sốt heo châu Phi xuất hiện tại một số tỉnh vùng Đông Bắc Trung Quốc phần nào gây ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển và tiêu thụ heo tại khu vực này

-

Tuần 03/08-09/08: Nguồn cung heo dân vẫn khá nhiều kéo giá heo dân miền Bắc tiếp tục có chiều hướng giảm nhẹ trong tuần qua

-

Bảng giá heo hơi tại thị trường Trung Quốc ngày 13/8/2018

-

Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 13/8/2018

-

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 10/8/2018

-

Giá heo dân tại miền Bắc ngày 10/8/2018

-

Thị trường thịt và thực phẩm (3/8-9/8/2018) - Nguồn cung heo dân vẫn khá nhiều kéo giá heo dân miền Bắc tiếp tục có chiều hướng giảm nhẹ trong tuần qua

-

Bảng giá heo hơi tại Trung Quốc ngày 9/8/2018

-

Giá heo dân tại miền Tây ngày 9/8/2018

-

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 8/8/2018

-

Giá heo dân tại miền Bắc ngày 8/8/2018

-

Giá heo hơi tại Miền Trung ngày 8/8/2018

-

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 7/8/2018

-

Giá heo giống tại miền Nam ngày 7/8/2018

-

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 6/8/2018

-

Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 6/8/2018

-

Giá heo hơi tại miền Nam ngày 6/8/2018

-

TUần 27/7-2/8: Nhu cầu tiêu thụ cải thiện đẩy giá heo hơi tại Trung Quốc đảo chiều tăng khá trong cuối tuần qua

-

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 3/8/2018

-

Giá heo dân tại miền Bắc ngày 3/8/2018

-

Bảng giá heo hơi tại Trung Quốc ngày 2/8/2018

-

Giá heo dân tại miền Bắc ngày 2/8/2018

-

Giá heo hơi tại Đồng Nai ngày 2/8/2018

-

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 1/8/2018

-

Giá heo dân tại miền Tây ngày 1/8/2018

-

Giá heo dân tại miền Bắc ngày 1/8/2018

-